Konsumentkrediter

En konsumentkredit är ett lån med vilket du kan finansiera små och stora inköp i ditt liv. Du kan ansöka om lån till exempel för köp av bil, renovering eller inredning av hemmet. Läs mer och fyll i ansökan bekvämt på nätet.

Välj det lämpligaste lånet för dig bland tre alternativ

OP Exaktkredit

Engångskredit utan säkerhet, som du får beslutet om bekvämt på nätet.

 • 2 000 – 30 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Personlig ränta 3,5–10,95 % marginal + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Flexkredit

En fortlöpande kredit utan säkerhet som du kan ta ut enligt dina behov.

 • 2 000 – 8 500 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 7,95% + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Banklån

En engångskredit med säkerhet som ofta har en förmånligare ränta.

 • Från 10 000 euro uppåt
 • Du behöver en säkerhet för lånet
 • Typisk ränta 3 - 5% + 12 mån. euribor
 • För alla bankers kunder
 

Varför lönar det sig att ansöka om konsumentkredit hos OP?

Det är tryggt att ansöka om konsumentkredit hos andelsbanken. När du ansöker om konsumentkredit hos OP, får du ett lämpligt lånebelopp med en återbetalningstid som passar dig. Du kan också ansöka om en ändring i betalningsplanen i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

 • Det är pålitligt och tryggt att ansöka om konsumentkredit hos OP
 • Du kan betala lånet flexibelt
 • Du ser tydligt helhetskostnaderna för ditt lån

En hurdan konsumentkredit är lämplig för mig?

Det finns skillnader mellan konsumentkrediterna och det är bra att beakta dem innan du fyller i låneansökan. I synnerhet lånebeloppet och lånets användningsändamål avgör vilken konsumentkredit som är lämpligast för dig.  Lånealternativen skiljer sig från varandra också i fråga om säkerheter och ränta. 

När du ansöker om konsumentkredit kan du välja antingen ett Banklån med säkerhet, en OP Exaktkredit utan säkerhet eller en Flexkredit utan säkerhet. Banklån och OP Exaktkredit är engångskrediter som tas ut allt i ett på en gång. Flexkredit är däremot en fortlöpande kredit för långvarigare användning. Du kan ta ut kredit i flera deluttag och använda krediten om och om igen utan att göra någon ny kreditansökan.

Läs mer om OP Exaktkredit utan säkerhet

Läs mer om Flexkredit utan säkerhet

Läs mer om Banklån med säkerhet

Hur mycket konsumentkredit kan jag få?

Konsumentkreditbeloppet som beviljas, beror på vilken kredit du ansöker om. Du kan ansöka om en OP Exaktkredit utan säkerhet på 2 000–30 000 euro, som tas ut på en gång, en fortlöpande Flexkredit utan säkerhet på 2 000–8 500 euro eller ett Banklån med säkerhet utan maximigräns.

Konsumentkredit utan säkerhet – ett lån på 2 000 – 30 000 euro

 • Fyll i låneansökan på nätet så får du beslutet senast inom två bankdagar
 • Du kan ansöka om konsumentkredit utan säkerhet endast om du är kund hos OP
 • Du ska ha regelbundna löne- eller pensionsinkomster och tillräcklig betalningsförmåga
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar

Konsumentkredit med säkerhet – ett lån från 10 000 euro uppåt

 • Fyll i ansökan på nätet, låneansökan binder dig inte till att ta ut lånet
 • Du kan ansöka om konsumentkredit med säkerhet även om du inte är kund hos OP
 • Du behöver säkerhet för lånet, till exempel en ägarbostad
 • Du ska ha regelbundna löne- eller pensionsinkomster och tillräcklig betalningsförmåga
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar

Hur ansöker jag om konsumentkredit och hur snabbt får jag kreditbeslutet?

 1. Fyll i ansökan om konsumentkredit bekvämt på nätet
 2. Du får i regel beslutet om konsumentkredit utan säkerhet senast inom två bankdagar
 3. Du får pengarna på kontot när du har godkänt kreditavtalet för konsumentkrediten

Det bekvämaste sättet att ansöka om konsumentkredit är att fylla i ansökan om konsumentkredit på nätet. Om du ansöker om konsumentkredit utan säkerhet får du beslutet senast inom två bankdagar. Du får pengarna på kontot när du har godkänt kreditavtalet.

Om du ansöker om en konsumentkredit med säkerhet, kan du fylla i en låneansökan på nätet fastän du inte är kund hos oss. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta ut lånet. När vi har tagit emot din låneansökan, kontaktar vi dig.

Räntan på konsumentkredit – vilken konsumentkredit är förmånligast?

När du väljer lämplig konsumentkredit, ska du beakta helhetskostnaderna. Konsumentkrediten med den lägsta räntan är inte nödvändigtvis den förmånligaste konsumentkrediten. Räntan kan variera avsevärt för de olika låneprodukterna, eftersom det kan förekomma skillnader i konsumentkrediternas prissättning. Räntan på en konsumentkredit kan till exempel bero på hur mycket lån du ansöker om eller om du är huvudsaklig kund hos banken i fråga.

Läs mer om kreditkostnaderna

Hitta den förmånligaste konsumentkrediten genom att jämföra krediterna

Eftersom det finns så många alternativ kan det vara svårt att ta reda på vilken konsumentkredit som är den allra förmånligaste och hur man ska jämföra krediterna.

Det pålitligaste sättet att jämföra konsumentkrediterna är att fästa uppmärksamhet vid den effektiva räntan samt kreditens helhetskostnader. Den effektiva räntan måste alltid uppges i procent, vilket gör att du bekvämt kan ta reda på vilket alternativ som kunde vara den förmånligaste konsumentkrediten för dig.

Då du jämför olika alternativ ska du alltid använda samma lånebelopp och lånetid. Om kreditavtalens längd avviker från varandra, ska du jämföra krediternas helhetskostnader. Om du jämför långfristiga konsumentkrediter uppskattar du helhetskostnaderna bäst genom att använda den effektiva räntan.

Vad är en konsumentkredit?

Konsumentkredit är ett lån som du kan ansöka om för finansiering av både små och stora inköp. Maximibeloppet beror på om du ansöker om konsumentkredit med eller utan säkerhet.

Det finns konsumentkrediter för många olika användningsändamål. Du kan använda konsumentkredit till exempel då du köper en ny hushållsmaskin i stället för en som gått sönder, köper en bil eller renoverar hemmet eller stugan.

Betala smidigt med kort

Med OP-Visa får du 2 000–20 000 euro i kredit. Du kan höja kreditgränsen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 18,20% då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (11,89% 03/24) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 181,82 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 225 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,091 % (18.08.2023), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,9 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 046,06 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 196,28 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,72 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 302,33 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,82 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 136,91 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,54 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 372,35 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp