Lån utan säkerhet - lån för allt från en tvättmaskin till lätt renovering

Också mindre lån från din bekanta bank. Med ett lån utan säkerhet finansierar du bekvämt såväl stora som små anskaffningar.

Specialkredit

En engångskredit utan säkerhet som du snabbt får in på ditt konto.

 • 2 000 - 15 000 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 7,95% + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Flexkredit

En fortlöpande kredit utan säkerhet som du kan ta ut enligt dina behov.

 • 2 000 - 8 500 euro
 • Utan säkerhet
 • Ränta 7,95% + 3 mån. euribor
 • Endast för OP:s kunder

Ansök om lån utan säkerhet eller borgensmän

Det är enkelt att på nätet ansöka om lån utan säkerhet hos OP. Du kan välja mellan två olika lån utan säkerhet: Specialkredit eller Flexkredit. Specialkredit är ett lån utan säkerhet som tas ut på en gång. Du kan ansöka om lån från 2 000 euro upp till 15 000 euro efter behov och betalningsförmåga.

Om du vill ha en konsumentkredit som du kan utnyttja fortlöpande, ska du ansöka om Flexkredit. Flexkredit lämpar sig för finansiering av små anskaffningar. Du kan ansöka om en Flexkredit från 2 000 euro upp till 8 500 euro.

För att du ska kunna ansöka om Specialkredit eller Flexkredit måste du vara kund hos OP. Du kan ansöka om lån i tjänsten op.fi eller OP-mobilen om du har OP:s koder.

Läs mer och ansök om Specialkredit

Läs mer och ansök om Flexkredit

Varför lönar det sig att ansöka om lån utan säkerhet hos OP?

Då du ansöker om lån utan säkerhet i din bank kan du få finansiering till rimlig ränta och med lämplig återbetalningstid. Då du ansöker om lån utan säkerhet hos OP är det med tanke på totalkostnaderna i allmänhet det fiffigaste alternativet. Vi döljer inga räntor eller kostnader utan du vet alltid de slutliga totalkostnaderna för ditt lån.

Det är också bekvämt och tryggt att sköta bankärenden då du koncentrerar dem till OP. Betalningsvillkoren för ditt lån kan ändras, om det sker ändringar i din livssituation: om du till exempel byter jobb eller blir föräldraledig.

Det lönar sig att ansöka om lån utan säkerhet hos OP, därför att:

 • Du kan få en betalningsfri månad för lånet.
 • Du kan ändra storleken på betalningsposten eller byta förfallodag.
 • Du kan betala tillbaka hela lånet på en gång.

Vem kan ansöka om lån utan säkerhet?

Du kan ansöka om Specialkredit eller Flexkredit utan säkerhet om:

 • Du är minst 23 år och andelsbanken är din huvudsakliga bank.
 • Du inte har betalningsanmärkningar och dina kreditupplysningar är i skick.
 • Du har regelbundna löne- eller pensionsinkomster. En fast anställning gör det lättare att få lån.
 • Du klarar av dina nuvarande betalningsskyldigheter.
 • Du är fast bosatt i Finland.

Hurdan är räntan på lån utan säkerhet?

Då du jämför lån utan säkerhet lönar det sig att beakta totalkostnaderna för de olika lånealternativen. Kostnaderna för lån utan säkerhet består av ränta, kostnader och andra avgifter.

Då du ansöker om lån utan säkerhet ska du se till att lånekostnaderna har specificerats tydligt. Det går att jämföra priset på lånen på ett tillförlitligt sätt genom att jämföra den effektiva räntan och totalkostnaderna.

Läs mer och ansök om Specialkredit

Läs mer och ansök om Flexkredit

Finansiering utan säkerhet för alla bankers kunder

Fastän du inte skulle vara kund hos OP kan du ändå ansöka om finansiering hos oss utan säkerheter eller borgensmän. Alla bankers kunder kan ansöka om finansiering hos oss till exempel renovera eller göra större inköp. Då sker finansieringen via våra samarbetsföretag: när du ingått affären med säljaren betalar du finansieringen till OP i lämpliga poster.

Om du vill få finansiering från våra samarbetsföretag ska du fylla i ansökan på förhand på nätet. Du får beslutet genast och sedan kan du direkt gå till det företag du valt och säga att du betalar din anskaffning med OP-finansieringstjänst.

Du kan ansöka om finansiering utan säkerhet upp till 50 000 euro. Finansieringsbeloppet varierar beroende på företag.

Läs mer och ansök om finansiering direkt hos våra samarbetsföretag

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,59 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 9 181,69 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 155 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 16,01 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 187,08 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 185 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp