Finansiering direkt från våra samarbetsföretag

Finansiering för en större anskaffning eller ett enskilt inköp direkt från våra samarbetsföretag, oavsett om du är kund hos oss. Ansök om finansiering från företaget när du vet vad du vill köpa. Finansiering från 2 000 euro ända upp till 50 000 euro. Beloppet som beviljas kan varierar beroende på företag.

Varför finansiering direkt från företaget?

 • Ansök om ett finansieringsbeslut på nätet. Du kan genast använda finansieringen i det företag du väljer. Ansökan binder dig inte till att ta ut lånet.

 • Ett pålitligt och behändigt betalsätt – när du har gjort en affär med säljaren avbetalar du varje månad på finansieringen direkt till OP.

Välj samarbetspartner och ansök om finansiering


Så här ansöker du om finansiering:

 1. Ansök om finansiering

  Fyll i ansökan om finansiering på nätet. Du får beslutet genast. Ansökan binder dig inte till att ta ut lånet.

 2. Gör ditt köp

  Berätta för företaget att du betalar med OP:s finansieringstjänst och visa ditt identitetsbevis.

 3. Betala finansieringen

  Du får en faktura direkt från OP en gång per månad. Du kan amortera krediten smidigt genom att betala minimibeloppet, ett större belopp eller hela krediten på en gång.

Mer information om finansieringen

 • Du behöver inga säkerheter eller borgensmän
 • Kan beviljas alla bankers kunder
 • Fast månadsbetalning
 • Kan användas för finansiering av produkter och tjänster, t.ex. installationsarbete
 • Lämpar sig för finansiering av en större anskaffning eller ett enskilt inköp
 • Du kan ingå finansieringsavtalet på nätet och identifiera dig med din banks koder
 • När du har ingått finansieringsavtalet kan du genast göra inköp
 • Du kan månatligen betala minimibeloppet eller ett större belopp eller så kan du betala hela krediten på en gång

Tips för finansiering av en renovering

Uppskatta kostnaderna för renoveringen realistiskt
Det är ofta vettigt att ansöka om lite större finansiering för renoveringen än de uppskattade kostnaderna.

Dra av räntorna på finansieringen i beskattningen
Om du gör en totalrenovering i din bostad eller bygger nytt, kan du ansöka om skatteavdrag för räntorna. OP anmäler automatiskt ränteuppgifterna till skatteförvaltningen. Mer information får du på adressen www.skatt.fi. Med totalrenovering avses inte bara en ytlig renovering, utan man förnyar till exempel husets värme-, vatten-, ventilations- och elsystem.

Kom ihåg att utnyttja hushållsavdraget
Du kan ansöka om hushållsavdrag för installationens andel.

Jag har engångskredit eller kontokredit – var ser jag uppgifterna om min finansiering?

Om du har en engångskredit eller kontokredit, ser du uppgifterna om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Via tjänsten kan du också ansöka om ändring av den månatliga betalningsposten eller förfallodagen för din faktura.

Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.

OP Engångskredit

 • Finansiering 2 500–50 000 €
 • Flexibel betalningstid
 • Ränta OP-prime, en typisk ränta 5,95%–7,50%*
 • Faktureringsavgift 7 €/mån.
 • En månad räntefri och avgiftsfri betaltid
 • Du kan betala tillbaka hela krediten på en gång utan extra kostnader
 • Räntorna på finansieringen får dras av i beskattningen precis som för ett bolån, då det är fråga om finansiering av en totalrenovering av den egna stadigvarande bostaden
 • Andelsbankens kunder kan följa upp sitt konto i nättjänsten op.fi

*Finansieringen är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 € är 8,26 %, då krediträntan är OP-prime + 6,95 %, (7,20 % 08/19) och faktureringsavgiften är 7 €/mån. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 946,48 €. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka med minimiamorteringar på 170 € (1,7 % av kreditbeloppet) med en månads mellanrum, varvid kredittiden är 79 mån. Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.

OP Tililuotto

 • Finansiering 2 000–20 000 €
 • Betalningstiden bestäms enligt kreditbeloppet och den koefficient för månadsbetalningen som kunden valt. Månadsbetalningen är minst 50 €/mån.
 • Ränta OP-prime + 6,95 %*
 • Faktureringsavgift 6 €/mån.
 • En månad räntefri betaltid för varje inköp
 • Du kan betala tillbaka hela krediten på en gång utan extra kostnader
 • Räntorna på finansieringen får dras av i beskattningen precis som för ett bolån, då det är fråga om finansiering av en totalrenovering av den egna stadigvarande bostaden
 • Du kan ge en familjemedlem eller till exempel din renoverare rätt att använda kontot
 • Inget kort

*Kontokrediten är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 5 000 € är 8,10 % då krediträntan är OP-prime + 6,95 % (7,20 % 08/19) och faktureringsavgiften är 6,00 €/mån. Vid beräkningen av den effektiva räntan har beaktats att räntan för de första 6 mån. är 0 %. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 5 709 €. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden och att krediten betalas tillbaka med betalningsposter på 140 € med en månads mellanrum, varvid kredittiden är 41 mån. Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors.

Kundtjänst för konsumentfinansiering, samtalspris: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min (inkl. moms)