Flexkredit

Förverkliga din drömsemester – varje år om du vill.

Lämpligt kreditbelopp

Du kan få en Flexkredit på 2 000–8 500 euro.

Du behöver inga säkerheter

Du behöver varken borgensmän eller säkerheter för krediten.

Du kan ha en betalningsfri månad per år på ditt lån

Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta.

Flexiblare flytt och renovering

Ska du flytta? Ska du också renovera? Flexkredit är ett bra val både då du vill förverkliga drömmar och då du behöver balansera ekonomin.

Flexkredit är en mångsidig konsumentkredit som hjälper till med små och stora utgifter i anslutning till en flytt eller renovering, vare sig det handlar om flyttlådor eller en omfattande köksrenovering. Då finansieringen är i sin ordning, finns det en stressfaktor mindre.

Ansök om en bekväm Flexkredit för inköp som inköp, utan säkerheter. Om du inte ännu är kund hos oss eller inte har OPs nättjänstkoder, rekommenderar vi att du bokar tid till närmaste kontor.

Fyll i kreditansökan i god tid. Det godkända beslutet är i kraft tre månader utan separata kostnader. Du kan ta ut krediten just då det passar dig.

Det räcker med en enda kreditansökan

Du kan ansöka om kredit enkelt på nätet. Fyll i ansökan så får du pengarna på kontot när det passar dig, utan något besök på kontoret.

Flexkredit är flexibel även efter att du tagit ut krediten: när du har betalat tillbaka på krediten kan du ta ut kredit på nytt utan att fylla i en ny kreditansökan. Flexkredit är alltså ett fortlöpande finansieringsalternativ för vardag och fritid. Du kan överföra kredit till ditt konto då du behöver och du återbetalar den på samma sätt som kreditkortskrediter.

Kreditkostnader

För Flexkrediten debiteras en kreditavgift på 6 euro per månad (avgiften omfattar uppläggningskostnaderna för krediten, kredituttag på det egna kontot och faktureringen). Kreditavgiften tas ut varje månad fastän krediten inte är i aktivt bruk. Krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (7,4 % 1/21). Krediten amorteras i avtalade månadsbetalningar, dock minst 2,5 % av kreditgränsen och minimibeloppet är 50 euro. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16 eller 24 dagen i månaden.

När du har betalat tillbaka på krediten kan du ta ut kredit på nytt i OP-nättjänsten.

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 14,75 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (7,4 % 1/21) och kreditavgiften är 6 euro per månad. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 152,91 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela krediten har tagits ut, krediträntan och avgifterna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka med minimibetalningar på 179,7 euro med en månads mellanrum, varvid kredittiden är 12 mån. Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Med en Flexkredit har du finansieringen klar just då du behöver den. Behändigt, inte sant?

Johanna Ilonen Produktexpert, OP
Kreditansökan och säkerheter Hur krediten beviljas, hur krediten tas i bruk

Fyll i ansökan i OP-nättjänsten, ring telefontjänsten 010 253 0022 eller besök andelsbankens kontor. Du får ett beslut genast eller senast inom två bankdagar. Det godkända beslutet är i kraft tre månader utan separata kostnader. Då du godkänt offerten står krediten genast till ditt förfogande i OP-nättjänsten. Det första uttaget ska vara minst 1 000 euro, varefter du kan ta ut också mindre belopp av krediten.

Du kan beviljas Flexkredit, om du är en långvarig kund främst hos Andelsbanken, har fyllt 23 år, har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, har tillräcklig betalningsförmåga, har skött dina penningaffärer klanderfritt och har en fast boplats i Finland. För att få krediten krävs det alltid ett positivt kreditbeslut av OP Detaljkunder Abp, som beviljar krediten. OP Detaljkunder Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen.

Flexkrediten är en kredit utan säkerhet, så du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten.

Joustoluotto_infografiikka_FI.svg Joustoluotto_infografiikka_FI.svg

Du kan ha en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala räntor. Den betalningsfria månaden är densamma från år till år. En ändring träder i kraft från faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till sidan Betalning, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag. 

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Lånet beviljas av OP Detaljkunder Abp.
Så här gör du ändringar i din kredit - Flexkredit och Specialkredit
Du kan alltid se uppgifterna om Flexkredit och Specialkredit i realtid i op.fi och OP-mobilen. Du kan också själv göra ändringar i din kredit. Läs mer!