Flexkredit

Fortlöpande kredit på 2 000–8 500 euro utan säkerhet

Du får kreditbeslutet på nätet

Gör en ansökan på nätet, och du får beslutet senast inom två bankdagar. 

Du behöver inga säkerheter

Du behöver varken borgensmän eller säkerheter för krediten.

Du kan ha en betalningsfri månad per år på ditt lån

Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta.

Ta ut kredit om och om igen utan ny ansökan

Flexkrediten är en fortlöpande kredit. Det betyder att när du en gång har beviljats Flexkredit, kan du ta ut kredit om och om igen utan att göra någon ny kreditansökan.

Behöver du engångskredit eller fortlöpande kredit?

Flexkredit är en fortlöpande kredit, som du kan ta ut på nytt under lånetiden utan någon ny kreditansökan. Om du behöver ett lån för en engångsanskaffning rekommenderar vi OP Exaktkredit, som du kan ansöka om till ett belopp av 2 000–30 000 euro. 

Flexkredit – lån upp till 8 500 euro utan säkerhet

Flexkrediten, eller flexlånet, är en fortlöpande konsumentkredit, som du kan ansöka om till ett belopp av 2 000–8 500 euro. Du behöver inte lägga egendom som säkerhet för lånet, utan du kan söka flexlån själv på nätet när som helst.

Varför välja en flexibel kredit?

Oavsett om det är fråga om en renovering, flytt eller något annat plötsligt behov av pengar, kan en flexibel kredit vara till hjälp i oväntade situationer.

Flexkrediten är behändig eftersom det är fråga om en fortlöpande flexibel kredit. Du behöver inte lyfta det lånebelopp som du har ansökt om på en gång, utan du kan överföra lånemedel till ditt konto alltid vid behov. En fortlöpande kredit innebär i praktiken att du ka använda en kredit som du en gång beviljats flera gånger, utan ny kreditansökan.

Hur fungerar flexkrediten?

Så som namnet säger är Flexkredit en flexibel kredit. När du har beviljats en Flexkredit, kan du ta ut kredit i flera deluttag, och när du har betalat tillbaka på din Flexkredit, kan du dessutom ta ut kredit på nytt alltid då det behövs. Flexkredit fungerar alltså som ett kreditkort, men utan betalningsinstrument. 

Dessutom är betalningstiden för Flexkrediten flexibel, eftersom du när som helst kan ändra amorteringsbeloppet eller förfallodagen för lånet. 

Vem kan ansöka om Flexkredit?

Du kan ansöka om Flexkredit om du

 • är minst 23 år och andelsbanken är din huvudsakliga bank
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • har en tillräcklig betalningsförmåga
 • har skött din ekonomi klanderfritt
 • är fast bosatt i Finland.

Om du ännu inte är kund hos oss eller om du inte har OP:s koder ska du boka tid till närmaste kontor.

Kan jag få en betalningsfri månad för Flexkrediten?

Ja. Du kan ha en betalningsfri månad per år för Flexkrediten. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är densamma varje år.

Kan jag betala tillbaka hela Flexkrediten på en gång?

Ja, det kan du. Även om Flexkredit är en fortlöpande kredit, kan du amortera den i poster som är större än vad som avtalats eller betala tillbaka hela krediten på en gång. När du har betalat tillbaka hela Flexkrediten, står hela kreditbeloppet åter till förfogande och du kan använda det på nytt utan ny ansökan.

Att hela Flexkrediten betalas tillbaka betyder alltså inte att låneavtalet upphör. Om du vill säga upp din Flexkredit helt och hållet, så att du inte längre kan använda krediten, gör du det enklast genom att skicka meddelanden i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Fyll i kreditansökan i god tid. Du kan ta ut krediten just då det passar dig.

Hur ansöker jag om flexlån?

Ansök om Flexkredit genom att fylla i en ansökan i vår nättjänst. Du får beslutet om flexlån senast inom två bankdagar.

För att du ska få Flexkredit, ska du godkänna kreditofferten. Du får pengarna på ditt konto när du godkänner kreditofferten. Därefter kan du använda flexkrediten som du själv vill.

Kostnader för Flexkredit

Flexkredit är en fortlöpande kredit. Kostnaderna för den består förutom av lånebeloppet även av räntan och kreditavgiften. Kreditavgiften för Flexkredit tas ut varje avtalsmånad, också om krediten inte används aktivt, alltså även om du inte tagit ut kredit. 

Krediten amorteras i avtalade månadsposter, dock minst 2,5 % av kreditgränsen och minimibeloppet är 50 euro. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16, eller 24 dagen i månaden. När du har betalat tillbaka på krediten kan du ta ut kredit på nytt i OP:s digitala tjänster.

Kostnader för Flexkredit:

 • Krediträntan, 3 mån. euribor + 7,95 % (11,73 % 06/24)
 • Kreditavgiften är 6 euro per månad


Exempelkalkyl:

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 18,10 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (11,73 % 06/24) och kreditavgiften är 6 euro per månad. 

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 178,95 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan samt avgifterna och provisionerna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 225 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Med en Flexkredit har du finansieringen klar just då du behöver den. Behändigt, inte sant?

Johanna Ilonen Produktexpert, OP
Kreditansökan och säkerheter Hur krediten beviljas, hur krediten tas i bruk

Fyll i ansökan i OP-nättjänsten, ring telefontjänsten 010 253 0022 eller besök andelsbankens kontor. Du får ett beslut senast inom två bankdagar. Då du godkänt offerten står krediten till ditt förfogande i OP:s digitala tjänster. 

Du kan beviljas Flexkredit, om du är en långvarig kund främst hos Andelsbanken, har fyllt 23 år, har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, har tillräcklig betalningsförmåga, har skött dina penningaffärer klanderfritt och har en fast boplats i Finland. För att få krediten krävs det alltid ett positivt kreditbeslut av OP Detaljkunder Abp, som beviljar krediten. OP Detaljkunder Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen.

Flexkrediten är en kredit utan säkerhet, så du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten.

Joustoluotto_infografiikka_FI.svg Joustoluotto_infografiikka_FI.svg

Du kan ha en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala räntor. Den betalningsfria månaden är densamma från år till år. En ändring träder i kraft från faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Du kan också ändra förfallodagen och betalningsposten för din kredit eller betala en extra amortering.

Läs om hur du kan göra ändringar i Flexkredit

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Lånet beviljas av OP Detaljkunder Abp.
Så här gör du ändringar i din kredit
Du kan se uppgifterna om din kredit i op.fi och OP-mobilen. Läs om hur du själv kan göra ändringar i krediter utan säkerhet.