Flexkredit

Fortlöpande kredit på 2 000–8 500 euro utan säkerhet

Lämpligt kreditbelopp

Du kan få en Flexkredit på 2 000–8 500 euro.

Du behöver inga säkerheter

Du behöver varken borgensmän eller säkerheter för krediten.

Du kan ha en betalningsfri månad per år på ditt lån

Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala ränta.

Ta ut kredit om och om igen utan ny ansökan

Flexkrediten är en fortlöpande kredit. Det betyder att när du en gång har beviljats Flexkredit, kan du ta ut kredit om och om igen utan att göra någon ny kreditansökan.

Flexkredit – lån upp till 8 500 euro utan säkerhet

Flexkredit lämpar sig för finansiering av såväl långsiktiga drömmar som nödvändiga anskaffningar i vardagen. Flexkrediten, eller flexlånet, är en fortlöpande konsumentkredit, som du kan ansöka om till ett belopp av 2 000–8 500 euro. Du behöver inte lägga egendom som säkerhet för lånet, utan du kan söka flexlån själv på nätet när som helst.

Varför välja en flexibel kredit?

I din vardag kan du råka ut för situationer i vilka en flexibel kredit kan vara till stor hjälp. Oavsett om det är fråga om en renovering, flytt eller något annat plötsligt behov av pengar, hjälper en flexibel kredit dig att hålla vardagslivet på rätt köl och ekonomin i balans.

Flexkrediten är behändig eftersom det är fråga om en fortlöpande flexibel kredit. Du behöver inte lyfta det lånebelopp som du har ansökt om på en gång, utan du kan överföra lånemedel till ditt konto alltid vid behov. En fortlöpande kredit innebär i praktiken att du ka använda en kredit som du en gång beviljats flera gånger, utan ny kreditansökan.

Hur fungerar flexkrediten?

Så som namnet säger är Flexkredit en flexibel kredit. När du har beviljats en Flexkredit, kan du ta ut kredit i flera deluttag, och när du har betalat tillbaka på din Flexkredit, kan du dessutom ta ut kredit på nytt alltid då det behövs. Flexkredit fungerar alltså som ett kreditkort, men utan betalningsinstrument. 

Dessutom är betalningstiden för Flexkrediten flexibel, eftersom du när som helst kan ändra amorteringsbeloppet eller förfallodagen för lånet. 

Vem kan ansöka om Flexkredit?

Du kan ansöka om Flexkredit om du

 • är minst 23 år och andelsbanken är din huvudsakliga bank
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • har en tillräcklig betalningsförmåga
 • har skött din ekonomi klanderfritt
 • är fast bosatt i Finland.

Om du ännu inte är kund hos oss eller om du inte har OP:s koder ska du boka tid till närmaste kontor.

Kan jag få en betalningsfri månad för Flexkrediten?

Ja. Du kan ha en betalningsfri månad per år för Flexkrediten. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är densamma varje år.

Kan jag betala tillbaka hela Flexkrediten på en gång?

Ja, det kan du. Även om Flexkredit är en fortlöpande kredit, kan du amortera den i poster som är större än vad som avtalats eller betala tillbaka hela krediten på en gång. När du har betalat tillbaka hela Flexkrediten, står hela kreditbeloppet åter till förfogande och du kan använda det på nytt utan ny ansökan.

Att hela Flexkrediten betalas tillbaka betyder alltså inte att låneavtalet upphör. Om du vill säga upp din Flexkredit helt och hållet, så att du inte längre kan använda krediten, gör du det enklast genom att skicka meddelanden i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Fyll i kreditansökan i god tid. Du kan ta ut krediten just då det passar dig.

Hur ansöker jag om flexlån?

Ansök om Flexkredit genom att fylla i en ansökan i vår nättjänst. Du får beslutet om flexlån genast eller senast inom två bankdagar.

För att du ska få Flexkredit, ska du godkänna kreditofferten. Du får pengarna på ditt konto genast när du godkänner kreditofferten. Därefter kan du använda flexkrediten som du själv vill.

Kostnader för Flexkredit

Flexkredit är en fortlöpande kredit. Kostnaderna för den består förutom av lånebeloppet även av räntan och kreditavgiften. Kreditavgiften för Flexkredit tas ut varje avtalsmånad, också om krediten inte används aktivt, alltså även om du inte tagit ut kredit. 

Krediten amorteras i avtalade månadsposter, dock minst 2,5 % av kreditgränsen och minimibeloppet är 50 euro. Förfallodagen kan vara den 1, 8, 16, eller 24 dagen i månaden. När du har betalat tillbaka på krediten kan du ta ut kredit på nytt i OP:s digitala tjänster.

Kostnader för Flexkredit:

 • Krediträntan, 3 mån. euribor + 7,95 % (9,68 % 11/22)
 • Kreditavgiften är 6 euro per månad


Exempelkalkyl:

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 16,01 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (9,68 % 11/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad. 

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 187,08 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan samt avgifterna och provisionerna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 185 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Med en Flexkredit har du finansieringen klar just då du behöver den. Behändigt, inte sant?

Johanna Ilonen Produktexpert, OP
Kreditansökan och säkerheter Hur krediten beviljas, hur krediten tas i bruk

Fyll i ansökan i OP-nättjänsten, ring telefontjänsten 010 253 0022 eller besök andelsbankens kontor. Du får ett beslut genast eller senast inom två bankdagar. Då du godkänt offerten står krediten genast till ditt förfogande i OP:s digitala tjänster. Det första uttaget ska vara minst 1 000 euro, varefter du kan ta ut också mindre belopp av krediten.

Du kan beviljas Flexkredit, om du är en långvarig kund främst hos Andelsbanken, har fyllt 23 år, har regelbundna löne- eller pensionsinkomster, har tillräcklig betalningsförmåga, har skött dina penningaffärer klanderfritt och har en fast boplats i Finland. För att få krediten krävs det alltid ett positivt kreditbeslut av OP Detaljkunder Abp, som beviljar krediten. OP Detaljkunder Abp är ett kreditinstitut som i sin helhet ägs av OP Gruppen.

Flexkrediten är en kredit utan säkerhet, så du behöver inga säkerheter eller borgensmän för krediten.

Joustoluotto_infografiikka_FI.svg Joustoluotto_infografiikka_FI.svg

Du kan ha en betalningsfri månad per år för din kredit. Under den betalningsfria månaden behöver du varken amortera på krediten eller betala räntor. Den betalningsfria månaden är densamma från år till år. En ändring träder i kraft från faktureringen följande månad. Det går inte att ändra en faktura som redan är färdig.

Extra amortering

Du kan amortera på ditt lån utöver den normala månadsbetalningen. En extra amortering på lånet flyttar inte fram den följande betalningsposten eller betalningsdagen. För en extra amortering debiteras inga kostnader.

För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du på sidan Lån. Gå efter det till sidan Betalning, välj "Ny betalning" och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto (IBAN)". Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag. 

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Lånet beviljas av OP Detaljkunder Abp.
Så här gör du ändringar i din kredit - Flexkredit och Specialkredit
Du kan alltid se uppgifterna om Flexkredit och Specialkredit i realtid i op.fi och OP-mobilen. Du kan också själv göra ändringar i din kredit. Läs mer!