Flexkredit och Specialkredit

Så här gör du ändringar i din kredit

Uppgifter om krediten finns i op.fi och OP-mobilen

I op.fi och OP-mobilen ser du alltid läget för din kredit i realtid. Du kan bland annat kontrollera:
 
 • skuldbeloppet, 
 • storleken på den följande betalningsposten,
 • faktureringssättet, 
 • förfallodagen och 
 • räntan.
Du kan alltså när som helst kontrollera uppgifterna om ditt lån. På det sättet kan du lättare hålla din ekonomi i balans i alla lägen.

 

Du kan när som helst ta ut Flexkredit på nytt

Flexkredit är ett lån som du alltid vid behov kan överföra till ditt konto. Du betalar tillbaka den utnyttjade krediten på samma sätt som en kreditkortskredit. Den betalade krediten frigörs för användning på nytt. Du kan när som helst på nytt ta ut Flexkredit på ditt konto inom den avtalade kreditgränsen utan ny låneansökan. 

När du har betalat tillbaka hela Flexkrediten, har du kvar kreditbeloppet och kan använda det på nytt. 

Du kan ta ut kredit i op.fi eller OP-mobilen.

Ta ut Flexkredit 

Ändring av lånets betalningsplan

Det går att göra om ändringar i lånets betalningspost eller förfallodag för en Flexkredit och en Specialkredit. Du kan också ta i bruk en årlig betalningsfri månad då du inte betalar ränta eller amortering på lånet. Det tas inte ut någon avgift för betalningsfriheten och den betalningsfria månaden är samma varje år. 

Gör ändringarna innan fakturan bildas

Fakturan för lånebetalningen bildas tre veckor före den avtalade förfallodagen. Du kan göra ändringar i en lånebetalning för vilken det ännu inte har bildats en faktura. Gör alltså ändring av betalningsplanen i god tid så att ändringen träder i kraft från den önskade betalningsposten. 

Gör ändringar i lånet

Du kan ändra betalningsplanen för en OP Exaktkredit genom att ringa kundtjänsten för krediter utan säkerhet 010 252 7450, mån.–fre. kl. 8–16.30. Samtalspris: 0,0835 €/samtal + 0,167 €/min. (inkl. moms).

 

Extra amortering

Du kan också göra extra amorteringar på ditt lån. De minskar inte den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet minskar, dvs. betalningstiden blir kortare. 

Du kan själv göra en extra amortering i op.fi eller OP-mobilen.  

Extra amortering i op.fi 

Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken räkning som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. I fältet "Mottagarens konto eller IBAN" fyller du i numret på ditt lån.

Referensnumret är alltid densamma i kreditfakturorna. När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt.

Lånets nummer ser du i avsnittet "Lån" vid lånet i fråga. 

Gör en extra amortering 

Extra amortering i OP-mobilen 

Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet "Lån" och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Välj fliken "Faktura" och gör din amortering via knappen "Amortera kredit".  

 

Du kan betala hela lånet i förtid

Sänd oss ett meddelande via op.fi eller OP-mobilen om du vill betala tillbaka hela krediten på en gång.
Uppge i meddelandet:
 • lånets nummer,
 • numret på det konto som betalningen ska gå från och
 • datum, då vill att lånet ska betalas. 

Uppsägning av Flexkredit

Om du säger upp din Flexkredit, kan du antingen fortsätta amortera krediten enligt den avtalade tidtabellen eller betala tillbaka hela krediten på en gång.
 
Om du vill säga upp ditt avtal om Flexkredit, ber vi dig skicka oss ett meddelande om det via tjänsten op.fi eller OP-mobilen.
 
Skriv i meddelandet: 
 
 • att du vill säga upp din Flexkredit
 • numret på din kredit (det finns exempelvis på din faktura och bland kredituppgifterna)
 • numret på ditt brukskonto om du vill betala tillbaka hela krediten på en gång (observera att om du betalar tillbaka hela krediten på en gång, debiterar banken en liten serviceavgift enligt tariffen).
 
Du kan också säga upp krediten genom att ringa OP:s kundtjänst.