Flexkredit och Specialkredit

Så här gör du ändringar i din kredit

Uppgifter om krediten finns i op.fi och OP-mobilen

I op.fi och OP-mobilen ser du alltid läget för din kredit i realtid. Du kan bland annat kontrollera:
  • skuldbeloppet, 
  • storleken på den följande betalningsposten,
  • faktureringssättet, 
  • förfallodagen och 
  • räntan.
Du kan alltså när som helst kontrollera uppgifterna om ditt lån. På det sättet kan du lättare hålla din ekonomi i balans i alla lägen.

Du kan när som helst ta ut Flexkredit på nytt

Flexkredit är ett lån som du alltid vid behov kan överföra till ditt konto. Du betalar tillbaka den utnyttjade krediten på samma sätt som en kreditkortskredit. Den betalade krediten frigörs för användning på nytt. Du kan när som helst på nytt ta ut Flexkredit på ditt konto inom den avtalade kreditgränsen utan ny låneansökan. 

När du har betalat tillbaka hela Flexkrediten, har du kvar kreditbeloppet och kan använda det på nytt. 

Du kan ta ut kredit i op.fi eller OP-mobilen.

Ta ut Flexkredit 

Ändring av lånets betalningsplan

Det är möjligt att göra ändringar i betalningsplanen för en Specialkredit eller en Flexkredit under lånetiden. Du kan ändra lånets betalningspost eller förfallodag och ansöka om höjning av Flexkrediten. Du kan också ta i bruk en årlig betalningsfri månad då du inte betalar ränta eller amortering på lånet. Det tas inte ut någon avgift för betalningsfriheten och den betalningsfria månaden är samma varje år.

Ansökan om ändring innan fakturan bildas

Fakturan för lånebetalningen bildas tre veckor före den avtalade förfallodagen. Du kan göra ändringar i en lånebetalning för vilken det ännu inte har bildats en faktura. Ansök alltså om en ändring av betalningsplanen i god tid så att ändringen träder i kraft från den önskade betalningsposten. 

Så här ansöker du om en ändring av betalningsplanen

Du kan ändra betalningsplanen för en Specialkredit eller Flexkredit antingen i tjänsten op.fi eller genom att ringa kundtjänsten för krediter utan säkerhet.

Ring kundtjänsten för att ändra betalningsplanen om:

  • du har ansökt om din Flex- eller Specialkredit i OP-mobilen
  • du har ansökt om din Flex- eller Specialkredit i tjänsten op.fi från och med 28.3.2022

Annars kan du ansöka om en ändring av betalningsplanen direkt i tjänsten op.fi.

Extra amortering

Du kan också göra extra amorteringar på ditt lån. De minskar inte den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet minskar, dvs. betalningstiden blir kortare. 

Du kan själv göra en extra amortering i op.fi eller OP-mobilen.  

Extra amortering i op.fi 

Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken räkning som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. I fältet "Mottagarens konto eller IBAN" fyller du i numret på ditt lån.

Referensnumret är alltid densamma i kreditfakturorna. När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt.

Lånets nummer ser du i avsnittet "Lån" vid lånet i fråga. 

Gör en extra amortering 

Extra amortering i OP-mobilen 

Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet "Lån" och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Välj fliken "Faktura" och gör din amortering via knappen "Amortera kredit".  

Du kan betala hela lånet i förtid

Sänd oss ett meddelande via op.fi eller OP-mobilen om du vill betala tillbaka hela krediten på en gång.
Uppge i meddelandet:
  • lånets nummer,
  • numret på det konto som betalningen ska gå från och
  • datum, då vill att lånet ska betalas.