Flexkredit och Specialkredit

Så här gör du ändringar i din kredit

Uppgifter om krediten finns i op.fi och OP-mobilen

I op.fi och OP-mobilen ser du alltid läget för din kredit i realtid. Du kan bland annat kontrollera:
 • skuldbeloppet, 
 • storleken på den följande betalningsposten,
 • faktureringssättet, 
 • förfallodagen och 
 • räntan.
Du kan alltså när som helst kontrollera uppgifterna om ditt lån. På det sättet kan du lättare hålla din ekonomi i balans i alla lägen.

Du kan när som helst ta ut Flexkredit på nytt

Flexkredit är ett lån som du alltid vid behov kan överföra till ditt konto. Du betalar tillbaka den utnyttjade krediten på samma sätt som en kreditkortskredit. Den betalade krediten frigörs för användning på nytt. Du kan när som helst på nytt ta ut Flexkredit på ditt konto inom den avtalade kreditgränsen utan ny låneansökan. 

När du har betalat tillbaka hela Flexkrediten, har du kvar kreditbeloppet och kan använda det på nytt. 

Du kan ta ut kredit i op.fi eller OP-mobilen.

Ta ut Flexkredit 

Gör själv lätt ändringar i lånet

Då du ansökte om krediten har du avtalat om betalningsposterna för den. Under tidens gång kan du ändå ändra din plan, och ändringarna gör du lätt i op.fi och OP-mobilen.

Fakturan för en amortering bildas tre veckor före den avtalade förfallodagen. Du kan alltid göra ändringar i en amortering om fakturan för den inte ännu har bildats. 

Om du har ansökt om Flexkredit i OP-mobilen, kan du tyvärr inte själv göra ändringar i din kredit. Du kan göra ändringar genom att ringa vår kundtjänst.

 

Ändra betalningsposten, byt förfallodag eller höj kreditbeloppet

På op.fi kan du själv:
 
 • ändra storleken på betalningsposten på ditt lån,
 • byta förfallodag för lånet och  
 • höja beloppet på din Flexkredit.

Om du vill höja beloppet på en Specialkredit, ska du göra en helt ny ansökan om Specialkredit. 

Välj en betalningsfri månad

Du kan få en betalningsfri månad per år för Specialkredit och Flexkredit. Under den amorterar du inte på krediten och betalar inga räntor. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är densamma varje år. 

Anmäl betalningsfrihet 

Gör en extra amortering

Du kan också göra extra amorteringar på ditt lån. De minskar inte den månatliga betalningsposten, utan det totala kreditbeloppet minskar, dvs. betalningstiden blir kortare. 

Du kan själv göra en extra amortering i op.fi eller OP-mobilen.  

Extra amortering i op.fi 

Gör en extra amortering på samma sätt som du betalar vilken räkning som helst. Betalningsuppgifterna får du från din föregående faktura. I fältet "Mottagarens konto eller IBAN" fyller du i numret på ditt lån.

Referensnumret är alltid densamma i kreditfakturorna. När du har fyllt i det belopp du vill betala och betalningsdagen, godkänner du betalningen som vanligt.

Lånets nummer ser du i avsnittet "Lån" vid lånet i fråga. 

Gör en extra amortering 

Extra amortering i OP-mobilen 

Sök fram uppgifterna om ditt lån i OP-mobilen i avsnittet "Lån" och välj det lån som du vill göra en extra amortering på. Välj fliken "Faktura" och gör din amortering via knappen "Amortera kredit".  

Du kan betala hela lånet i förtid

Sänd oss ett meddelande via op.fi eller OP-mobilen om du vill betala tillbaka hela krediten på en gång.
Uppge i meddelandet:
 • lånets nummer,
 • numret på det konto som betalningen ska gå från och
 • datum, då vill att lånet ska betalas.