Euribor ja muut viitekorot

Viitekorko on markkinakorko, jota pankit käyttävät lainojen kuten asunto- tai opintolainan hinnoitteluun. Viitekoron arvo on aina julkisesti saatavilla ja kaikkien tarkistettavissa. Euroalueen oma viitekorko on euribor. Osuuspankit tarjoavat viitekoroksi 3:n, 6:n ja 12:n kuukauden euriboria sekä OP-Primea, lainatyypistä riippuen.

Euribor on yleisin viitekorko

Euribor (Euro interbank offered rate) on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota käytetään yleisesti lainojen ja talletusten viitekorkona. Koron nimi kertoo ajanjakson, jonka lainan korko pysyy samana: joko 3, 6 tai 12 kuukautta. Esimerkiksi euribor 12 kk pysyy muuttumattomana vuoden ajan, kun taas 6 kk euriboriin sidotun lainan korko tarkistetaan kuuden kuukauden välein lainan nostopäivästä alkaen.

Euriborkorot noteerataan päivittäin klo 12 Suomen aikaa. Korontarkistuspäivänä alkaa uusi korkojakso. Uusi kokonaiskorko koostuu marginaalista sekä koronmääräytymispäivän mukaisesta viitekoron arvosta. Koronmääräytymispäivä on korontarkistuspäivää edeltävä pankkipäivä.  

Ajantasaista tietoa euriborkorkojen tasosta löydät Suomen Pankin sivuilta.

Euribor 12 kk ja sen hyödyt

Euribor 12 kk on suosituin asuntolainan viitekorko Suomessa. Tämän viitekoron selkeä hyöty on sen ennakoitavuus. Kun lainan korko on tiedossa aina vuodeksi kerrallaan, on oman talouden suunnittelu helpompaa.

Euribor 12 kk reagoi korkojen muutoksiin – nousuihin ja laskuihin – hitaammin kuin lyhyemmät korot. Tämä tarkoittaa, että euribor 12 kk suojaa korkeammalta korolta pidemmän aikaa, jos korot lähtevät nousuun pian koron tarkistuksen jälkeen. Vastaavasti hyöty matalasta korosta voi tulla vasta viiveellä, jos korot laskevat.

 

Lyhyempien euriborkorkojen käyttäytyminen

Euribor 3 kk ja euribor 6 kk reagoivat nopeammin korkojen muutoksiin kuin 12 kk euribor. Näiden viitekorkojen arvo tarkistetaan nimiensä mukaisesti kolmen ja kuuden kuukauden välein. Tämä tarkoittaa, että lainan maksuerän suuruus tai laina-ajan pituus voi muuttua kolmen tai kuuden kuukauden välein.

 

Mikä on OP-Prime?

OP-Prime on osuuspankin oma viitekorko. Siihen vaikuttavat muun muassa yleinen korkokehitys ja talousnäkymät. OP-Prime on vakaampi kuin euriborkorot ja se seuraa markkinakorkoja rauhallisessa tahdissa.

OP-Primella ei ole ennakkoon ilmoitettua tarkastuspäivää, vaan sen muutokset päättää OP Osuuskunnan johtokunta. Kun OP-Prime muuttuu, siitä ilmoitetaan op.fi-palvelun ajankohtaista-osiossa sekä lehdistötiedotteella.

Näin korontarkistus vaikuttaa maksuerään tai laina-aikaan

Korontarkistushetkellä lainan maksuerän suuruus tai laina-ajan pituus voi muuttua. Tämä johtuu muutoksista viitekoron arvossa. Vaikutus riippuu valitsemastasi lainan lyhennystavasta:

  • Muuttuvassa annuiteetissa lainan maksuerä voi kasvaa tai pienentyä.
  • Tasaerässä maksuerä pysyy samana mutta laina-aika pitenee tai lyhenee.
  • Tasalyhennyksessä lainanlyhennyksen päälle maksettavien korkojen määrä voi vaihdella, eli maksuerä voi muuttua.

Mitä ovat viitekorot ja vertailuarvot?

Viitekorkoja ovat esimerkiksi Euribor- ja Eonia-viitekorot, joita käytetään luotto- ja rahoitussopimuksissa sekä tilisopimuksissa. Muita vertailuarvoja ovat erilaiset indeksit, joita voidaan käyttää määrittämään rahoitusvälineen nojalla maksettavaa määrää tai rahoitusvälineen arvo. Indeksejä voidaan käyttää myös rahastojen vertailuindekseinä.

Minkälaisia viitekorkoja tai vertailuarvoja OP voi käyttää?

Viitekorkojen ja vertailuarvojen käytössä OP huomioi EU:n vertailuarvoasetuksen velvoitteet. Mikäli viitekorko ei täytä sääntelyn vaatimuksia, ei sitä voida enää käyttää ja se pitää vaihtaa toiseen viitekorkoon tai vertailuarvoon. On myös mahdollista, että viitekorko tai vertailuarvo lakkaa olemasta tai muuttuu olennaisesti. 

Mikä on EU:n vertailuarvoasetus?

EU:n vertailuarvoasetuksen (2016/1011) tarkoituksena on yhtenäistää vertailuarvoja koskevaa sääntelyä EU:ssa ja näin edistää finanssialan moitteetonta toimintaa. Viitekorkojen ja vertailuarvojen luotettava määritys on olennaista kuluttajan- ja sijoittajasuojan kannalta. Asetuksella säädetään vertailuarvoina käytettävien indeksien (esim. viitekorot) hallinnointia, tietolähteitä ja käyttöä.

Mitä tapahtuu, jos viitekorko lakkaa – esimerkiksi euribor?

Viitekoron lakkaaminen vaikuttaa pankin kanssa tekemääsi sopimukseen ja siinä tilanteessa viitekorko tulee vaihtaa. Mikäli sopimusehdoissa on määritelty jo valmiiksi vaihtoehtoinen viitekorko, ensisijaisesti sovellamme sitä. Sopimusehdoissa on myös voitu määritellä muita tapoja määrittää uusi viitekorko lakanneen tilalle ja joissakin tapauksissa voimme käyttää uuden viitekoron määrittämisessä ilmoitusmenettelyä. Laajasti käytössä olevien viitekorkojen muutoksiin liittyy usein siirtymäaika, jonka kuluessa voimme toteuttaa tarvittavat muutokset. Tiedotamme muutoksista OP:n verkkopalvelussa tai postitse.

Miten pankki on valmistautunut vertailuarvoja koskeviin muutoksiin?

OP on laatinut vertailuarvoja koskevan jatkuvuussuunnitelman siltä varalta, että käyttämämme viitekorko tai vertailuarvo lakkaa tai se muuttuu olennaisesti. Suunnitelmassa kuvaamme vertailuarvojen muutosprosessiamme ja tuotekohtaisia toimenpiteitä. Vaihtoehtoisen vertailuarvon määrittäminen edellyttää perusteltua arviointia sen sopivuudesta korvata tietty vertailuarvo. Kaikille vertailuarvoille ei ole mahdollista ilmoittaa vaihtoehtoista vertailuarvoa kaikissa tilanteissa, vaan se edellyttää laajempaa markkinakäytäntöä tai viranomaissuosituksia. Osana määritysprosessia seuraamme aktiivisesti kansainvälistä markkinakäytäntöä ja viranomaissuosituksia. Päivitämme jatkuvuussuunnitelmaamme tarpeen mukaan.