Euribor on yleisin viitekorko

Euribor on yleisin viitekorko

Euribor (Euro interbank offered rate) on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota käytetään yleisesti lainojen ja talletusten viitekorkona. Esimerkiksi suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin.

Euriborkoron nimi ilmaisee ajan, jonka lainan korko pysyy muuttumattomana. Euriborkorot noteerataan päivittäin klo 12 Suomen aikaan eri pituisille ajanjaksoille: 1 tai 2 viikkoa, 1, 3, 6, 9 tai 12 kuukautta. Esimerkiksi 6 kuukauden euriboriin sidotun lainan korko tarkistetaan 6 kuukauden välein lainan nostopäivästä. Korko määräytyy tarkistuspäivän korkonoteerauksen mukaan ja siihen lisätään lainan marginaali. Euriborkorkoisiin lainoihin voi ottaa korkokaton. Vaihtoehto euriborille on valita lainaan pitkä kiinteä korko.

Suomen suosituin asuntolainojen viitekorko on 12 kk euribor

Suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jolloin lainan korko tarkistetaan kerran vuodessa. 12 kk euriborin hyöty on ennen kaikkea sen ennakoitavuudessa, sillä asuntolainan korko on tiedossa aina vuodeksi kerrallaan.

12 kuukauden euribor reagoi korkojen muutoksiin – nousuihin ja laskuihin – hitaammin kuin lyhyemmät korot. Tästä voi olla sekä hyötyä että haittaa velallisen näkökulmasta. Jos korot lähtevät nousuun pian koron tarkistuksen jälkeen, 12 kk euribor suojaa korkeammalta korolta pidemmän aikaa. Vastaavasti korkojen laskiessa hyöty matalasta korosta voi tulla vasta viiveellä, kun 12 kk euribor tarkistetaan vain kerran vuodessa.

Euribor uudistuu vuonna 2019

Euribor ilmaisee, millä hinnalla pankit tarjoutuvat lainaamaan euromääräisiä varoja toisilleen. Euriborkorkoja hallinnoiva European Money Markets Institute EMMI on uudistamassa euriboria. Tavoitteena on ottaa vuoden 2019 aikana käyttöön uusi korkojen määräytymismenetelmä. Uudessa menetelmässä pankkien antamat noteeraukset perustuvat edelleen ensisijaisesti toteutuneisiin kauppoihin, mutta jos niitä ei ole riittävästi, apuna voidaan käyttää muuta markkinainformaatiota.

Tutustu Euriborkorkoihin Kurssit ja markkinat -sivulla. Nähdäksesi korot kirjaudu ensin op.fi-palveluun. Jos sinulla ei ole OPn verkkopalvelutunnuksia, voit tutustua euriborkorkoihin Suomen pankin sivuilla.

Pitkä kiinteä korko
Pitkä kiinteä korko jopa 25 vuodeksi
Pitkä kiinteä korko sopii sinulle, kun haluat varmistaa asuntolainasi korkokulujen säilyvän muuttumattomina koko laina-ajan.