Ensiasunnon ostajat

Guide för köpare av första bostaden

Det är härligt och spännande att drömma om ett eget hem. Det är ju ett av de största besluten i livet att köpa sin första bostad. Ett eget hem samlar också förmögenhet åt dig, och pengarna går inte i hyresvärdens ficka. Med den månatliga hyran amorterar du redan ett ganska stort bolån.

Hitta det rätta hemmet

Till en början kan det kännas svårt att hitta det rätta hemmet, för alternativen är många. Bostadsportaler erbjuder olika tjänster som gör det lättare att hitta bostad. De letar för din räkning och meddelar genast att det finns en bostad som motsvarar dina kriterier då en sådan kommer ut på marknaden. Titta efter om ditt första egna hem kanske redan finns på OP Hem

Köpare av första bostad och överlåtelseskatt

Om du köper din första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt då vissa villkor uppfylls. För att vara befriad från skatten ska köparen till exempel vid tidpunkten för köpet vara 18–39 år gammal och efter köpet äga minst 50 procent av bostaden. Den första bostaden kan vara en aktielägenhet eller en fastighet. Kontrollera de exakta uppgifterna om överlåtelseskatten hos skattemyndigheterna när du ska köpa ditt första egna hem.

Underskrifter på pappren

När du har hittat ditt drömhem och säljaren har godkänt ditt anbud, är det dags för själva bostadsköpet! Köpslutet sker vanligen i köparens bank. Före det egentliga köpslutet undertecknar du pappren om ditt bolån, bl.a. ett skuldebrev och en pantsättningsförbindelse. Vid köpslutet undertecknas köpebrevet och de övriga dokument som behövs. Efter det övergår bostaden i ditt namn och köpesumman överförs till säljarens konto.

Marginal, överlåtelseskatt, ränteavdrag och andra termer

I ordboken för den som ska köpa sin första bostad finns de viktigaste termerna i anslutning till bolån.