Spara till en egen första bostad

Tiden är på spararens sida. Därför gör du klokt i att börja spara till en egen första bostad i god tid, även om ett bostadsköp inte ännu skulle vara aktuellt. När du köper en bostad ska du ha en självfinansieringsandel (dvs. besparingar) eller andra realsäkerheter utöver den bostad som köps. Läs om spartipsen för köpare av första bostaden!

Hur lönar det sig att spara till den första bostaden?

Det finns många sätt att spara, till exempel ett BSP-konto, olika fonder eller ett traditionellt sparkonto. För att nå dina sparmål kan du också ta hjälp av Sparbössan, som är en elektronisk spargris. Med hjälp av den går sparandet som en dans.

Sparandet gör också att du vänjer dig vid att spara regelbundet, och då känns återbetalningen av ett lån redan som rutin.

Spara till en första bostad via BSP-kontot

BSP, det vill säga bosparpremiesystemet, underlättar köpet av första bostad. Du sparar 10 procent av det uppskattade priset på det kommande hemmet på ett BSP-konto under minst åtta kvartal. Du kan börja BSP-spara som 15–44-åring. När du har uppnått ditt sparmål, kan banken bevilja dig återstående 90 procent som BSP-lån. Lånetiden för BSP-räntestödslån är högst 25 år.

På BSP-kontot betalas utöver insättningsräntan på 1 % dessutom en tilläggsränta på 4 %* för det år du börjat sätta in pengar på kontot och efter det högst för de fem följande kalenderåren, då BSP-villkoren uppfylls och hemmet skaffas med hjälp av BSP. Räntan och tilläggsräntan är undantagsvis skattefria. Att öppna ett BSP-konto binder dig inte till att ta BSP-lån.

*På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan andelsbankspecifikt minst 2–4 %.

Spara till en första bostad via fonder

Du kan också spara till en egen bostad genom att regelbundet överföra ett visst belopp till en fond. Beloppet per månad kan vara till exempel 30, 50, 100 eller 200 euro eller så kan du teckna fondandelar för ett större engångsbelopp, om du inte kan spara månatligen. I fonder placeras tillgångarna på ränte- eller aktiemarknaden, där deras förväntade avkastning på sikt är bättre än på ett bankkonto.

I fråga om fondsparande måste du vara medveten om att det aldrig är ett helt riskfritt alternativ. Vid en nedgång på ränte- och aktiemarknaden kan också värdet på dina fondandelar sjunka. Det finns ändå fonder med olika risknivåer att välja mellan, och du kan lätt jämföra dem med sparräknaren. Vid sidan av fondsparandet passar det bra att spara också på ett bankkonto, där du inte tar någon risk men inte heller får nästan någon ränta på grund av den låga räntenivån. Jämför fonder med sparräknaren.

Spara till en första bostad via Sparbössan

OP:s Sparbössa är en elektronisk spargris som passar utmärkt då du vill spara för dina drömmar och för oväntade händelser. Det är fråga om ett sparkonto, på vilket du kan sätta upp egna sparmål och smidigt hantera och följa dina besparingar antingen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Om dina sparplaner förändras, kan du enkelt ändra dina mål.

I Sparbössan sparar du enkelt och obemärkt. Du kan spara antingen genom engångsinsättningar eller genom att välja ett belopp som ska överföras automatiskt till Sparbössan i samband med dina kortbetalningar.

Sparbössan är också ett smidigt sätt att börja fondspara och på lång sikt få bättre avkastning på dina överlopps besparingar än på ett konto.

Säästölipas OP
Sparbössan
Sätt sparmål och spara automatiskt när du betalar med kort. Börja använda Sparbössan i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

BSP-kontot och -lånet beviljas av andelsbanken.