Spara till en egen bostad

Ett köp av första bostad utan besparingar eller andra säkerheter begränsas bland annat av det lagstadgade lånetaket. Därför gör du klokt i att börja spara till en egen bostad i god tid, också om ett köp inte ännu skulle vara aktuellt. När du har egna besparingar behöver du också mindre bolån i framtiden.

Speciellt för en ung köpare av första bostad kan bostaden i praktiken vara den enda säkerheten för bolånet, eftersom man inte ännu hunnit samla på sig annan förmögenhet. Då måste du på förhand ha sparat en andel av bostadens pris för att banken ska kunna bevilja dig bolån. Det finns många sätt att spara, till exempel ett BSP-konto eller olika fonder, utöver ett traditionellt sparkonto.

Hur mycket egna besparingar och tilläggssäkerheter krävs?

Hur mycket besparingar som behövs för ett bostadsköp beror på den lagstadgade maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bostadens säkerhetsvärde. I regel måste du täcka 30 procent av bostadens pris antingen med besparingar eller med andra säkerheter.

Banken kan enligt lånetaket bevilja bolån för köp av första bostad högst till 95 procent av bostadens pris. För övriga bostadsköpare är lånetaket 85 procent. Självfinansieringsandelen ska täckas med antingen besparingar eller andra realsäkerheter såsom aktier eller fondandelar, eftersom statsborgen, fyllnadsborgen av en bank eller ett försäkringsbolag samt personborgen inte godkänns vid beräkningen av lånetaket.

Utöver det behöver du en tilläggssäkerhet på 25 procent, eftersom bostadens säkerhetsvärde för banken vanligen är 70 procent av bostadens pris. Tilläggssäkerheten kan vara t.ex. statsborgen, en garanti från banken eller personborgen till exempel av föräldrarna.

Exempel på besparingar och säkerheter som krävs för att köpa en bostad som kostar 150 000 euro

Bolån för köpare av första bostad (lånetak 95 %) 142 500 €
Egna besparingar 5 % av bostadens pris 7 500 €
Bostadens säkerhetsvärde 70 % av bostadens pris 105 000 €
Behov av tilläggssäkerhet 37 500 €

Spara på BSP-konto

BSP, dvs. bosparpremiesystemet, underlättar köpet av första bostad. Du sparar 10 procent av det uppskattade priset på det kommande hemmet på ett BSP-konto under minst två år. Du kan börja BSP-spara när du är 15–39 år gammal, också om du inte har regelbundna inkomster. När du har uppnått ditt sparmål, kan banken bevilja dig återstående 90 procent som BSP-lån med en maximal lånetid på 25 år.

Fördelar med BSP

 • Insättningsränta 1 % + tilläggsränta 4 % skattefritt
  På BSP-besparingarna betalas en årlig insättningsränta på en procent, dvs. bättre ränta än på ett vanligt sparkonto. Dessutom betalas en tilläggsränta på 4 procent* på nya BSP-konton, då BSP-villkoren har uppfyllts och hemmet skaffas med BSP-lån. Räntan och tilläggsräntan är undantagsvis skattefria.

  *På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan andelsbankspecifikt minst 2–4 %.

 • Bolån med statsborgen upp till 90 % av bostadens pris
  Vanligen beviljar banken bolån till 70 procent av bostadens värde, och för skillnaden behövs oftast en tilläggssäkerhet. Via BSP kan du få bolån med statsborgen upp till 90 procent av bostadens pris utan borgensavgift. Borgensbeloppet är högst 50 000 euro.
 • Statligt räntestöd avgiftsfritt för tio år
  Om räntan på ditt BSP-lån är över 3,8 procent, betalar staten 70 procent av den överskridande räntan. Du kan få räntestöd för tio år.

Hur avviker ett BSP-lån från ett vanligt bolån?

Maximibeloppet av ett BSP-lån med räntestöd är i Helsingfors 215 000 euro, i Esbo, Grankulla och Vanda 160 000 euro, i Tammerfors och Åbo 140 000 euro och på andra håll i Finland 120 000 euro. De ortvisa maximibeloppen för BSP-lånet höjdes 15.4.2021.

  BSP-lån Vanligt bolån
Bolån för köp av första bostad 90 % av bostadens pris 70 % av bostadens pris
Behov av egna besparingar 10 % av bostadens pris 5 % av bostadens pris/td>
Behov av tilläggssäkerhet Inget behov 25 % av bostadens pris

Spara i fond

Du kan också spara till en egen bostad genom att regelbundet överföra ett visst belopp till en fond. Beloppet per månad kan vara till exempel 30, 50, 100 eller 200 euro eller så kan du teckna fondandelar för ett större engångsbelopp, om du inte kan spara månatligen. I fonder placeras tillgångarna på ränte- och aktiemarknaden, där deras förväntade avkastning på sikt är bättre än på ett bankkonto

I fråga om fondsparande måste du vara medveten om att det aldrig är ett helt riskfritt alternativ. Vid en nedgång på ränte- och aktiemarknaden kan också värdet på dina fondandelar sjunka. Det finns ändå fonder med olika risknivåer att välja mellan, och du kan lätt jämföra dem med sparräknaren.Vid sidan av fondsparandet passar det bra att spara också på ett bankkonto, där du inte tar någon risk men inte heller får nästan någon ränta på grund av den låga räntenivån.

Spara i Sparbössan

OP:s Sparbössa är en elektronisk spargris som passar utmärkt då du vill spara för dina drömmar och för oväntade händelser. Det är fråga om ett sparkonto, på vilket du kan sätta upp egna sparmål och smidigt hantera och följa dina besparingar antingen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Om dina sparplaner förändras, kan du enkelt ändra dina mål.

I Sparbössan sparar du enkelt och obemärkt. Du kan spara antingen genom engångsinsättningar eller genom att välja ett belopp som ska överföras automatiskt till Sparbössan i samband med dina kortbetalningar. 

Sparbössan är också ett smidigt sätt att börja fondspara och på lång sikt få bättre avkastning på dina överlopps besparingar än på ett konto.

saastolipas-uusi-kuvitus-1
Sparbössan
Sätt sparmål och spara automatiskt när du betalar med kort. Börja använda Sparbössan i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

BSP-kontot och -lånet beviljas av andelsbanken.