BSP-konto

BSP-spara till din första egna bostad.
1

Ett enkelt och belönande sätt att spara till den första bostaden

Spara 10 % av bostadens anskaffningspris på ett BSP-konto, så får du förmånliga villkor för ditt lån. Du kommer igång med 50 euro i månaden.

2

Exceptionellt bra ränta på besparingarna för den första egna bostaden

På BSP-kontot samlar dina besparingar inte bara en bättre insättningsränta utan också en rejäl tilläggsränta som betalas i samband med bostadsköpet.

3

Bättre lånevillkor för BSP-sparare

Med BSP-besparingar och statsborgen kan du få ett förmånligt BSP-lån med smart ränta för din första egna bostad. Du kan också få statens räntestöd för BSP-lånet i 10 års tid.

Nyckeln till det första egna hemmet – vad är ett BSP-konto?

Ett BSP-konto, alltså ett bostadssparpremiekonto, är ett enkelt och belönande sätt att spara till den första egna bostaden. På BSP-kontot får du bättre ränta på dina besparingar. När du har sparat det belopp som behövs och det blir aktuellt att köpa en bostad, kan du få ett BSP-lån till förmånliga villkor. Som ägarkund i andelsbanken samlar du också OP-bonus för pengarna på BSP-kontot.

Hur öppnar man ett BSP-konto?

Du öppnar enkelt ett BSP-konto genom att logga in i tjänsten op.fi med din OP-koder. Börja spara till din första bostad redan i dag. Du kan också boka tid för ett möte eller ringa vår kundtjänst för att öppna ett BSP-konto.

För vem lämpar sig BSP-sparande?

Om du drömmer om en första egen bostad, passar BSP-sparande för dig. Du kan börja BSP-spara som 15–39-åring. Det lönar sig att börja spara i god tid även om det blir aktuellt att köpa ett eget hem först om flera år. Du behöver inte ha regelbundna inkomster för att börja BSP-spara.

Hur går BSP-sparandet till?

 • Den första insättningen på BSP-kontot görs när kontot öppnas.
 • För att uppfylla villkoren för BSP-kontot sätter du in 150–3 000 euro på BSP-kontot under åtta kalenderkvartal. Det finns ingen övre gräns för spartiden.
 • Sparandet är flexibelt, eftersom kvartalen inte behöver följa direkt på varandra och du vid behov även kan hoppa över kvartal. Du kan också smidigt ändra på beloppen och tidpunkterna för sparandet under spartiden. 
 • På BSP-kontot betalas utöver den årliga skattefria insättningsräntan på 1 % även en skattefri tilläggsränta på 4 % för det år du börjat med insättningarna och för de fem följande åren, om BSP-villkoren är uppfyllda och du skaffar din första bostad med hjälp av BSP.
 • När du har sparat 10 % av köpesumman för bostaden, kan banken bevilja dig resten som BSP-lån. Om du ska köpa en bostad tillsammans med någon annan, måste du köpa minst 50 % av bostaden och spara 10 % av priset på den andel som du kommer att äga.
ASP_Miten toimii infografiikka_SV.svg ASP_Miten toimii infografiikka_SV.svg
 • Du är 15–39 år.
 • Du kan endast ha ett BSP-konto. Om du har öppnat ett BSP-konto i en annan bank tidigare, kan du överföra det till andelsbanken – det blir inget avbrott i ditt bostadssparande.
 • Du äger inte nu och har inte tidigare heller ägt 50 % eller mer av en bostad.
 • Om du är 15–17 år gammal öppnar du kontot på ett kontor tillsammans med dina vårdnadshavare. Besparingarna ska bestå av inkomster som den minderåriga har fått genom sitt eget arbete.
Räntan på BSP-kontot Bestämning av intresse, beskattning

Hur räntan bestäms

På ett BSP-konto får du bättre ränta på dina besparingar. På kontot betalas utöver insättningsräntan på 1 % även en tilläggsränta på 4 %* för det år du börjar sätta in pengar och efter det för högst de fem följande åren. Du får tilläggsränta om BSP-villkoren uppfylls och du köper en bostad med hjälp av BSP.

Kapitalet och insättningsräntan på BSP-kontot omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

*På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan beroende på andelsbank 2–4 %.

Beskattning

Om BSP-villkoren uppfylls är den insättningsränta och tilläggsränta som betalats in på kontot skattefria. Om du avbryter sparandet på BSP-kontot eller om BSP-villkoren inte uppfylls, uteblir tilläggsräntan och samtidigt blir insättningsräntan källskattepliktig.

Fördelar med BSP-lån Säkerhet, statens räntestöd, lånebelopp

När sparmålet och spartiden för ditt BSP-konto har uppnåtts, kan banken bevilja dig återstående 90 % av bostadens pris som BSP-lån. Den maximala lånetiden för BSP-lån är 25 år.

Säkerheter för BSP-lån 

Bostaden och statsborgen räcker ofta som säkerhet för BSP-lån. Normalt får man lån på cirka 70 % av bostadens pris med bostaden som säkerhet. Du kan få statsborgen som tilläggssäkerhet för BSP-lånet. Då kan lånebeloppet uppgå till hela 90 % av priset på bostaden. Som en förmån för BSP-sparare tas ingen provision ut för statsborgen för BSP-räntestödslån.

Statens räntestöd

Du kan få statens räntestöd kostnadsfritt i 10 års tid för ditt BSP-räntestödslån. Om räntan på BSP-räntestödslånet under räntestödsperioden överstiger 3,8 %, betalar staten 70 % av den överstigande räntan.

Maximibelopp för BSP-lån med räntestöd

 • Helsingfors 215 000 euro
 • Esbo, Grankulla och Vanda 160 000 euro
 • Tammerfors och Åbo 140 000 euro
 • Övriga Finland 120 000 euro

De ortvisa maximibeloppen för BSP-lånet höjdes 15.4.2021.

Maximibeloppet för ett BSP-räntestödslån är bostadsspecifikt och beror inte på hur många som ansöker om lånet. Exempelvis i Helsingfors går det att få högst 215 000 euro i BSP-räntestödslån för en bostad.

BSP-tilläggslån

Om priset på den tilltänkta första bostaden är högre än maximibeloppet för BSP-räntestödslånet, kan du ansöka om BSP-tilläggslån.

Exempel 1: Tinas etta

Tina (19 år) har öppnat ett BSP-konto i andelsbanken för att om några år köpa en etta värd 235 000 euro i Helsingfors*.

När Tina har sparat 10 % av den uppskattade köpesumman för bostaden, i det här fallet 23 500 euro, behöver hon ett bolån på 211 500 euro.

 • BSP-besparingar 23 500 euro
 • BSP-räntestödslån 211 500 euro
 • bostadens säkerhetsvärde 164 500 euro 
 • statsborgen 47 000 euro
 • tilläggssäkerhet behövs inte

*BSP-räntestödslån i Helsingfors högst 215 000 euro.

Exempel 2: Lisas och Jannes trea

Lisa (24 år) och Janne (31 år) börjar BSP-spara tillsammans. Deras mål är att skaffa en radhustrea i Uleåborg** för 200 000 euro.

Lisa och Janne ska köpa 50 % var av bostaden och spara 10 % av den andel som de kommer att äga. I det här fallet sparar vardera parten 10 000 euro, alltså sparar paret sammanlagt 20 000 euro på BSP-konto. De behöver alltså ett bolån på 180 000 euro.

 • BSP-besparingar 20 000 euro
 • BSP-räntestödslån 120 000 euro
 • BSP-tilläggslån 60 000 euro
 • bostadens säkerhetsvärde 140 000 euro
 • statsborgen 40 000 euro
 • tilläggssäkerhet behövs inte

**BSP-räntestödslån i Uleåborg högst 120 000 euro.

Du kan börja spara på ett BSP-konto redan som 15-åring om du har pengar som du har förtjänat genom ditt eget arbete. Om du är under 18 år öppnar du ett BSP-konto på andelsbankens kontor tillsammans med dina vårdnadshavare.

Pengar som du förtjänat med ditt eget arbete är exempelvis:

 • löneinkomst från förvärvsarbete
 • vecko- och månadspengar som betalas in på ditt lönekonto (du ska ha förtjänat pengarna genom arbete och inte fått dem som gåvor)
 • stipendier som du fått till exempel i skolan

Pengar som du förtjänat med ditt eget arbete är exempelvis inte:

 • familjepension
 • arv
 • barnbidrag
 • studiestöd

Flexibel betalningstid för tilläggsränta

Du kan välja om du börjar samla tilläggsränta genast när du öppnat ett BSP-konto eller först när du fyllt 18 år. Tilläggsränta samlas från och med det år som du har valt att tilläggsräntan ska börja löpa och högst för de fem följande åren. Tilläggsränta betalas om villkoren för BSP-kontot uppfylls och du köper en bostad med hjälp av BSP.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 


Kontot beviljas av andelsbanken.