Iloinen nuori nainen istuu lattialla uudessa omassa kodissaan.

BSP-konto och BSP-lån

Nycklarna till det första egna hemmet

Ett BSP-konto är ett bekvämt och belönande sätt att spara till den första egna bostaden. När du sparar en del av bostadens köpesumma, lånar vi resten till dig.

Så här fungerar BSP:

 • BSP-sparandet börjar genom att du öppnar ett BSP-konto i banken. Du behöver inte ännu ha regelbundna inkomster.
 • Du kan börja BSP-spara då du fyllt 15 och senast vid 39 års ålder.
 • Sparplanen för kontot är smidig, dvs. den anpassar sig till din livssituation och dina tillgångar.
 • Då du har sparat 10 % av bostadens köpesumma, kan banken bevilja BSP-lån för resten av summan.

Tillgångarna på ett BSP-konto ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"! 

ASP_Miten toimii infografiikka_3_SV.svg ASP_Miten toimii infografiikka_3_SV.svg
Hur fungerar BSP? BSP-konto, BSP-lån, lånebelopp

Du måste spara 10 % av det uppskattade priset på det kommande hemmet under minst åtta kvartal (ca 2 år). Det finns ingen övre gräns för spartiden.

Bostaden och statsborgen räcker ofta som säkerhet för BSP-lånet. Normalt kan man få lån upp till 70 % av bostadens värde. Som tilläggssäkerhet kan man använda statsborgen, varvid lånebeloppet kan uppgå till hela 90 % av priset på bostaden. För statsborgen tas ingen provision ut för BSP-räntestödslån.

Maximibeloppet av ett BSP-lån med räntestöd i Helsingfors är 180 000 euro, i Esbo, Grankulla och Vanda 145 000 euro och på andra håll i Finland 115 000 euro.

Det lönar sig att öppna ett BSP-konto i Andelsbanken – du får de bästa förmånerna. På BSP-kontot betalas utöver insättningsräntan på 1 % dessutom en tilläggsränta på 4 %* för begynnelseåret och efter det högst för de fem följande åren – då BSP-villkoren uppfylls och hemmet skaffas med hjälp av BSP.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

*På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan andelsbankspecifikt minst 2–4 %.

ASP-tili Miten toimii infografiikka SV ASP-tili Miten toimii infografiikka SV

Exempel 1: Tinas etta

Tina (19 år) öppnade ett BSP-konto i Andelsbanken för att om några år köpa en etta värd 160 000 euro i Helsingfors*.

Då Tina har sparat 10 % av den uppskattade köpesumman för bostaden, i det här fallet 16 000 euro, blir hennes bolånebehov 144 000 euro.

 • BSP-besparingar 16 000 euro
 • BSP-räntestödslån 144 000 euro
 • bostadens säkerhetsvärde 112 000 euro
 • statsborgen 32 000 euro
 • tilläggssäkerhet behövs inte

*BSP-räntestödslån i Helsingfors högst 180 000 euro.

Exempel 2: Lisas och Jannes trea

Lisa (24 år) och Janne (31 år) börjar BSP-spara tillsammans för att kunna köpa en radhustrea värd 200 000 euro i Uleåborg**.

Då Lisa och Janne har sparat 10 % av den uppskattade köpesumman för bostaden, i det här fallet 20 000 euro, blir deras bolånebehov 180 000 euro.

 • BSP-besparingar 20 000 euro
 • BSP-räntestödslån 115 000 euro
 • BSP-tilläggslån 65 000 euro
 • bostadens säkerhetsvärde 140 000 euro
 • statsborgen 40 000 euro
 • tilläggssäkerhet behövs inte

**BSP-räntestödslån i Uleåborg högst 115 000 euro.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • inköp som betalats med Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.