BSP-konto

BSP-spara till din första egna bostad.

Ett enkelt och belönande sätt att spara till den första bostaden

Spara 10 % av bostadens anskaffningspris på ett BSP-konto, så kan du få BSP-lån för köp av din första bostad. Du kommer igång med 50 euro i månaden.

Exceptionellt bra ränta på besparingarna för den första egna bostaden

På BSP-kontot samlar dina besparingar inte bara en årlig insättningsränta utan också en rejäl tilläggsränta som betalas i samband med bostadsköpet. Därtill ger besparingarna på BSP-kontot OP-bonus för andelsbankens ägarkunder.

Bättre lånevillkor för BSP-sparare

Du kan få räntestöd i 10 års tid för BSP-lånet eller en del av det samt avgiftsfri statsborgen.

Nyckeln till det första egna hemmet – vad är ett BSP-konto?

Ett BSP-konto, alltså ett bostadssparpremiekonto, är ett enkelt och belönande sätt att spara till den första egna bostaden. På BSP-kontot får du bättre ränta på dina besparingar. När du har sparat det belopp som behövs och det blir aktuellt att köpa en bostad, kan du få ett BSP-lån till förmånliga villkor. Som ägarkund i andelsbanken samlar du också OP-bonus för pengarna på BSP-kontot.

Hur öppnar man ett BSP-konto?

Du öppnar enkelt ett BSP-konto genom att logga in i tjänsten op.fi med din OP-koder. Börja spara till din första bostad redan i dag. Du kan också boka tid för ett möte eller ringa vår kundtjänst för att öppna ett BSP-konto.

För vem lämpar sig BSP-sparande?

Om du drömmer om en första egen bostad, passar BSP-sparande för dig. Du kan börja BSP-spara som 15–44-åring. Det lönar sig att börja spara i god tid även om det blir aktuellt att köpa ett eget hem först om flera år. Du behöver inte ha regelbundna inkomster för att börja BSP-spara.

Hur går BSP-sparandet till?

 • Den första insättningen på BSP-kontot görs när kontot öppnas.
 • För att uppfylla villkoren för BSP-kontot sätter du in 150–4 500 euro på BSP-kontot under åtta kalenderkvartal. Det finns ingen övre gräns för spartiden.
 • Sparandet är flexibelt, eftersom kvartalen inte behöver följa direkt på varandra och du vid behov även kan hoppa över kvartal. Du kan också smidigt ändra på beloppen och tidpunkterna för sparandet under spartiden. 
 • På BSP-kontot betalas utöver den årliga skattefria insättningsräntan på 1 % även en skattefri tilläggsränta på 4 % för det år du börjat med insättningarna och för de fem följande åren. Tilläggsräntan betalas när villkoren för BSP-avtalet uppfylls och du tar BSP-lån för att köpa ett eget hem.
 • När du har sparat 10 % av köpesumman för bostaden, kan banken bevilja dig resten som BSP-lån. Om du ska köpa en bostad tillsammans med någon annan, måste du köpa minst 50 % av bostaden och spara 10 % av priset på den andel som du kommer att äga.
 • Ett BSP-konto i en andelsbank avslutas i samband med en bostadsaffär. I andra situationer kan man avsluta sitt BSP-konto via op.fi-tjänsten eller genom att ringa till kundtjänsten. Kom ihåg att du alltid också kan hålla en paus i ditt BSP-sparande.

 • Du är 15–44 år.
 • Du kan endast ha ett BSP-konto. Om du har öppnat ett BSP-konto i en annan bank tidigare, kan du överföra det till andelsbanken – det blir inget avbrott i ditt bostadssparande.
 • Du äger inte nu och har inte tidigare heller ägt 50 % eller mer av en bostad.
 • Om du är 15–17 år gammal öppnar du kontot på ett kontor tillsammans med dina vårdnadshavare. Besparingarna ska bestå av inkomster som den minderåriga har fått genom sitt eget arbete.

Öppning av ett gemensamt BSP-konto

Ett BSP-konto kan öppnas tillsammans med exempelvis makan/maken, alternativt kan hen anslutas till kontot senare. Den som öppnar kontot ska vara 15–44 år. 

Den person som ansluts till kontot kan vara över 44 år ifall det är frågan om en maka/make, en partner i ett registrerat förhållande eller en sambo. Enligt BSP-lagen är sambor personer som lever i ett parförhållande, om de har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta eller levt i registrerat partnerskap med varandra.

Annan person som ansluts till BSP-kontot ska vara 15–44 år.

Det går inte att öppna ett gemensamt BSP-konto via tjänsten op.fi. Kontakta vår kundtjänst ifall du vill öppna ett gemensamt BSP-konto.

Räntan på BSP-kontot Bestämning av intresse, beskattning

Hur räntan bestäms

På ett BSP-konto får du bättre ränta på dina besparingar. Till kontot betalas utöver insättningsräntan på 1 % också en tilläggsränta på 4 %* det året du börjar sätta in pengar och efter det för högst de fem följande kalenderåren. Du får tilläggsränta när du har uppnått ditt sparmål och tar ett BSP-lån.

Kapitalet och insättningsräntan på BSP-kontot omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

*På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan beroende på andelsbank 2–4 %.

Beskattning

Om BSP-villkoren uppfylls är den insättningsränta och tilläggsränta som betalats in på kontot skattefria. Om sparandet på BSP-kontot avbryts eller om villkoren för ett BSP-avtal inte uppfylls, betalas inte tilläggsränta och samtidigt blir insättningsräntan källskattepliktig.

Fördelar med BSP-lån Säkerhet, statens räntestöd, lånebelopp

Du kan ansöka om BSP-lån om du har sparat minst 10 % av köpesumman för bostaden. Den maximala lånetiden för är 25 år.

För BSP-lånet eller en del av det kan du få statligt räntestöd och avgiftsfri statsborgen. Du kan få räntestöd i tio års tid: om räntan på BSP-lånet under räntestödsperioden överstiger 3,8 procent betalar staten 70 procent av den överstigande räntan. Med hjälp av statsborgen kan du få ett lån för upp till 90 % av köpesumman för bostaden. Du kan få statsborgen för högst 60 000 euro per bostad.

Maximibelopp för BSP-lån med räntestöd

För det räntestödda BSP-lånet finns ett maximibelopp som beror på vilken ort bostaden ligger i och på det antal personer som söker BSP-lån.

KOMMUN DÄR BOSTADEN FINNS EN SOM ANSÖKER OM BSP-LÅN TVÅ SOM ANSÖKER OM BSP-LÅN
Helsingfors 230 000 euro 345 000 euro
Esbo, Vanda och Grankulla 185 000 euro 277 500 euro
Tammerfors och Åbo 160 000 euro 240 000 euro
Övriga kommuner 140 000 euro 210 000 euro

BSP-tilläggslån

Om priset på den tilltänkta första bostaden är högre än maximibeloppet för BSP-räntestödslånet, kan du ansöka om BSP-tilläggslån.

Läs mer om BSP-lån >

Exempel 1 – Tina sparar för en enrummare i Helsingfors

Tina (19 år) har målet att om några år köpa en enrummare för 235 000 euro i Helsingfors. Tina öppnade ett BSP-konto i andelsbanken och började BSP-spara.  

Tina uppskattar att en bostad som hon vill köpa kostar 235 000 euro, varav hon sparat 10 procent, det vill säga 23 500 euro, på sitt BSP-konto. Således behöver hon ett bostadslån på 211 500 euro. 

 • BSP-besparingar 23 500 euro 
 • BSP-räntestödslån 211 500 euro 
 • Bostadens säkerhetsvärde 164 500 euro 
 • Statsborgen 47 000 euro 

Den bostad som ska köpas och statsborgen räcker till, och Tina behöver ingen tilläggssäkerhet för sitt BSP-lån.

Exempel 2 – Lisa och Janne Sparar till en trerummare i ett radhus i Uleåborg 

Lisa (24 år) och Janne (31 år) börjar BSP-spara tillsammans. Deras mål är att skaffa en trerummare i ett radhus i Uleåborg för 300 000 euro. Lisa och Janne ska vardera köpa 50 procent av bostaden och spara 10 procent av den andel som de kommer att äga. När bostadens köpepris är 300 000 euro, måste de spara 30 000 euro tillsammans. Utöver besparingarna behöver de ett bostadslån på 270 000 euro. 

 • BSP-besparingar 30 000 euro 
 • BSP-räntestödslån 180 000 euro 
 • BSP-tilläggslån 90 000 euro 
 • Bostadens säkerhetsvärde 210 000 euro 
 • Statsborgen 60 000 euro 

Den bostad som ska köpas och statsborgen räcker till, och Lisa och Janne behöver ingen tilläggssäkerhet för sitt bostadslån

Du kan börja spara på ett BSP-konto redan som 15-åring om du har pengar som du har förtjänat genom ditt eget arbete. Om du är under 18 år öppnar du ett BSP-konto på andelsbankens kontor tillsammans med dina vårdnadshavare.

Pengar som du förtjänat med ditt eget arbete är exempelvis:

 • löneinkomst från förvärvsarbete
 • vecko- och månadspengar som betalas in på ditt lönekonto (du ska ha förtjänat pengarna genom arbete och inte fått dem som gåvor)
 • stipendier som du fått till exempel i skolan

Pengar som du förtjänat med ditt eget arbete är exempelvis inte:

 • familjepension
 • arv
 • barnbidrag
 • studiestöd

Flexibel betalningstid för tilläggsränta

Du kan välja om du börjar samla tilläggsränta genast när du öppnat ett BSP-konto eller först när du fyllt 18 år. Tilläggsränta samlas från och med det år som du har valt att tilläggsräntan ska börja löpa och högst för de fem följande åren. Tilläggsränta betalas om villkoren för BSP-avtalet uppfylls och du köper en bostad med hjälp av BSP.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Observera att banken har rätt att ändra kontoavtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren. 

Kontot tillhandahålls av andelsbanken.