BSP-lån

Lån med räntestöd och statsborgen för köpare av första bostad

För ett BSP-lån kan du få statligt räntestöd

Du kan för ditt BSP-lån eller en del av det få statligt räntestöd för högst tio år. Räntestödet hjälper dig att sköta betalningsposterna för lånet, om räntorna stiger.

För ett BSP-lån kan du få statsborgen

För ett BSP-lån kan du få avgiftsfri statsborgen. Med hjälp av statsborgen kan du få ett BSP-lån för upp till 90 procent av köpesumman för bostaden.

Som ägarkund i andelsbanken får du många förmåner

När du är ägarkund i andelsbanken, samlar du OP-bonus också för ett BSP-lån. OP-bonus används till exempel för försäkringspremier och bankens serviceavgifter. Du får också värdefulla förmåner för banktjänster och försäkringar.

Ansök om BSP-lån eller ge samtycke till en gemensam ansökan

 

Vad är ett BSP-lån?

BSP är ett system baserat på lagen om bostadssparpremie, med vilket staten underlättar anskaffningen av en första ägarbostad. Du får BSP-lån till en ränta som är förmånligare än för ett vanligt bolån.

För BSP-lånet eller en del av det kan du få statligt räntestöd och avgiftsfri statsborgen. Du kan få räntestöd i tio års tid: om räntan på BSP-lånet under räntestödsperioden överstiger 3,8 procent, betalar staten 70 procent av den överstigande räntan. Du kan få statsborgen för högst 60 000 euro per bostad (fr.o.m. 1.1.2023).

För det räntestödda BSP-lånet finns ett maximibelopp som beror på vilken ort bostaden ligger i och på det antal personer som söker BSP-lån.

Maximibelopp för BSP-räntestödslån från och med 1.4.2024

Kommun där bostaden finns En som ansöker om BSP-lån Två som ansöker om BSP-lån
Helsingfors 230 000 euro 345 000 euro
Esbo, Vanda och Grankulla 185 000 euro
277 500 euro
Tammerfors, Åbo 160 000 euro 240 000 euro
Övriga kommuner 140 000 euro 210 000 euro

Om priset på bostaden är högre än maximibeloppet för BSP-räntestödslånet, kan du dessutom ansöka om BSP-tilläggslån.

Du behöver ett BSP-konto för att få ett BSP-lån

Vägen mot ditt första bostadsköp börjar med att öppna ett BSP-konto. Du kan öppna ett BSP-konto och börja BSP-spara enkelt i tjänsten op.fi. Du kommer igång sparandet med bara 50 euro i månaden.

När du har sparat minst 10 % av köpesumman för bostaden på BSP-kontot och uppfyller de övriga villkoren för BSP-sparande, lånar vi resten till dig. Du måste spara på BSP-kontot i minst åtta kvartal, det vill säga cirka två år för att få BSP-lån.

Hurdana säkerheter behövs för ett BSP-lån?

För ett BSP-lån, liksom för bolån i allmänhet, behövs det tillräckliga säkerheter som banken godkänner. Av värdet på den bostad som köps kan som säkerhet godkännas oftast 70 procent. Utöver bostadssäkerheten kan du för ett BSP-räntestödslån få avgiftsfri statsborgen på högst 60 000 euro. Som säkerhet för ett BSP-lån räcker det ofta med statsborgen och den bostad som köps.

Om ditt lånebehov är större än bostadens säkerhetsvärde och statsborgen sammanlagt, kan du behöva tilläggssäkerhet. När du ansöker om BSP-lån hos oss, kontaktar vi dig så snart som möjligt. Du kan då diskutera med en av våra experter om eventuella tilläggsförsäkringar, om sådana behövs.

Tillfällig finansiering inför BSP-lån

Du kan köpa eller börja bygga din första bostad även om det ännu inte finns tillräckligt med besparingar på ditt BSP-konto eller du inte har sparat i tillräckligt många kvartal. Du kan i sådana fall få tillfällig finansiering i form av ett vanligt bolån genom att komma överens om det separat med banken.

Du kan ansöka om tillfällig finansiering när du har gjort insättningar på ditt BSP-konto i minst fyra kvartal.

När du har fått tillfällig finansiering ska du fortsätta spara på BSP-kontot tills du har sparat ihop den egna sparandelen på 10 procent. När BSP-villkoren uppfylls kan den tillfälliga finansieringen konverteras till BSP-finansiering. Om du ansöker om tillfällig finansiering tillsammans med en annan sökande måste ni båda uppfylla villkoren.  

Villkor för BSP-lån

Skuldvillkor (pdf)
Pantsättningsvillkor från och med 14.12.2017 (pdf)
Borgensvillkor från och med 14.12.2017 (pdf)

Exempelkalkyl: Ett bolån är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,116 % (16.08.2023), är den effektiva räntan på ett bolån på 170 000 euro med en återbetalningstid på 20 år 5,0 %, då lånets marginal är 0,7 %. För lånet tas ut månatligen en kreditavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 266 183,85 euro.

Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut på en gång, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att lånet betalas tillbaka med jämna poster på 1 103,77 euro med en månads mellanrum.

Lånet beviljas av andelsbanken.

Det första steget är att öppna ett BSP-konto. Du kan öppna ett BSP-konto om

  • du är 15–44 år
  • du inte nu äger och inte heller någonsin har ägt minst hälften av en bostad. 
  • Du kan emellertid öppna ett BSP-konto om du har fått en del av bostaden (under 100 procent) utan vederlag, till exempel som gåva eller arv.
  • du inte ännu har ett BSP-konto. Om du har öppnat ett BSP-konto i en annan bank tidigare, kan du överföra det till andelsbanken. Det blir inget avbrott i BSP-sparandet även om du överför ditt konto från en bank till en annan.

15–17-åringar kan öppna ett konto tillsammans med sina vårdnadshavare på andelsbankens kontor. De besparingar som sätts in på kontot ska bestå av inkomster som den minderåriga har förtjänat genom eget arbete.

 

På ett BSP-konto får du bättre ränta än normalt på dina besparingar. På kontot betalas utöver insättningsräntan på 1 procent även en tilläggsränta på 4 procent* för det år du börjar sätta in pengar och för högst de fem följande kalenderåren. Du får tilläggsränta när du har uppnått ditt sparmål och tar ett BSP-lån.

*På konton som öppnats före 1.10.2019 är tilläggsräntan beroende på andelsbank 2–4 procent.

Du kan ansöka om BSP-lån om du har sparat minst 10 procent av köpesumman för bostaden. Åtminstone en del av besparingarna ska finnas på BSP-kontot, som du har gjort insättningar på under minst åtta kvartal.

Du kan ansöka om BSP-lån på nätet genom att fylla i en bolåneansökan. Ange i ansökan att du ansöker om BSP-lån.

 

När du tar ett BSP-lån, avtalar du samtidigt om amorteringssätt, löptid och månadsbetalning. De vanligaste amorteringssätten för lån är ändrad annuitet eller jämn amortering: 

Vid ändrad annuitet förblir lånetiden oförändrad. Betalningsposten granskas alltid på räntejusteringsdagen och om referensräntan har stigit, stiger också betalningsposten för lånet.

Vid jämn amortering är amorteringsbeloppet alltid lika stort och räntan varierar beroende på det återstående kapitalet och räntenivån. Eftersom kapitalet indelas enligt betalningsposter kommer lånet att återbetalas under den avtalade lånetiden.

Vid behov kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt lån, och under den tiden betalar du endast räntor.

Under en lång lånetid hinner det hända mycket. Du får tilläggsskydd för din ekonomi genom att teckna en försäkring för ditt lån. Till exempel försäkringen Återbetalningsskyddet för kredit hjälper dig att klara av månadsbetalningarna för lånet om du blir sjuk eller arbetslös.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.