Försäkra hemmet och dem som bor där

I hemmet kan allt möjligt hända såväl lösöre som människor och sällskapsdjur. Lyckligtvis kan du gardera dig mot otrevliga överraskningar genom att försäkra hemmet och dem som bor där.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger skydd för hemmets konstruktioner, lägenhetens delar och ditt lösöre till exempel vid vatten- och brandskador eller stöld. Du kan skräddarsy omfattningen och självrisken i din försäkring enligt dina behov och din boendeform.

Hemförsäkringen gäller också under flyttningen, så du kan lugnt flytta ditt lösöre från ditt gamla hem till det nya.

Kom ihåg att innan du flyttar göra en ändring av försäkringsstället i försäkringens uppgifter i nättjänsten eller genom att sända oss ett meddelande om det, för hemförsäkringen flyttas inte automatiskt till den nya adressen.

Det är också skäl att kontrollera försäkringens omfattning vid en flyttning och då värdet på din egendom förändras betydligt till exempel efter en stor renovering.

Personförsäkringar

Med en försäkring skyddar man ofta sitt hem, sin bil och de viktigaste värdeföremålen. Ofta blir ändå de som bor i ett hem oförsäkrade. Den ersättning som betalas ur en försäkring beror på vilket slags personförsäkring du väljer.

  • Hälsoförsäkringen ger skydd för läkar-, undersöknings- och rehabiliteringskostnader vid olycksfall och sjukdom.
  • Olycksfallsförsäkringen ger skydd för kostnader som förorsakats av olycksfall.
  • Reseförsäkringen ger skydd för din hälsa, och om du vill också för ditt resgods, då du reser runt i världen. Du kan också försäkra resgodset i hemförsäkringen.
  • Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall eller en sjukdom.
  • Återbetalningsskydd för kredit hjälper i situationer där den normala inkomsten plötsligt sjunker till exempel på grund av arbetslöshet, sjukdom eller att den försäkrade avlider.
  • Försäkringen OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring innehåller följande tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.

Försäkring för hund och katt

Också sällskapsdjur kan råka ut för allt möjligt, precis som vi människor. Försäkringen för hund och katt ersätter till exempel om ditt sällskapsdjur blir sjukt eller skadar sig, dör, försvinner eller förorsakar skada på en utomstående person.

Hemförsäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.