Skydd vid allvarlig sjukdom

Engångsersättning på upp till 100 000 euro vid allvarlig sjukdom.

Finlands mest omfattande försäkring vid allvarlig sjukdom

 • Gäller på arbetstid och fritid utan begränsningar i samband med sport och idrott

  Försäkringen vid allvarlig sjukdom täcker 11 allvarliga sjukdomar, allvarliga skador till följd av olycksfall samt dödsfall på grund av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall som ersätts.

 • Du får ersättningsbeloppet snabbt till ditt förfogande

  Du får den valda skattefria engångsersättningen genast då en sjukdom som ersätts har konstaterats.

 • Använd ersättningen som du själv vill

  Du får ekonomisk trygghet vid olycksfall eller sjukdom. Du kan använda ersättningsbeloppet som du själv vill.

Allt behöver inte förändras

Skyddet vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts leder till stora förändringar i din vardag. Visste du till exempel att om du är sjuk länge, kan dina månatliga inkomster sjunka radikalt? Om du ska leva på FPA:s dagpenning, så sjunker dina inkomster med 30–50 %. 

Försäkringen tryggar utkomsten – för både dig och din familj. Så fort som den allvarliga sjukdomen har konstaterats, får du genast en försäkringsersättning upp till 100 000 euro från skyddet vid allvarlig sjukdom. Den skattefria ersättningen betalas till dig i en post och du kan använda ersättningen som du vill. Ersättningen inverkar inte på ersättningar från FPA eller andra försäkringar.

Du kan få en försäkring vid allvarlig sjukdom, om

 1. du är 18–59 år
 2. uppfyller hälsokraven och
 3. din hemort har varit i Finland de senaste 12 månaderna.

Så här ersätter skyddet vid allvarlig sjukdom

Du kan använda den skattefria engångsersättningen från skyddet vid allvarlig sjukdom som du vill, till exempel för bästa möjliga vård, för att amortera lån eller för att skaffa de medicineringar eller hjälpmedel som sjukdomen kräver.

De 11 i Finland vanliga allvarliga sjukdomar som ersätts ur skyddet vid allvarlig sjukdom är cancer, hjärtinfarkt, bypass-operation eller ballongdilatation av kransartärer, njurinsufficiens, hjärnslag, stor organtransplantation, förlamning, MS, stor brännskada, blindhet och koma. Försäkringen täcker också allvarliga skador till följd av olycksfall samt dödsfall på grund av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall som ersätts.

Så här tecknar du försäkringen

 1. Boka tid för ett möte per telefon, på nätet eller på kontoret
 2. Försäkringsansökan och elektronisk underskrift
 3. Försäkringsskyddet är i kraft.

Skydd vid allvarlig sjukdom gav lyx i vardagen som motvikt till de tunga cancerbehandlingarna. Jag köpte en bil så att jag inte behövde åka med kollektivtrafik och utsätta mig för virus då min immunitet var som svagast.

Kariina Helsinki

Så här hjälper skydd vid allvarlig sjukdom

En 35-årig kvinna tecknade Skydd vid allvarlig sjukdom. Två år efter att hon tecknat försäkringen hittade hon i sitt bröst en knöl som diagnostiserades som en elakartad tumör. Kvinnan ansökte om ersättning direkt efter diagnosen, och hon fick en skattefri ersättning på 20 000 euro.

En 46-årig man tecknade Skydd vid allvarlig sjukdom. Två år senare fick han en stickande smärta i bröstet under arbetsdagen och fördes med ambulans till sjukhus. På sjukhuset konstaterades bröstsmärtan bero på en hjärtinfarkt. Mannen fick en skattefri ersättning på 40 000 euro.

Ersättningar som betalas ur försäkringen betalas till den försäkrade med undantag av dödsfallsersättningen som betalas till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Förmånstagarförordnandet är ett särskilt förordnande som gäller försäkringen och som har högre prioritet än exempelvis testamente och äktenskapsförord. Det här betyder att försäkringsersättningen vid ett försäkringsfall betalas i enlighet med gällande förmånstagarförordnande oberoende av försäkringstagarens/den försäkrades existerande eller senare upprättade testamente eller äktenskapsförord.

Förmånstagarna uppges i försäkringsansökan. De kan vara en eller flera.

Förmånstagarförordnandets form

Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det ska alltid göras skriftligen till AXA. Du kan anmäla ett återkallande eller en ändring med vidstående blankett.

Skriv på blanketten det nya förmånstagarförordnandet i sin helhet. Det nya förmånstagarförordnandet upphäver det tidigare. Sänd ditt nya förmånstagarförordnandet per post eller med fax till AXA. Kontaktinformation finns i nedre kanten av blanketten.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbanken fungerar som ombud för försäkringsbolagen.

AXA sköter all kundbetjäning i anslutning till återbetalningsskyddets försäkrings- och ersättningstjänst för Pohjola Försäkring Ab:s och OP-Livförsäkrings Ab:s räkning och befullmäktigad av denna.