Lapsi nauraa lapsivakuutuksen turvin

Barnförsäkring

Skydd för barnet, din mest värdefulla skatt
FÖR DITT BARN

Med vår barnförsäkring får du hälsoråd i din ficka

Om ditt barn är skyddat med en barnförsäkring och barnet insjuknar, skadar sig eller om barnets hälsa oroar dig, hjälper dig tjänsten Pohjola Hälsomästare.

Du kan enkelt via tjänsten kontakta Pohjola Sjukhus experter som ger en uppskattning om barnets hälsotillstånd, och vid behov styr dig och barnet till en distansläkare eller till en lämplig mottagning. Om ett läkarbesök inte är nödvändigt, får du tydliga anvisningar för hemvård.

Som barnförsäkringskund hos OP får du tillgång till avgiftsfri hälsorådgivning via mobilen eller Pohjola Sjukhus app. Tack vare barnförsäkringen och tjänsten Pohjola Hälsomästare behöver du inte fundera på om du borde föra barnet till en läkare eller om vård i hemmet är den rätta lösningen – du får av en expert enkelt svar på frågan.

Tjänsten betjänar via appen och per telefon varje dag kl. 7–23. Dessutom kan du via appen sända ett meddelande till en expert dygnet runt, och du får svar då tjänsten öppnas. Appen fungerar i Android- och iOS-telefoner. Tjänsten tillhandahålls av Pohjola Sjukhus Ab.

Ladda ner appen Pohjola Sjukhus
Läs mer om tjänsten Pohjola Hälsomästare

Läs mera Stäng
1

En barnförsäkring som passar ditt barn

Välj om barnets hälsoförsäkring ska täcka olycksfall och sjukdomar eller endast olycksfall. Du kan komplettera skyddet med valfria tilläggsskydd för att försäkra att ditt barn får exakt det skydd som du önskar.

2

Barnförsäkringen fortsätter som ett hälsoskydd genom hela livet

Barnförsäkringen gäller ända fram till 100 års ålder. När du skaffar försäkringen redan när barnet är lite, säkerställer du att han eller hon har ett heltäckande skydd för olyckor och hälsobekymmer hela livet ut.

3

Heltäckande hälsovårdstjänster till ditt förfogande

Med barnförsäkringen kan du i bred omfattning anlita olika offentliga och privata hälsovårdstjänster och du får snabbt sakkunnig vård för ditt barn.

4

Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare hjälper dig

En erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården lyssnar på dig och hjälper dig att hitta lämplig vård vid sjukdom, olycksfall eller andra hälsobekymmer. Ta kontakt per telefon eller med chatten i appen.

Med en barnförsäkring behöver du inte köa

Med ett barn lär du dig något nytt varje dag, och varje dag händer och sker något. Om något inträffar eller om barnet insjuknar, känns det inte trevligt att köa till en läkare eller till undersökningar. En barnförsäkring eller en hälso- och utkomstförsäkring för barn möjliggör exempelvis snabbt bästa möjliga vård också hos privatläkare, utan att du behöver bekymra dig för stora kostnader.

Om du vill försäkra ditt ofödda barn, läs mer om försäkringen för ofött barn. Då du försäkrar ditt barn i ett så tidigt skede som möjligt säkerställer du att sjukdomar som brutit ut innan du tecknade försäkringen inte inverkar på försäkringens omfattning.

När barnet växer, växer också barnförsäkringen. Med barnförsäkringen tryggar du barnet från utskrivningskontrollen efter barnets födelse, genom lek- och tonåldern ända fram till tröskeln till vuxenlivet.
Lapsivakuutus, nuoret istuvat ja selaavat puhelimiaan

En barnförsäkring som passar dig och dina barn

Du kan själv välja, om du vill att din barnförsäkring är en olycksfallsförsäkring eller en sjukdomsförsäkring, dvs. om den omfattar både olycksfall och sjukdomar, undersökningar och operationer. Barnförsäkringen ersätter också läkemedel och hjälper vid återhämtningen, eftersom den ersätter i bred omfattning olika terapier som främjar återhämtningen, såsom fysio- och ergoterapi.

Vi rekommenderar i synnerhet för små barn den mest omfattande hälso- och utkomstförsäkringen för barn. Då barnet växer kan du anpassa innehållet i barnförsäkringen efter ditt behov, och den omfattande försäkringen ger skydd från barndomen upp till 100 års ålder.

Då barnen var under tre år hade de många öroninflammationer och att hos båda barnen lägga rör i öronen kostade på den privata sidan cirka 3 000 euro. Som tur hade vi barnförsäkring! Det var också praktiskt att direkt kunna gå till en specialläkare.

Tuomas Pappa till två barn

En barnförsäkring ger trygghet också för hemmet och det aktiva barnet

Du kan välja att försäkringen för barn också omfattar olika slag av hjälp i hemmet. Hur låter det exempelvis med en försäkring, som betalar barnskötaren, om en läkare bestämmer att ett dagisbarn ska skötas hemma? Det är en lättnad om barnet är sjukt, och du tack vare en försäkring som omfattar hemsjukvård kan kalla en läkare eller skötare hem till dig.

En barnförsäkring omfattar det aktiva barnets gårdslekar och motionsidrott. Om barnet utövar idrott i en idrottsförening och deltar i tävlingar eller matcher som ordnas av idrottsföreningen- eller förbundet, kan försäkringen utvidgas att också omfatta tävlingsidrott. Utvidgningen kan göras antingen med skydd för idrottare i hälsoförsäkringen eller med Sportskydd.

    
  
  
  
  
                        Äiti katsoo nauravaa vauvaa
För din baby
Försäkring för ofött barn
Urheiluvakuutus, nainen istuu kuntosalin lattialla
Idrottsförsäkring

Hälso- och utkomstförsäkringen för barn beviljas utifrån hälsodeklarationen för barnet. Vårdnadshavaren fyller via nätet i en hälsodeklaration för ett minderårigt barn och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas.

En försäkring kan ofta beviljas också om barnet inte är helt friskt. Då kan exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut hos barnet emellertid inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas. 

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

 • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
 • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
 • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.