Lapsivakuutus

Barnförsäkring

Skydd för barnet, din mest värdefulla skatt
1

En barnförsäkring som passar ditt barn

Välj om barnets hälsoförsäkring ska täcka olycksfall och sjukdomar eller endast olycksfall. Du kan komplettera skyddet med valfria tilläggsskydd för att försäkra att ditt barn får exakt det skydd som du önskar.

2

Barnförsäkringen fortsätter som ett hälsoskydd genom hela livet

Barnförsäkringen gäller ända fram till 100 års ålder. När du skaffar försäkringen redan när barnet är lite, säkerställer du att han eller hon har ett heltäckande skydd för olyckor och hälsobekymmer hela livet ut.

3

Heltäckande hälsovårdstjänster till ditt förfogande

Med barnförsäkringen kan du i bred omfattning anlita olika offentliga och privata hälsovårdstjänster och du får snabbt sakkunnig vård för ditt barn.

4

Pohjola Health Advisor supports your child’s health free of charge

If your child falls ill or is injured, Pohjola Health Advisor is at your service. Contact the Health Advisor in the app’s chat or by phone. Our experienced medical professionals will give instructions on what to do, schedule an appointment with our partner doctor if necessary and decide on your insurance claim. You do not need to submit a separate loss report, and you pay only the deductible at the doctor’s appointment.

Rabatt på vår barnförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår barnförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Med en barnförsäkring behöver du inte köa

Med ett barn lär du dig något nytt varje dag, och varje dag händer och sker något. Om något inträffar eller om barnet insjuknar, känns det inte trevligt att köa till en läkare eller till undersökningar.

En barnförsäkring eller en hälso- och utkomstförsäkring för barn möjliggör exempelvis snabbt bästa möjliga vård också hos privatläkare, utan att du behöver bekymra dig för stora kostnader.

Det lönar sig att teckna en barnförsäkring i ett så tidigt skede som möjligt så att sjukdomar som brutit ut innan du tecknade försäkringen inte inverkar på försäkringens omfattning. I så fall får du i bästa fall försäkringen utan begränsande villkor.

Om du vill försäkra ditt ofödda barn, läs mer om försäkringen för ofött barn.

När barnet växer, växer också barnförsäkringen. Med barnförsäkringen tryggar du barnet från utskrivningskontrollen efter barnets födelse, genom lek- och tonåldern ända fram till tröskeln till vuxenlivet.

En barnförsäkring som passar dig och dina barn

Du kan själv välja, om du vill att din barnförsäkring är en olycksfallsförsäkring eller en sjukdomsförsäkring, dvs. om den omfattar både olycksfall och sjukdomar, undersökningar och operationer. Barnförsäkringen ersätter också läkemedel och hjälper vid återhämtningen, eftersom den ersätter i bred omfattning olika terapier som främjar återhämtningen, såsom fysio- och ergoterapi.

Vi rekommenderar i synnerhet för små barn den mest omfattande hälso- och utkomstförsäkringen för barn. Då barnet växer kan du anpassa innehållet i barnförsäkringen efter ditt behov, och den omfattande försäkringen ger skydd från barndomen upp till 100 års ålder.

Då barnen var under tre år hade de många öroninflammationer och att hos båda barnen lägga rör i öronen kostade på den privata sidan cirka 3 000 euro. Som tur hade vi barnförsäkring! Det var också praktiskt att direkt kunna gå till en specialläkare.

Tuomas Pappa till två barn

En barnförsäkring ger trygghet också för hemmet och det aktiva barnet

Du kan välja att försäkringen för barn också omfattar olika slag av hjälp i hemmet. Hur låter det exempelvis med en försäkring, som betalar barnskötaren, om en läkare bestämmer att ett dagisbarn ska skötas hemma? Det är en lättnad om barnet är sjukt, och du tack vare en försäkring som omfattar hemsjukvård kan kalla en läkare eller skötare hem till dig.

En barnförsäkring omfattar det aktiva barnets gårdslekar och motionsidrott. Om barnet utövar idrott i en idrottsförening och deltar i tävlingar eller matcher som ordnas av idrottsföreningen- eller förbundet, kan försäkringen utvidgas att också omfatta tävlingsidrott. Utvidgningen kan göras antingen med skydd för idrottare i hälsoförsäkringen eller med Sportskydd.

Försäkring för att barn i skolåldern – lönar det sig att teckna den?

Barnets sjukdomar belastar särskilt i 3–6 års ålder, men en försäkring för barn är nyttig även för ett barn i skolåldern. Visste du att skolåldern ofta är det skede, då sjukdomar som påverkar resten av livet kan uppkomma hos barn? De vanligaste åkommorna hos barn i skolåldern är ändå förkylning, magsjuka, olika allergier och olycksfall. Med hjälp av en försäkring för barn får barnet snabbt vård och återhämtningsprocessen inleds genast. 

Snabb vård med hjälp av den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare

Då du har försäkrat ditt barn med barnförsäkring får du vid barnets hälsobekymmer instruktioner i tjänsten Pohjola Hälsomästare. Tjänsten är avgiftsfri och du betjänas av hälsomästare, som är erfaren hälso- och sjukvårdspersonal.

Barn har ofta lättare att insjukna än vuxna och de råkar lätt ut för olyckor. Om ditt barn insjuknar eller skadar sig ger hälsomästaren anvisningar för egenvård eller hänvisar till en specialiserad läkares mottagning. I bästa fall undviker du till exempel helt att åka till jouren och att köa till en läkare ifall situationen kan lösas med hemmaknep.

Via tjänsten Pohjola Hälsomästare får du som vår försäkringskund snabbt tid till våra läkarpartners mottagning för att enkelt sköta dina ärenden. Du behöver inte tveka att kontakta hälsomästaren om du funderar på barnets hälsotillstånd eller överväger att uppsöka läkare.

Du kan kontakta hälsomästaren per telefon 0100 5225 eller i appen Pohjola Hälsomästare. Vi rekommenderar att du sköter ärenden i Pohjola Hälsomästare för det underlättar också sökande av ersättning. Hälsomästaren sköter om att göra skadeanmälan för dig och du kan också få ersättningsbeslut från hälsomästaren. Då betalar du endast självrisken till läkarpartnern.

Barnförsäkringens premie

Premien på en barnförsäkring beror på många faktorer. Framför allt beror premien på vilken omfattning du väljer för försäkringen som skyddar barnet. 

Försäkringen är förmånligare om du vill att den endast ger skydd vid olycksfall. Då faller emellertid sjukdomar och de läkar- och läkemedelskostnader som sjukdomar medför utanför barnförsäkringen. Den billigaste barnförsäkringen är nödvändigtvis inte den bästa. Viktigare än premien är att försäkringen hjälper i situationer i vilka du vill att den hjälper. 

Premien på en barnförsäkring påverkas förutom av omfattningen också till exempel av den självrisk och det maximiersättningsbelopp som du väljer för försäkringen. Genom att ändra barnförsäkringens självrisk påverkar du beloppet som du själv betalar då skadan inträffar. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är försäkringspremien.

Se vår rekommendation och barnförsäkringens premie genom att gå till kalkylatorn via den nedanstående länken.

Hälso- och utkomstförsäkringen för barn beviljas utifrån hälsodeklarationen för barnet. Vårdnadshavaren fyller via tjänsten op.fi i en hälsodeklaration för ett minderårigt barn och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas.

En försäkring kan ofta beviljas också om barnet inte är helt friskt. Då kan exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut hos barnet emellertid inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas. 

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Hur skulle din familj klara sig om det hände någonting med dig? En livförsäkring tryggar vardagen i en svår situation. Vi erbjuder föräldrar till barn som inte fyllt ett år en NewLife-livförsäkring avgiftsfritt för ett år. Försäkringens ersättningsbelopp är 20 000 euro.

Vi rekommenderar att ni tar en egen försäkring till båda föräldrarna. Det garanterar det bästa skyddet. Försäkringen kan tecknas när den nya familjemedlemmen fötts och senast innan barnet fyller ett år. Du får NewLife-försäkringen utan att fylla i en hälsodeklaration.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

    
  
  
  
  
                        Vauvavakuutus tuo turvaa kasvavalle vauvalle.
Försäkring för ofött barn
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring
Livförsäkring
Idrottsförsäkring
Pohjola Hälsomästare
Kontakta Pohjola Hälsomästaren genom appen eller per telefon, om du insjuknar eller skadar dig.