Vauvavakuutus tuo turvaa kasvavalle vauvalle.

Försäkring för ofött barn

Skydd för babyn redan före födseln

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten.

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande

Den bästa försäkringen för din baby

Då du tryggar babyn med en omfattande försäkring redan under graviditeten, påverkar eventuella sjukdomar efter förlossningen inte innehållet i försäkringen. Försäkringen fortsätter automatiskt när barnet har fötts och tryggar barnets hälsa genom livet.  

Skydd också för den blivande modern

Under graviditeten ersätter försäkringen kostnader och läkemedel inom den offentliga hälso- och sjukvården, så att du kan fokusera på graviditeten utan att behöva bekymra dig för stora kostnader. Vi ersätter till exempel kostnader för behandling av graviditetsdiabetes.

Mångsidiga hälsovårdstjänster till ditt förfogande

En försäkring för babyn ersätter efter födseln kostnader inom såväl den offentliga som den privata hälsovården, så att din baby får snabbt sakkunnig vård.

Pohjola Hälsomästare stödjer babyns hälsa

Tjänsten Pohjola Hälsomästare står till din tjänst om babyn blir sjuk eller om du oroar dig för barnets hälsa. Ta direkt kontakt med hälsomästaren per telefon eller i appen. Hälsomästaren bedömer symtomen, ger klara instruktioner och bokar vid behov en tid direkt hos en specialistläkare. Ofta får du samtidigt också ersättningsbeslutet. Då betalar du endast självrisken hos läkaren, och vi tar hand om resten.

Ägarkunder får många förmåner

Som ägarkund hos Andelsbanken får du rabatt på och samlar OP-bonus för dina försäkringar, som används för försäkringspremier.

Rabatt på vår babyförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår babyförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Grattis till den blivande föräldern!

Den spännande väntetiden går snabbt. Och då babyn föds, vill säkert var och en av oss ge barnet bästa möjliga start i livet. Babyförsäkringen eller hälso- och utkomstförsäkringen för ett ofött barn växer med ditt barn och gäller upp till 100 års ålder. En försäkring som tecknats under graviditeten ger således ditt barn trygghet i händelse av sjukdomar och olycksfall livet igenom.

Det lönar sig att teckna ett försäkringsskydd redan innan babyn föds. Du kan ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända tills början av förlossningen. Vi förutsätter att modern är under 46 år vid den beräknade tiden och att hon har deltagit i alla undersökningar och all screening som erbjudits henne under graviditeten.

Försäkringen för ett ofött barn beviljas utgående från en hälsodeklaration för den blivande modern. När du har räknat ut premien och tecknat en försäkring på nätet, får du hälsodeklarationen för ifyllning i tjänsten op.fi senast inom två dagar. Om försäkringen kan beviljas, gäller den från och med den dag då hälsodeklarationen fylldes i.

Syntymättömän lapsen vakuutus tuo turvaa äidille raskausaikana.

Försäkringen för babyn ger också modern trygghet

Försäkringen för ofött barn ger också modern skydd under graviditeten. Hälsoförsäkringen för ofött barn omfattar också vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedel som köps för apotek för den blivande modern, om babyn eller modern drabbas av en sjukdom eller ett tillstånd som avviker från det sedvanliga under en graviditet, och som det är nödvändigt att behandla med tanke på barnets hälsa.

Är du en mamma som älskar att resa? Det är tillåtet att resa också under graviditeten! Om du reser under din graviditet, kom ihåg att teckna en reseförsäkring för både dig och ditt ofödda barn.

Jag känner mig lugn och kan fokusera på att vänta på babyn! Om något inträffar under graviditeten eller förlossningen har mitt ofödda barn skyddats med en försäkring.

Tiina Väntande mamma, Vanda

Välj en smidig babyvardag

Om något händer eller om barnet insjuknar, är det en lättnad att veta att försäkringen för ett ofött barn gäller genast från födseln. Försäkringen ersätter läkarbesök, undersökningar och läkemedel, oavsett om du väljer offentlig eller privat hälsovård. En omfattande hälsoförsäkring som tecknats före födseln betjänar barnet i bästa fall hela livet, från skoltiden till det att barnet blir självständigt och vuxet. Vid köp av en hälsoförsäkring via nätet beviljar vi också en utkomstförsäkring som ersätter permanent skada eller dödsfall till följd av olycksfall.

Babyförsäkringen ger vid behov barnet och din familj hjälp också hemma. Då du till försäkringen väljer ett Hemhjälpspaket, kan du exempelvis kalla en läkare eller sjukskötare på hembesök eller anlita en barnskötare, om läkaren bestämmer att det sjuka daghemsbarnet ska vårdas hemma. Tilläggsvårdsskyddet i en hälsoförsäkring som tecknats för ett ofött barn stöder återhämtningen efter en sjukdom eller ett olycksfall. Ur Tilläggsvårdsskyddet ersätts olika former av terapi och rehabilitering, såsom till exempel fysio- eller ergoterapi.

Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare hjälper den gravida mamman och babyn vid hälsobekymmer

Då du har försäkrat den ofödda babyn med Försäkring för ofött barn har du tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare. Pohjola Hälsomästare är en hälsorådgivningstjänst där du får anvisningar och instruktioner från hälsomästare, som är yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Om babyn eller mamman får hälsobekymmer ska du kontakta tjänsten Pohjola Hälsomästare per telefon 0100 5225 eller i appen Pohjola Hälsomästare. Du behöver inte tveka att ta kontakt om du funderar på babyns hälsotillstånd eller överväger att uppsöka läkare. Hälsomästarna hjälper dig med sin yrkeskunskap.

Hälsomästaren bedömer dina symptom och ger anvisningar för vård i hemmet eller bokar tid hos en specialiserad läkarpartner. Hälsomästaren sköter om skadeanmälan för dig, och du kan också få ersättningsbeslut på samma gång och då betalar du endast självrisken vid läkarmottagningen.

Läs mer om tjänsten Pohjola Hälsomästare

Du kan ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända tills början av förlossningen. Modern ska vara under 46 år vid den beräknade tiden och ska ha deltagit i alla undersökningar och all screening som erbjudits under graviditeten, med vilka man kan utreda det ofödda barnets hälsotillstånd. Utifrån moderns hälsodeklaration avgörs, om en försäkring för det ofödda barnet kan beviljas.

Om du vill ansöka om en hälso- och utkomstförsäkring med lika stor omfattning först efter barnets födsel, avgörs beviljandet av den utifrån barnets egen hälsodeklaration. Då kan exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut hos barnet inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas. En försäkring kan emellertid ofta beviljas också om barnet inte är helt frisk.

Vi sänder dig en elektronisk hälsodeklarationsblankett till tjänsten op.fi inom två vardagar från det att vi har fått bekräftelse på att försäkringen har tecknats. Om försäkringen kan beviljas utgående från hälsodeklarationen, träder den i kraft den dag då hälsodeklarationen fyllts i. 

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Lapsivakuutus
Barnförsäkring
NewLife-livförsäkring
Pohjola Hälsomästare
Kontakta Pohjola Hälsomästaren genom appen eller per telefon, om du insjuknar eller skadar dig.