Vauvavakuutus, mies pitää vauvaa sylissään

Försäkring för ofött barn

Skydd för babyn redan före födseln

Den bästa försäkringen för din baby

När du skyddar din baby med en försäkring redan innan barnet föds, påverkar eventuella sjukdomar efter förlossningen inte försäkringens omfattning.

Babyförsäkringen ger skydd hela livet

Babyns försäkring går inte ut i ungdomsåldern utan fortsätter som Pohjola Hälsoförsäkring hela livet ut – ända till 100 års ålder.  

Pohjola Hälsomästare hjälper dig

Tjänsten Pohjola Hälsomästare hjälper, om du funderar över din babys hälsa. Ta kontakt med appen eller per telefon. Vi ger dig vårdinstruktioner och styr dig vid behov till en lämplig läkarmottagning.

Ägarkunder får många förmåner

Som ägarkund hos OP får du rejäla rabatter på dina försäkringar och många andra förmåner.

Rabatt på vår babyförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår babyförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Grattis till den blivande föräldern!

Den spännande väntetiden går snabbt. Och då babyn föds, vill säkert var och en av oss ge barnet bästa möjliga start i livet. Babyförsäkringen eller hälso- och utkomstförsäkringen för ett ofött barn ger barnet skydd mot sjukdomar och olycksfall genom hela livet. Det lönar sig att teckna försäkringen redan före babyn föds.

Du kan ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända tills början av förlossningen. Vi förutsätter att modern är under 46 år vid den beräknade tiden och att hon har deltagit i alla undersökningar och all screening som erbjudits henne under graviditeten.

Vauvavakuutus, äiti pitää lasta sylissään

Försäkringen för babyn ger också modern trygghet

Försäkringen för ofött barn ger också modern skydd under graviditeten. Hälsoförsäkringen för ofött barn omfattar också vårdkostnaderna för den gravida modern, då vården är nödvändig med tanke på babyns hälsotillstånd. Ur försäkringen för babyn ersätter vi exempelvis kostnader för behandling av graviditetsdiabetes och därigenom kan du fokusera på graviditeten utan att behöva bekymra dig för stora kostnader.

Är du en mamma som älskar att resa? Det är tillåtet att resa också under graviditeten! Om du reser under din graviditet, kom ihåg att teckna en reseförsäkring för både dig och ditt ofödda barn.

Jag känner mig lugn och kan fokusera på att vänta på babyn! Om något inträffar under graviditeten eller förlossningen har mitt ofödda barn skyddats med en försäkring.

Tiina Väntande mamma, Vanda

Välj en smidig babyvardag

Om något händer eller om barnet insjuknar, är det en lättnad att veta att försäkringen för ett ofött barn gäller genast från födseln. Försäkringen ersätter läkarbesök, undersökningar och läkemedel, oavsett om du väljer offentlig eller privat hälsovård. En omfattande hälsoförsäkring som tecknats före födseln betjänar barnet i bästa fall hela livet, från skoltiden till det att barnet blir självständigt och vuxet. 

Babyförsäkringen ger vid behov barnet och din familj hjälp också hemma. Du kan exempelvis kalla en läkare eller sjukskötare på hembesök eller anlita en barnskötare, om läkaren bestämmer att det sjuka dagisbarnet ska vårdas hemma. En hälsoförsäkring som tecknats för ett ofött barn ersätter genom hela livet flera slags terapier, såsom fysio- eller ergoterapi, som stödjer återhämtningen efter en sjukdom eller ett olycksfall.

Du kan ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända tills början av förlossningen. Modern ska vara under 46 år vid den beräknade tiden och ska ha deltagit i alla undersökningar och all screening som erbjudits under graviditeten, med vilka man kan utreda det ofödda barnets hälsotillstånd. Utifrån moderns hälsodeklaration avgörs, om en försäkring för det ofödda barnet kan beviljas.

Om du vill ansöka om en hälso- och utkomstförsäkring med lika stor omfattning först efter barnets födsel, avgörs beviljandet av den utifrån barnets egen hälsodeklaration. Då kan exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut hos barnet inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas. En försäkring kan emellertid ofta beviljas också om barnet inte är helt frisk.

En hälsodeklaration kan du fylla i via nätet samtidigt som du tecknar försäkringen.

Pohjola Försäkrings förmåner

Du får följande förmåner för preferenskunder i försäkringen då du har försäkringar ur minst tre olika produktkategorier:

  • 7 % rabatt på hemförsäkringar och andra egendomsförsäkringar, personförsäkringar, fortlöpande reseförsäkringar och kaskoförsäkringar för fordon.
  • för preferenskunder i åldern 18–27 år 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.
  • en avgiftsfri förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen.

Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du dessutom en tilläggsrabatt på 3 % på de flesta försäkringarna. Ägarkundens tilläggsrabatt på 3 % kan inte kombineras med rabatten på 21 % för en ung försäkringskund.
 

Av oss får du alltid också följande förmåner oberoende av antalet försäkringar du tecknat eller vilken typ av kundrelation du har:

  • en rabatt på 2,5 % för betalningssättet då du betalar din försäkringsfaktura på en gång.
  • en bestående rabatt på 5 % på en livförsäkring som tecknas i nätbutiken.
  • en premiefri livförsäkring i ett års tid för föräldrar som har ett barn under 1 å

Andelsbankens förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du alltid följande förmåner oberoende av antalet försäkringar som du tecknat:

  • OP-bonus som du samlat används för försäkringspremier*
  • en avgiftsfri förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen.
  • en självriskförmån på 250 euro i Mitthem-försäkringen.
  • en premiefri Produktskyddsförsäkring för inköp som du betalat med OP:s kreditkort

*Som ägarkund samlar du OP-bonus som används för försäkringspremier och för bankens serviceavgifter. OP-bonus samlas för försäkringar, lån, besparingar och placeringar, tillgångar på konton och för inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen.
 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.