Försäkring för ofött barn

Skydd för babyn redan före födseln

Den bästa försäkringen för din baby

När du skyddar din baby med en försäkring redan innan barnet föds, påverkar eventuella sjukdomar efter förlossningen inte försäkringens omfattning.

Babyförsäkringen ger skydd hela livet

Babyns försäkring går inte ut i ungdomsåldern utan fortsätter som Pohjola Hälsoförsäkring hela livet ut – ända till 100 års ålder.  

Pohjola Hälsomästare stödjer babyns hälsa

Tjänsten Pohjola Hälsomästare står till din tjänst om babyn blir sjuk eller om du oroar dig för barnets hälsa. Ta direkt kontakt med hälsomästaren per telefon eller i appen. Hälsomästaren bedömer symtomen, ger klara instruktioner och bokar vid behov en tid direkt hos en specialistläkare. Ofta får du samtidigt också ersättningsbeslutet. Då betalar du endast självrisken hos läkaren, och vi tar hand om resten.

Ägarkunder får många förmåner

Som ägarkund hos OP får du rejäla rabatter på dina försäkringar och många andra förmåner.

Rabatt på vår babyförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår babyförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Grattis till den blivande föräldern!

Den spännande väntetiden går snabbt. Och då babyn föds, vill säkert var och en av oss ge barnet bästa möjliga start i livet. Babyförsäkringen eller hälso- och utkomstförsäkringen för ett ofött barn ger barnet skydd mot sjukdomar och olycksfall genom hela livet. Det lönar sig att teckna försäkringen redan före babyn föds.

Du kan ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända tills början av förlossningen. Vi förutsätter att modern är under 46 år vid den beräknade tiden och att hon har deltagit i alla undersökningar och all screening som erbjudits henne under graviditeten.

Försäkringen för babyn ger också modern trygghet

Försäkringen för ofött barn ger också modern skydd under graviditeten. Hälsoförsäkringen för ofött barn omfattar också vårdkostnaderna för den gravida modern, då vården är nödvändig med tanke på babyns hälsotillstånd. Ur försäkringen för babyn ersätter vi exempelvis kostnader för behandling av graviditetsdiabetes och därigenom kan du fokusera på graviditeten utan att behöva bekymra dig för stora kostnader.

Är du en mamma som älskar att resa? Det är tillåtet att resa också under graviditeten! Om du reser under din graviditet, kom ihåg att teckna en reseförsäkring för både dig och ditt ofödda barn.

Jag känner mig lugn och kan fokusera på att vänta på babyn! Om något inträffar under graviditeten eller förlossningen har mitt ofödda barn skyddats med en försäkring.

Tiina Väntande mamma, Vanda

Välj en smidig babyvardag

Om något händer eller om barnet insjuknar, är det en lättnad att veta att försäkringen för ett ofött barn gäller genast från födseln. Försäkringen ersätter läkarbesök, undersökningar och läkemedel, oavsett om du väljer offentlig eller privat hälsovård. En omfattande hälsoförsäkring som tecknats före födseln betjänar barnet i bästa fall hela livet, från skoltiden till det att barnet blir självständigt och vuxet. 

Babyförsäkringen ger vid behov barnet och din familj hjälp också hemma. Du kan exempelvis kalla en läkare eller sjukskötare på hembesök eller anlita en barnskötare, om läkaren bestämmer att det sjuka dagisbarnet ska vårdas hemma. En hälsoförsäkring som tecknats för ett ofött barn ersätter genom hela livet flera slags terapier, såsom fysio- eller ergoterapi, som stödjer återhämtningen efter en sjukdom eller ett olycksfall.

Du kan ansöka om försäkringen efter den strukturella ultraljudsundersökningen ända tills början av förlossningen. Modern ska vara under 46 år vid den beräknade tiden och ska ha deltagit i alla undersökningar och all screening som erbjudits under graviditeten, med vilka man kan utreda det ofödda barnets hälsotillstånd. Utifrån moderns hälsodeklaration avgörs, om en försäkring för det ofödda barnet kan beviljas.

Om du vill ansöka om en hälso- och utkomstförsäkring med lika stor omfattning först efter barnets födsel, avgörs beviljandet av den utifrån barnets egen hälsodeklaration. Då kan exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut hos barnet inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas. En försäkring kan emellertid ofta beviljas också om barnet inte är helt frisk.

En hälsodeklaration kan du fylla i via nätet samtidigt som du tecknar försäkringen.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.