Henkivakuutuksen kuolinkorvaus

Otamme osaa suruusi. Jos läheiselläsi on ollut henkivakuutus, tältä sivulta löydät ohjeet henkivakuutuksen kuolinkorvauksen hakemiseen. Korvauksen edunsaajana voit hakea korvausta.

Kuolinkorvauksen hakeminen

Hae kuolinkorvausta oheisella korvaushakemuksella. Lataa korvaushakemus, täydennä se sekä lähetä meille tarvittavine liitteineen. Jokaisen edunsaajan on ilmoitettava yhteystiedot ja tilitiedot lomakkeella.

Tarvittavat todistukset hakemista varten

Toimita korvauskäsittelyä varten lisäksi tarvittavat todistukset:

 • Vakuutetun virkatodistus, joka on annettu kuolinpäivän jälkeen.
 • Kuolinsyytodistus, jos vakuutettu on menehtynyt tapaturmaisesti.
 • Virkatodistukset korvauksensaajista, jotka on ilmoitettu edunsaajamääräyksessä.

Jos edunsaaja on vakuutetun sukulainen, tulee virkatodistuksesta käydä ilmi sukulaisuussuhde. Kun edunsaajamääräys on omaiset, tarvitsemme kopion perunkirjoitusta varten hankitusta sukuselvityksestä 15 ikävuodesta alkaen.

Kun edunsaajanmääräys on omaiset, korvauksesta maksetaan puolet avioliitosta jääneelle leskelle ja toinen puoli perintökaaressa tarkoitetuille perillisille. Jos leskeä ei ole, summa jakautuu rintaperillisten kesken tasan. Jos rintaperillisiä ei ole, maksetaan koko summa leskelle. Vanhemmat, sisarukset ja muut sukulaiset tulevat kysymykseen edunsaajamääräyksen omaisina, jos vakuutetulta ei jäänyt puolisoa eikä rintaperillisiä.

Edunsaajamääräys on ensisijainen testamenttiin verrattuna. Jos edunsaajana on kuolinpesä, testamentti voi vaikuttaa vakuutuskorvausrahojen jakoon. Tässä tapauksessa vakuutuskorvaus on osa vainajan varoja, jotka jaetaan Suomen perhevarallisuusoikeuden mukaisesti.

Hakemuksen toimitus vakuutusyhtiölle

Toimita täytetty korvaushakemus ja vaadittavat todistukset osoitteeseen:

OP-Henkivakuutus Oy
Kuolintapauskorvaukset
PL 308
00101 Helsinki

Voit myös lähettää hakemuksen verkkoviestin liitteenä tai toimittaa sen haluamaasi osuuspankin konttoriin. 

Henkivakuutuskorvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan, kun kuolinkorvaushakemus ja tarvittavat liitteet on käsitelty. Korvaussumma jaetaan edunsaajamääräyksen mukaisiin osuuksiin, jotka suoritetaan kunkin edunsaajan ilmoittamalle pankkitilille.

Vajaavaltaisen edunsaajan korvaus maksetaan hänen edunvalvojansa ilmoittamalla tavalla. Tieto maksetusta korvauksesta lähetetään holhousviranomaisille.

Lisätietoja ja ohjeita korvauksen hakemisesta saat OP-Henkivakuutuksen korvausneuvonnasta 010 253 6106 (ma-pe klo 8-16.30).

    
  
  
  
  
                        Henkivakuutus on turva tulevaisuuden varalle ja erityisen tärkeä silloin, kun sinulla on perhettä tai lainaa.
50 % korotus 0 €
Henkivakuutus
NewLife-vakuutus
Äiti katsoo hymyillen lastaan tietäen, että hänellä on yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle
Turvaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja läheistesi taloudellisen tilanteen, jos pahin sattuu.