Automatiserat beslutsfattande

Automatiskt beslut om beviljande av försäkringen fattas via vårt system utan inblandning av en tjänsteperson. Ett beslut som fattas genom automatiserat beslutsfattande är baserat på de uppgifter som du har lämnat, dina personuppgifter som redan finns hos OP Gruppen, uppgifter i fordons- och kreditregister samt våra kund- och försäkringsinstruktioner.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Ifall du vill att ett automatiskt fattat beslut ska handläggas av vår kundrådgivare kan du kontakta vår kundtjänst