Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla motorfordon som används i trafik. Bekanta dig med våra exempel på trafikförsäkringens ersättningssituationer och läs mer om vad trafikförsäkringen ersätter och för vilka skador vi rekommenderar att skydda fordonet med en kaskoförsäkring.

Så här ersätter trafikförsäkringen

Nedan hittar du fiktiva exempel på situationer där ersättning söks ur trafikförsäkringen. Vi beskriver ersättningssituationen och berättar om trafikförsäkringen ersätter den inträffade bil-/fordonsskadan. Det är bra att lägga märke till att alla skadesituationer behandlas skilt för sig och ersättningen av skadan kan variera beroende på skadesituationens art.

 

Ersätter trafikförsäkringen? Påkörning bakifrån i eftermiddagsrusningen

Pasi kör hemåt i eftermiddagsrusningen i stadskärnan. Då han kör den bekanta rutten kretsar Pasis tankar kring förmiddagens möte och programmet för det kommande veckoslutet. Pasi som kör djupt inne i sina tankar märker inte att trafikljuset blivit rött eller bromsljusen på bilen framför som blänker till. Pasi som väckts upp från sina tankar lyckas trots en tvärbromsning inte undvika en kollision. Pasi kör in i bilen framför. Påkörningen orsakar inga personskador men det blir en rejäl buckla på båda bilarna.

Avgörande: I samförstånd fastställs att Pasi är skyldig till skadan. Den andra bilens skador ersätts från Pasis trafikförsäkring. Skadorna på Pasis bil ersätts inte från trafikförsäkringen.

Bra att veta

Vid en skada ersätts från trafikförsäkringen eventuella personskador för de delaktiga samt den oskyldige partens egendomsskador. Beroende på ditt fordon kan du utöka trafikförsäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring, vars innehåll du kan skräddarsy som skydd för din egen bil i händelse av en kollision eller sammanstötning. 

 

Ersätter trafikförsäkringen? Vindruteskada på motorvägen

Vårsolen skiner när Rami kör mot sin stuga i Åbo skärgård. Bilresan går undan tills en sten under snötäcket som smält slungas från den förbipasserande bilens däck rakt i vindrutan på Ramis bil. Det blir en spricka på vindrutan som kräver reparation.  

Avgörande: Trafikförsäkringen ersätter inte reparation eller byte av vindruta.

Bra att veta

Skador på vindrutan ersätts från kaskoförsäkringens kollisionsskydd eller glasskydd. Kollisionsskyddet ingår alltid automatiskt i alla Pohjola Försäkrings omfattande kaskoförsäkringar. Glasskyddet är valbart, men vid ersättning från glasskyddet är självrisken för reparation av vindrutan 0 € och den inträffade skadan har ingen inverkan på bonus. Vid ersättning från kollisionsskyddet är självrisken vanligtvis 200 € och inverkan på bonus 10 – 20 %. 

 

Ersätter trafikförsäkringen? Fordonet bucklas till på parkeringsplatsen

Salla tillbringar veckoslutet med att shoppa på ett lokalt köpcentrum och njuter av fritiden. När hon återvänder till parkeringsplatsen märker hon att bilen som parkerat i rutan bredvid just håller på att backa ut. När bilen backar ut märker inte föraren att bilens framparti stöter till Sallas bil. Salla gestikulerar till föraren men skadan är redan skedd. När Salla inspekterar sin bil har det hunnit bli en stor repa på dörren till förarsidan.

Avgörande: Den person som orsakat repan är fortfarande kvar på platsen och Salla antecknar personens kontaktuppgifter. Skadan anmäls till försäkringsbolaget för den som orsakat skadan och försäkringsbolaget handlägger skadan. Försäkringsbolaget beslutar att ersätta skadan från motpartens trafikförsäkring, varmed Salla inte behöver betala en självrisk eller oroa sig för en bonusförlust.

Bra att veta

Om den part som orsakat skadan förblir okänd, är Salla tvungen att förlita sig på sitt eget fordons försäkringar. Sallas egen trafikförsäkring ersätter inte skada som drabbats ett parkerat fordon. 

Det är möjligt att söka ersättning från kaskoförsäkringen när en okänd person orsakar en skada på en parkerad bil. Skador som orsakats en parkerad bil ersätts ur kaskoförsäkringens kollisionsskydd eller parkeringsskydd.

 

Ersätter trafikförsäkringen? Kollision i en tätort

Lauri är på väg till innebandyträning. Den bekanta bilfärden får emellertid en överraskande och tråkig vändning då Lauri när han svänger in till hallen svänger för snävt och bilens framparti stöter i betonggrisen på parkeringsplatsen. Sammanstötningen som inträffat i rejäl hastighet lämnar en ansenlig skada framme på bilen och dessutom skadar Lauri sin handled. Bilen kräver reparation och Lauris handled undersökningar.

Avgörande: Trafikförsäkringen ersätter inte skadorna på Lauris fordon. Trafikförsäkringen ersätter emellertid personskador som orsakats honom själv. 

Bra att veta: Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare till din hjälp i bilskador 

Skador på bilen ersätts från kaskoförsäkringens kollisionsskydd. Som kaskokund på Pohjola Försäkring kan du ta bilen till Pohjola Verkstadsmästare och behöver alltså inte själv göra en skadeanmälan. Verkstadsmästaren sköter reparationen och skadeärendena för din räkning. För dig återstår endast en eventuell självriskandel att betala. 

 

Ersätter trafikförsäkringen avkörning på väg till stugan?

Evelina kör den vanliga vägen till stugan för att fira veckoslutet. På vägen överraskas hon emellertid av en häftig regnskur. Bilen får vattenplaning och Evelina åker av vägen. Vid avkörningen skadar Evelinas bil också staketet till ett egnahemshus som ligger vid vägen. Lyckligtvis klarar hon situationen utan personskador, men bilens framparti och framhjul skadas så att de måste repareras.

Avgörande: Trafikförsäkringen ersätter inte skadorna på Evelinas bil. Trafikförsäkringen ersätter ändå skadorna på staketet till egnahemshuset.

Bra att veta: Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Verkstadsmästare hjälper i bilskador

Kostnaderna för reparation av skador på din egen bil ersätts ur kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen i Pohjola Bilförsäkring. Som kaskokund hos oss kan du boka tid direkt hos en Pohjola Verkstadsmästare. Verkstadsmästaren sätter bilen i kördugligt skick och gör en skadeanmälan åt dig. Hos verkstaden betalar du endast en eventuell självriskandel.