Elektriska förflyttningshjälpmedel ska trafikförsäkras från och med 1.6.2024

Finns det i ditt hushåll en helt eldriven cykel, en eldriven fyrhjuling för barn eller kanske en elsparkcykel? De här och flera andra eldrivna transportmedel kan i fortsättningen kräva en lagstadgad trafikförsäkring.

I fortsättningen krävs en trafikförsäkring för alla elektriska förflyttningshjälpmedel vars högsta konstruktionshastighet överskrider 25 km/h eller vars högsta nettovikt överskrider 25 kg.

I lagen avsedda elektriska förflyttningshjälpmedel är bland annat helt eldrivna cyklar, lätta automatiska godstransportanordningar, elscootrar samt elmopeder. Dessutom börjar försäkringsskyldigheten gälla till exempel lätta minifyrhjulingar som är avsedda för barn och minicrossmotorcyklar. Trafikförsäkringen är även obligatorisk för alla elsparkcyklar som hyrs ut oavsett deras vikt.

Elcyklar

Utanför trafikförsäkringens tillämpningsområde har lämnats sådana elassisterade cyklar som förutsätter trampning för att de ska röra sig och där motorn kopplas från när hastigheten uppnår 25 km/h. Dessutom är den största tillåtna motoreffekten 250 W. 

Ur Pohjola Hemförsäkring ersätts egendomsskador på elassisterade cyklar upp till 5 000 euro. Försäkringen gäller överallt i de nordiska länderna. En elassisterad cykel som är värd mer än 5 000 euro kan du försäkra med en försäkring för värdeföremål. Ansvarsskador som gäller sådana elcyklar och lätta eldrivna färd- och förflyttningshjälpmedel som inte omfattas av registrerings- och trafikförsäkringsskyldighet ersätts ur hemförsäkringens ansvarsförsäkring.

Skador med lätta förflyttningshjälpmedel

Kontrollera med Pohjola Skadehjälpen skadans art och handla enligt instruktionerna.

Om skadesituationen inträffade med en uthyrd elsparkcykel, ska du ta reda på vad den uthyrningstjänst som äger elsparkcykeln heter och agera enligt uthyrarens instruktioner. Om skadesituationen inträffade med ditt eget eller någon annans personliga förflyttningshjälpmedel, ska du i mån av möjlighet ta reda på dess ägare samt tillverkningsnummer.

Vi handlägger din skadeanmälan och avgör ur vilken försäkring skadan behandlas i enlighet med den nya lagen. Skadan kan ersättas ur trafikförsäkringen, olycksfallsförsäkringen för fritid, arbetsgivarens lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkring, reseförsäkringen, hemförsäkringen eller kaskoförsäkringen.