Pohjola Skadehjälpen och ansökan om ersättning

  1. Se skadeanvisningarna i Pohjola Skadehjälpen

    Pohjola Skadehjälpen hittar du på adressen vahinkoapu.pohjola.fi/foretag. Där hittar du också kontaktinformationen för våra samarbetspartner som hjälper dig i skadesituationer.

  2. Ansök om ersättning

    Logga in på tjänsten op.fi och gå till företagets försäkringar, där du kan göra en skadeanmälan snabbt och enkelt. Du kan alltid anmäla tilläggskostnader i nättjänsten senare. Om du inte har behörighet till företagets försäkringstjänster på op.fi kan du anmäla vissa skador i Skadetjänsten på adressen hae-korvausta.op.fi.

  3. Ersättningsbeslut

    Vi informerar dig när ersättningsbeslutet är färdigt. Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

 

Hurdan skada är det fråga om?

Nedan kan du välja vad skadan gäller, varefter du direkt kommer till anvisningarna i Skadehjälpen.