Företagskund, ta kontakt

Sköta dina bank- och försäkringsärenden i digitala kanaler

Vänligen observera att vår kundtjänst för närvarande är överbelastad och kötiderna på grund av de speciella omständigheterna är längre än normalt.

Sköt ärendena snabbare – använd koder

Då du loggar in i tjänsten op.fi kan du be kundtjänsten om hjälp genom att sända oss ett nätmeddelande.

Om du ringer vår kundtjänst måste du identifiera dig med nätbankskoder för att vi ska kunna hjälpa dig i dina bank- eller försäkringsärenden. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

Banktjänster

0100 05151
Från utlandet: +358 100 05151
Mån.–fre. 8–16
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

De lokala bankernas kontaktinformation kan du söka via kontorssökningen. Sök kontor
Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min., inkl. moms
 

Finansbolagsprodukter för sme-företag

Factoring

Investeringsfinansiering

Leasingfinansiering

 • Fakturering 010 252 5523
 • Finansieringsavtal och ändringar i betalningsplan 010 252 1020
 • Avslutande av leasingavtal: realisointi@op.fi
 • Företagsbiltjänster 010 252 5100
 • Försäkringar för, registrering av och fullmakter för utförsel av finansierade fordon 010 252 2860

Försäljningsfinansiering, kontokredit

 • Kundtjänst för säljaraffärer 010 252 2870, kuluttajarahoitus@op.fi

Ändringar i avtal om avbetalningsfinansiering

 • Fakturering 010 252 5523
 • Ändringar i betalningsplan: maksuohjelmanmuutokset@op.fi
 • Frågor om återstående skuld 010 252 5523
 • Försäkringar för och registrering av finansierade fordon 010 252 2860
 • Fullmakter för utförselMaastavientivaltakirjat 010 252 5843
 

Finansbolagsprodukter för storföretag

Factoring

Leasingfinansiering

 • Kundtjänst 010 252 5594, customerservice.leasing@op.fi

 • Försäkringar för, registrering av och fullmakter för utförsel av finansierade fordon 010 252 2860 

 

Trade Finance och bankgarantier

 • Kundtjänst för export- och importkunder (remburser, inkasso) 010 252 7166, dokumenttimaksut@op.fi

 • Kundtjänst, garantier 010 252 7340, takaukset@op.fi

 

Cash Management

Försäkringstjänster

0303 0303
Från utlandet: +358 303 0303 Mån.–fre. 8–16
Ersättningsärenden mån.–fre. 8–16
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,12 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

I skadeärenden får du hjälp dygnet runt av Pohjola Skadehjälpen

Servicenummer för lagstadgade försäkringar

Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

Trafikskador 030 105 502, må–fr 8–16
Olycksfall i arbetet 030 105 503, måi–fr 8–16
Trafik- och olycksfallsförsäkringar, företagskunder 030 105 501, må–fr kl. 8–16

Övriga direktnummer till försäkringstjänsterna

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Stödet för kunder som köper försäkringar på nätet 010 253 6139, må–fr kl. 8–16

Tjänster för försäkringssparande (OP-Livförsäkrings Ab) 010 253 6100, må–fr kl. 8–16

Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen. Falck +358 (0)10 253 0012, dygnet runt

Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa
Pohjola Skadejour vid +358 (0)10 253 0011, dygnet runt


Samtalspriser och inspelning av telefonsamtal

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.

Hur skulle vi kunna förbättra den här sidan?

{{count}} tecken kvar