OP:s och Pohjola Försäkrings kontaktinformation för företagskunder

För att vi ska kunna hjälpa dig i dina bank- eller försäkringsärenden, identifiera dig med OP:s koder när du ringer vår kundtjänst.

Banktjänster för företagskunder

0100 05151

Från utlandet: +358 100 05151

Mån.–fre. 8–16
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

Spärrtjänsten för företagskort dygnet runt

Anmälan om förkomna nättjänstkoder

 • Kundtjänsten för företagskunder 0100 05151, mån.–fre. kl. 8–18
 • Övriga tider den allmänna spärrtjänsten 0100 0555, dygnet runt

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

Servicenummer för sme-företag

Factoring

Investeringsfinansiering

Leasingfinansiering

 • Fakturering 010 252 5523
 • Finansieringsavtal och ändringar i betalningsplan 010 252 1020
 • Avslutande av leasingavtal: realisointi@op.fi
 • Företagsbiltjänster 010 252 5100
 • Försäkringar för, registrering av och fullmakter för utförsel av finansierade fordon 010 252 2860

Försäljningsfinansiering, kontokredit

 • Kundtjänst för säljaraffärer 010 252 2870, kuluttajarahoitus@op.fi

Ändringar i avtal om avbetalningsfinansiering

 • Fakturering 010 252 5523
 • Ändringar i betalningsplan: maksuohjelmanmuutokset@op.fi
 • Frågor om återstående skuld 010 252 5523
 • Försäkringar för och registrering av finansierade fordon 010 252 2860
 • Fullmakter för utförselMaastavientivaltakirjat 010 252 5843

Servicenummer för storföretag

Factoring

Leasingfinansiering

 • Kundtjänst 010 252 5594, customerservice.leasing@op.fi
 • Försäkringar för, registrering av och fullmakter för utförsel av finansierade fordon 010 252 2860

Trade Finance och bankgarantier

 • Kundtjänst för export- och importkunder (remburser, inkasso) 010 252 7166, dokumenttimaksut@op.fi
 • Kundtjänst, garantier 010 252 7340, takaukset@op.fi

Cash Management

Försäkringstjänster

0303 0303

Från utlandet: +358 303 0303 Mån.–fre. 8–16
Ersättningsärenden mån.–fre. 8–16

I skadeärenden får du hjälp dygnet runt av Pohjola Skadehjälpen

Servicenummer för lagstadgade försäkringar

0100 5335

Mån.–fre. 8–16
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

Trafikskador, olycksfall i arbetet, trafik- och olycksfallsförsäkringar

Övriga direktnummer till försäkringstjänsterna

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

 • Stödet för kunder som köper försäkringar på nätet 010 253 6139, må–fr kl. 8–16
 • Tjänster för försäkringssparande (OP-Livförsäkrings Ab) 010 253 6100, må–fr kl. 8–16
 • Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen. Falck +358 (0)10 253 0012, dygnet runt
 • Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa. Pohjola Skadejour vid +358 (0)10 253 0011, dygnet runt

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.