Samtalstariff

Prisen gäller också för kötid.

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar på 0303

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar på 0304

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Servicenummer som börjar på 010

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.