Samtalstariff

Servicenummer som börjar på 0100

Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

Från inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)

Från abonnemang i det fasta nätet 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 010

Från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms)

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

Från abonnemang i det fasta nätet i Finland till priset av lokalnätsavgiften och från mobilabonnemang den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut

Samtal från utlandet

Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.