Lukko kannettavan näytöllä.

OP-nättjänstens säkerhetsegenskaper

OP-nättjänsternas säkerhetsegenskaper har utvecklats för att förebygga nätbrottslighet. Ta reda på hur säkerhetsegenskaperna fungerar och lär dig använda dem.

Kontrollera att förbindelsen som du använder är krypterad och granska certifikatet 

Skriv alltid själv in nätbankens adress (www.op.fi) i webbläsarens adressfält när du loggar in i nätbanken. Klicka inte på länkar som du fått i ett e-postmeddelande eller textmeddelande. Logga inte heller in i nätbanken via resultat som sökmotorer (t.ex. Bing eller Google) ger.   

Kontrollera webbläsarens adressfält så att du säkert är på rätt adress och att förbindelsen är krypterad. Klicka på låset i adressfältet för att visa certifikatet för webbplatsen. Kontrollera följande saker i det:   

 • Certifikatet för webbplatsen har beviljats OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)   
 • På OP:s egen webbplats är adressen i adressfältet och i certifikatet www.op.fi eller op.fi och i OP Identifieringstjänsten saml-idp.op.fi.   Du hittar en lista över adresserna till alla tjänster som OP tillhandahåller i slutet av sidan. 
 • Certifikatet är i kraft   
 • Certifikatet har beviljats/utfärdats av Symantec, Entrust eller DigiCert  

Exempelbild på webbläsaren Google Chrome på dator (uppgifterna om certifikatet visas genom att klicka på ordet Certificate):

Observera att bilden på låset och uppgifter i det visas lite olika i olika webbläsare. 

Se lista över vilka webbläsare som stöds

OP:s nättjänst använder en krypterad HTTPS-förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Webbläsarna som stöds använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-förbindelsen kräver.

Om du använder smartmobil eller datorplatta, rekommenderar vi att du använder de behändiga applikationerna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen för att sköta bank- och försäkringsärenden.  

Se till att dina koder används säkert

Dina koder är personliga och du får aldrig överlåta eller låna ut dem till någon annan. Banken ringer aldrig för att fråga efter dina bankkoder. 

Nättjänstkoderna består av följande delar: 

 • användarkod 
 • lösenord 
 • Mobilnyckel 
 • nyckeltalslista 
 • telefonnumret som anslutits till din kod, dvs. numret för tilläggsbekräftelse

Transaktioner som görs med dina koder bekräftas enligt följande:

 • Mobilnyckelns bekräftelsebegäran i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen  
 • textmeddelande för tilläggsbekräftelse

Observera att textmeddelande för tilläggsbekräftelse inte skickas varje gång. Textmeddelanden för tilläggsbekräftelse och bekräftelsebegäran i Mobilnyckeln skickas alltid i realtid, dvs. bara om du samtidigt använder dina koder. Kontrollera att alla uppgifter som anges i textmeddelandet eller bekräftelsebegäran motsvarar den transaktion som du håller på att göra just då. Du kan få ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse även när du använder Mobilnyckeln, om transaktionen kräver en tilläggsbekräftelse. 

Om uppgifterna inte stämmer överens, dvs. om ens bara en uppgift är fel eller om du inte själv just då använder dina koder, ska du inte bekräfta transaktionen.  

OP:s textmeddelanden för tilläggsbekräftelse sänds alltid från numret +358407118180 och är undertecknade av OP. 

Läs mer om bekräftelse med Mobilnyckeln 

Ange användningsbegränsningar för konton och kort 

Med hjälp av användningsbegränsningar kan du skydda dina pengar om ditt kort eller dina koder hamnar i fel händer. Du kan själv aktivera olika begränsningar för dina konton och kort via OP-mobilen eller op.fi-tjänsten, till exempel en gräns för hur mycket man kan ta ut från ditt konto per gång eller under ett dygn.

OP:s nätadresser (domain) och nättjänster där du kan sköta ärenden med din kod

https://www.op.fi

 • Bank- och försäkringstjänster för privat- och företagskunder

https://saavutettava.op.fi

 • OP Tillgänglig

https://allekirjoitus.op.fi

 • Elektronisk signeringstjänst

https://www.op-pohjola.fi

 • Finansieringsnättjänsten för säljaraffärer

https://kassanhallintapalvelu.op.fi

 • Kassahanteringstjänsten

https://yrityspalvelutunnukset.op.fi

 • Beställning av företagstjänstkoder

​https://lainaa.op.fi

 • OP Lån

Med koderna kan du identifiera dig och betala tryggt på nätet. Vid identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst. Du känner igen tjänsten på OP:s logo samt adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad.

https://kultaraha.osuuspankki.fi, https://kultaraha.op.fi

 • Via Andelsbankens nätbetalning kan du betala inköp i nätbutiker från ditt eget konto.
 • Via tjänsterna Visa Secure och MasterCard SecureCode kan du bekräfta kortinköp.

https://saml-idp.op.fi, https://isb.op.fi

 • Via OP Tjänsten för förmedling av identifiering kan du identifiera dig i tjänsteleverantörers tjänster.

https://valtuutus.op.fi

 • Via OP Bekräftelsetjänsten kan du identifiera dig i tjänster och bekräfta dina kortbetalningar.

https://authorize.op.fi/ 

 • Du kan bekräfta betalningar direkt från kontot och hämtningar av kontoutdrag i en utomstående tjänsteleverantörs tjänst på adressen

Då du loggar in i telefontjänsten med dina personliga nättjänstkoder, kan du sköta dina bankärenden per telefon.

 • Telefontjänsten 0100 0500
 • OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

Appar för smarttelefoner och datorplattor får du genom att ladda ner dem från din appbutik. Innan du laddar ner en app ska du försäkra dig om att den har getts ut av OP (OP Osuuskunta eller OP Gruppen)

OP-mobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

OP-företagsmobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

Mobilplånboken Pivo

 • Android
 • iPhone, iPad

 

Utöver i ovan nämnda OPs tjänster får koderna användas i betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster i enlighet med betaltjänstlagen.