Lukko kannettavan näytöllä.

Nättjänstens säkerhetsegenskaper

OP:s nättjänster har tagits fram för att stötta en enkel och trygg skötsel av ärenden. Nättjänsternas säkerhetsegenskaper har utvecklats för att förebygga nätbrottslighet. En del av lösningarna stöter du på när du använder våra tjänster, och en del av lösningarna körs i bakgrunden.

Kontrollera att förbindelsen som du använder är krypterad och granska certifikatet 

Skriv alltid själv in nätbankens adress (www.op.fi) i webbläsarens adressfält när du loggar in i nätbanken. Klicka inte på länkar som du fått i ett e-postmeddelande eller textmeddelande. Logga inte heller in i nätbanken via resultat som sökmotorer (t.ex. Bing eller Google) ger.   

Kontrollera webbläsarens adressfält så att du säkert är på rätt adress och att förbindelsen är krypterad. Klicka på låset i adressfältet för att visa certifikatet för webbplatsen. Kontrollera följande saker i det:   

 • Certifikatet för webbplatsen har beviljats OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)   
 • På OP:s egen webbplats är adressen i adressfältet och i certifikatet www.op.fi eller op.fi och i OP Identifieringstjänsten saml-idp.op.fi.   Du hittar en lista över adresserna till alla tjänster som OP tillhandahåller i slutet av sidan. 
 • Certifikatet är i kraft   
 • Certifikatet har beviljats/utfärdats av Entrust.   

Exempelbild på webbläsaren Edge på dator (uppgifterna om certifikatet visas genom att klicka på ordet Certificate):

Observera att bilden på låset och uppgifter i det visas lite olika i olika webbläsare. 

Kontrollera att förbindelsen du använder är krypterad och att du använder de nyaste webbläsarversionerna för att trygga en smidig och säker skötsel av ärenden.

Se lista över vilka webbläsare som stöds

Alla OP:s nättjänster använder en krypterad HTTPS-förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Webbläsarna som stöds använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-förbindelsen kräver.

Se också alltid till att dataskyddet är i skick på din dator och i andra apparater som du använder OP-nättjänsten med.

Med nättjänstkoderna som du beviljats identifierar du dig tryggt i OP:s nättjänster. Dina koder är personliga, och du ska aldrig överlåta dem eller låna ut dem till någon annan. 


Nedan finns en lista över alla OP:s tjänster som du kan använda med dina koder.

 • Bank- och försäkringstjänster för privat- och företagskunder

https://www.op.fi

 • OP Tillgänglig

https://saavutettava.op.fi

 • Elektronisk signeringstjänst

https://allekirjoitus.op.fi

 • Finansieringsnättjänsten för säljaraffärer

https://myyjaliikepalvelu.op.fi

 • Kassahanteringstjänsten

https://kassanhallintapalvelu.op.fi

 • Beställning av företagstjänstkoder

https://yrityspalvelutunnukset.op.fi

 • OP Lån

​https://lainaa.op.fi

 • OP Rahoitus

https://rahoitus.op.fi

Med koderna kan du identifiera dig och betala tryggt på nätet. Vid identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst. Du känner igen tjänsten på OP:s logo samt adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad.

 • Via Andelsbankens nätbetalning kan du betala inköp i nätbutiker från ditt eget konto.

https://kultaraha.osuuspankki.fi, https://kultaraha.op.fi

 • Via OP Tjänsten för förmedling av identifiering kan du identifiera dig i tjänsteleverantörers tjänster.

https://saml-idp.op.fi, https://isb.op.fi

 • Via OP Bekräftelsetjänsten kan du identifiera dig i tjänster och bekräfta dina kortbetalningar.

https://valtuutus.op.fi

 • Du kan bekräfta betalningar direkt från kontot och hämtningar av kontoutdrag i en utomstående tjänsteleverantörs tjänst på adressen

https://authorize.op.fi/ 

Då du loggar in i telefontjänsten med dina personliga nättjänstkoder, kan du sköta dina bankärenden per telefon.

 • Telefontjänsten 0100 0500
 • OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

Appar för smarttelefoner och datorplattor får du genom att ladda ner dem från din appbutik. Innan du laddar ner en app ska du försäkra dig om att den har getts ut av OP (OP Osuuskunta eller OP Gruppen)

OP-mobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

OP-företagsmobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

Mobilplånboken Pivo

 • Android
 • iPhone, iPad

Utöver i ovan nämnda OPs tjänster får koderna användas i betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster i enlighet med betaltjänstlagen.