Lukko kannettavan näytöllä.

Säkerhetsfunktioner i OP:s digitala tjänster

OP:s digitala tjänster har tagits fram för att stödja en smidig och trygg ärendehantering. Säkerhetsfunktionerna i de digitala tjänsterna har skapats för att förebygga it-relaterade brott. En del av säkerhetsfunktionerna är synliga när du är inloggad i tjänsten, och en del fungerar i bakgrunden.

Kontrollera att anslutningen som du använder är krypterad och granska certifikatet 

Skriv alltid manuellt in adressen (www.op.fi) i webbläsarens adressfält när du loggar in i den digitala tjänsten. Klicka inte på länkar i e-postmeddelanden eller textmeddelanden. Logga heller inte in i bankens digitala tjänster via resultat från sökmotorer (t.ex. Bing eller Google). 

Kontrollera webbläsarens adressfält så att du säkert är på rätt adress och att förbindelsen är krypterad. Klicka på låset i adressfältet för att visa certifikatet för webbplatsen. Kontrollera följande saker:   

 • Certifikatet för webbplatsen har beviljats OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)   
 • På OP:s egen webbplats är adressen i adressfältet och i certifikatet www.op.fi eller op.fi och i OP Identifieringstjänsten saml-idp.op.fi.   Du hittar en lista över adresserna till alla tjänster som OP tillhandahåller i slutet av sidan. 
 • Certifikatet är giltigt   
 • Certifikatet har beviljats/utfärdats av Entrust.   

Exempelbild på webbläsaren Edge på dator (uppgifterna om certifikatet visas genom att klicka på ordet Certificate):

Observera att låsikonen och uppgifterna visas på lite olika sätt i olika webbläsare. 

Kontrollera att anslutningen du använder är krypterad och att du använder de senaste webbläsarversionerna för att säkerställa en smidig och säker ärendehantering.

Se lista över vilka webbläsare som stöds

OP:s digitala tjänster använder krypterad HTTPS-anslutning. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. De webbläsare som stöds använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-anslutningen kräver.

Säkerställ alltid att dataskyddet fungerar på din dator eller i andra enheter som du använder för att komma åt OP:s digitala tjänster.

Du identifierar dig säkert i OP:s digitala tjänster med koderna som du fått. Dina koder är personliga, och du ska aldrig överlämna eller låna ut dem till någon annan.


Nedan finns en lista över alla OP:s tjänster som du kan använda med dina koder.

 • Bank- och försäkringstjänster för privat- och företagskunder

https://www.op.fi

 • OP Tillgänglig

https://saavutettava.op.fi

 • Elektronisk signeringstjänst

https://allekirjoitus.op.fi

 • Finansieringsnättjänsten för säljaraffärer

https://myyjaliikepalvelu.op.fi

 • Kassahanteringstjänsten

https://kassanhallintapalvelu.op.fi

 • Beställning av företagstjänstkoder

https://yrityspalvelutunnukset.op.fi

 • OP Lån

​https://lainaa.op.fi

 • OP Rahoitus

https://rahoitus.op.fi

 • OP Smidiga affärer

https://sujuvatkaupat.op.fi

Med koderna kan du identifiera dig och betala tryggt på nätet. Vid identifieringen och betalningen överförs du till Andelsbankens tjänst. Du känner igen tjänsten på OP:s logo samt adressen och certifikatet på webbläsarens adressrad.

 • Via Andelsbankens nätbetalning kan du betala inköp i nätbutiker från ditt eget konto.

adressen som visas i adressfältet på valtuutus.op.fi och vid betalningsbekräftelse är verkkomaksu.op.fi

 • Via OP Tjänsten för förmedling av identifiering kan du identifiera dig i tjänsteleverantörers tjänster.

https://saml-idp.op.fi, https://isb.op.fi

 • Via OP Bekräftelsetjänsten kan du identifiera dig i tjänster och bekräfta dina kortbetalningar.

https://valtuutus.op.fi

 • Du kan bekräfta betalningar direkt från kontot och hämtningar av kontoutdrag i en utomstående tjänsteleverantörs tjänst på adressen

https://authorize.op.fi/ 

Då du loggar in i telefontjänsten med dina personliga nättjänstkoder, kan du sköta dina bankärenden per telefon.

 • Telefontjänsten 0100 0500
 • OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151

Appar för smarttelefoner och datorplattor får du genom att ladda ner dem från din appbutik. Innan du laddar ner en app ska du försäkra dig om att den har getts ut av OP (OP Osuuskunta eller OP Gruppen)

OP-mobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

OP-företagsmobilen

 • Android
 • iPhone, iPad

Mobilplånboken Pivo

 • Android
 • iPhone, iPad

Utöver i ovan nämnda OPs tjänster får koderna användas i betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster i enlighet med betaltjänstlagen.