Lukko kannettavan näytöllä.

OP-nättjänstens säkerhetsegenskaper

OP-nättjänsternas säkerhetsegenskaper har utvecklats för att förebygga nätbrottslighet. Ta reda på hur säkerhetsegenskaperna fungerar och lär dig använda dem.

Din förbindelse till OP-nättjänsten är krypterad

OP-nättjänsterna använder krypterad HTTPS-förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Webbläsarna som OP-nättjänsterna stöder använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-förbindelsen kräver.  Kontrollera att du alltid använder en webbläsare som stöds av nättjänsterna.

Engångsnyckeltal skyddar dina pengar

Nättjänstkoderna består av tre delar:

  • användarkoden
  • lösenordet
  • engångsnyckeltalet
  • Mobilnyckeln.

OP-nättjänsten ber dig mata in ett nyckeltal per gång i slumpmässig ordning från nyckeltalslistan. Du  behöver ett nyckeltal till exempel för att logga in i tjänsten eller för att godkänna en räkning. Det går alltså inte att komma åt dina pengar utan rätt nyckeltal, användarkod och lösenord.

Det kan hända att vi ber dig om bekräftelse per textmeddelande

Vi kan sända dig uppgifter om till exempel en betalning eller en e-faktura för kontroll med ett textmeddelande. Tilläggsbekräftelsen med textmeddelande är en säkerhetsfunktion som ger skydd mot missbruk av nättjänstkoder och nätbrottslighet. Om du får ett sådant meddelande, kontrollera att uppgifterna i textmeddelandet motsvarar uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag. Om uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag, ska du inte ge ett nyckeltal eller godkänna uppdraget.

Bankens textmeddelanden som gäller tilläggsbekräftelse av betalningar sänds alltid från numret +35840 7118180 och är undertecknade av OP.

Fastställ användningsbegränsningar för konton och kort

Med hjälp av användningsbegränsningar kan du skydda dina pengar, om ditt kort eller dina nättjänstkoder hamnar i fel händer. Du kan aktivera olika begränsningar för konton och kort, till exempel en gräns för hur mycket man högst kan ta ut från ditt konto per gång eller under ett dygn.

Du kan kontrollera certifikatet och den krypterade förbindelsen på följande sätt:

  • adressen på webbläsarens adressrad börjar med https://
  • certifikatet för sidan har beviljats till OP Gruppen (t.ex. OP Andelslag)
  • certifikatet har OP:s nätadress (domain)
  • certifikatet har beviljats/offentliggjorts av Entrust, DigiCert eller Symantec
  • certifikatet är i kraft