Trygg användning av OP:s koder

Du identifierar dig tryggt i OP:s digitala tjänster med koderna som du beviljats. Med OP:s koder kan du dessutom betala i nättjänster och identifiera dig förutom i OP:s digitala tjänster också bl.a. i den offentliga förvaltningens tjänster såsom Suomi.fi.

Dina koder är personliga, och du ska aldrig överlåta dem till eller avslöja dem för någon annan – inte ens banken eller myndigheterna behöver någonsin din kod.

OP:s koderna består av följande delar: 

  • användarkod 
  • lösenord 
  • Mobilnyckel 
  • nyckeltalslista 
  • telefonnumret som anslutits till din kod, dvs. numret för tilläggsbekräftelse

Du loggar in i tjänster och bekräftar transaktioner med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan eller mobilnyckeln. När du ska se på kontouppgifter och bekräfta betalningar kan du dessutom vid behov få uppgifter som behövs för bekräftelsen per textmeddelande. Därför ska du se till att du har anslutit ditt telefonnummer, dvs. ett nummer för tilläggsbekräftelse, till din kod.

Du kan aktivera Mobilnyckeln i OP:s mobilappar. Efter det loggar du in och bekräftar transaktioner i mobilen med Mobilnyckelns PIN-kod. För att kunna börja använda Mobilnyckeln måste du ha en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista, och ditt telefonnummer måste vara anslutet till din kod som nummer för tilläggsbekräftelse.

Observera att textmeddelande för tilläggsbekräftelse inte skickas varje gång. Textmeddelandena och Mobilnyckelns bekräftelsebegäran skickas alltid i realtid, dvs. bara om du samtidigt använder dina koder. Kontrollera att alla uppgifter som anges i textmeddelandet eller bekräftelsebegäran motsvarar den transaktion som du just då håller på att göra. Bekräfta alltid endast sådana transaktioner som du själv håller på att göra.  Du kan få ett textmeddelande också när du använder Mobilnyckeln, om transaktionen kräver tilläggsbekräftelse.

Om uppgifterna inte stämmer överens, dvs. om en enda uppgift är fel eller om du inte själv just då använder dina koder, ska du inte bekräfta transaktionen.

OP sänder alltid textmeddelandena som behövs för tilläggsbekräftelse från numret +358407118180, och meddelandena är undertecknade av OP.

Du identifierar dig tryggt i OP:s digitala tjänster med koderna som du beviljats. Dina koder är personliga, och du ska aldrig överlåta eller låna ut dem till någon annan.