OP_yleiskuva_v10338098_11_digitaalisuus.jpg

Håll dataskyddet i skick

Du kan tryggt sköta ärenden på nätet då du ser till att dataskyddet i datorn är i skick och du använder dina koder med eftertanke.

Kom ihåg det här då du anlitar banktjänster

När du vill sköta dina bank- eller försäkringsärenden på nätet är det tryggast att du anlitar OP-nättjänsten så att du skriver in adressen op.fi på webbläsarens adressrad. Gå inte till OP-nättjänsten via någon länk i ett textmeddelande eller e-posten.

Var på din vakt om du i tjänsten får fram en vy som avviker från det normala eller om nyckeltal begärs fler än en gång t.ex. vid inloggningen. Kom ihåg att bankens system alltid ber om endast ett nyckeltal i taget.

Se på dina kontouppgifter och betala med andra bankers och aktörers appar

Lagstiftningen om betaltjänster har ändrats. Efter ändringen kan du om du vill använda andra bankers och aktörers appar för kontoanvändning och betalningar. Du kan t.ex. välja en banks app för användningen av alla dina bankkonton, fastän kontona finns i olika banker.

De externa tjänsteleverantörerna, dvs. de andra bankerna och aktörerna, får inte automatiskt tillgång till dina kontouppgifter. Det sker endast då du som starkt autentiserad ger dem fullmakt. De externa tjänsteleverantörerna har fått koncession och verkar under tillsyn av Finansinspektionen.

Se till att dataskyddet i din apparat är i skick

Se till att dataskyddet är i skick på din dator och i andra apparater som du använder OP-nättjänsten med. Kontrollera att din dator har följande program och att de är uppdaterade enligt anvisningarna:

  • brandmur
  • antivirusprogram
  • operativsystem
  • de nyaste versionerna av program för bläddring på internet.

Använd inte dina koder med apparater som visar tecken på skadliga program. Vid behov måste du låta apparaten rensas av en expert.

Läs vanliga frågor

Koderna får inte överlåtas till tredje parter, men du kan använda dina koder i kontoinformations- och betalningsinitieringstjänster då tjänsteleverantören har det myndighetstillstånd eller en sådan myndighetsanmälan som krävs för verksamheten. Finansinspektionen har tills vidare inte godkänt ett förfarande där en tjänsteleverantör loggar in med en kunds koder i kundens nätbank, eftersom banken inte har någon möjlighet att identifiera tjänsteleverantören.

Om du överlåter dina koder åt en utomstående tjänsteleverantör, kan tjänsteleverantören logga in i OP-nättjänsten med dina koder. Samtidigt får tjänsteleverantören obegränsad åtkomst till alla dina uppgifter i nättjänsten.

Andelsbankens nättjänstkoder är personliga identifieringsverktyg för stark autentisering, dvs. de är ditt identitetsbevis på nätet. Med dem kan du sköta dina ärenden också i många myndigheters nättjänster. Enligt lagen om stark autentisering är det förbjudet att överlåta identifieringsverktyget till någon annan. Lämna inte ut dina koder åt andra, inte ens åt dina familjemedlemmar.

Det är också förbjudet att i enlighet med avtalsvillkoren för andelsbankens koder överlåta andelsbankens koder åt utomstående tjänsteleverantörer. Koderna får inte överlåtas t.ex. till någon annan person, tillämpning eller tjänst.