OP:n uusi palvelu vähentää kassanhallinnan manuaalista työtä ja selvittelyä

Yrityksen tilitapahtumien tarkka jaottelu on liiketoiminnan kannalta olennaista. Kesäkuussa julkaistu OP Virtuaalitili vähentää kirjaamiseen liittyvää manuaalityötä ja selvittelyä, sillä se mahdollistaa yritykselle uusien tilirakenteiden luomisen – ensimmäisenä Suomessa. Palvelu sopii kaikenkokoisille yrityksille.

Yrityksen liiketoiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi on olennaista tietää, mistä liiketoiminnan tuotot ja menot muodostuvat. Ajantasainen näkymä edellyttää tilitapahtumien jaottelua oikeisiin kohteisiin sen perusteella, mikä liiketoiminnan tekijä on aiheuttanut kulun tai tuoton.

Tilitapahtumien jaottelu voi kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa. Yksi esimerkki työläistä taloudenhallinnan tehtävistä on myyntisaatavien tilitapahtumien täsmäyttäminen niiden maksuperusteeseen. Etenkin kuluttajaliiketoiminnassa kohdistamattomia saatavia voi kerääntyä merkittävä määrä, mikäli viite on merkitty maksussa väärin tai sitä ei käytetä.

Helpotusta manuaalityötä vaativiin tehtäviin

Tilitapahtumia koskevia manuaalityötä vaativia tehtäviä voidaan helpottaa uusilla tilirakenteilla, joita voi luoda OP Virtuaalitilillä. Yksittäinen tili varataan vain tietyn asiakasryhmän tai liiketoimintayksikön saapuville suorituksille ja kustannuksille. Tämän tilin numero annetaan vain määritellyille maksajille, jolloin muita maksuja ei vastaanoteta samalle tilille. Vastaavasti kulut voidaan maksaa suoraan tältä samalta tililtä.

Tällä tavalla yhden tilin sisältämä maksuliike kuvastaa vain yhden asiakasryhmän, projektin tai liiketoimintayksikön maksuliikettä. Tililtä voidaan noutaa myös tilitiedot aineistona suoraan taloushallinnon ohjelmistoon ja hyödyntää niitä taloushallinnon prosesseissa normaalisti. Maksajasta johtuvia puuttuvia tai virheellisiä viitenumeroita tällä ei saada vähennettyä, mutta selvitystyö on helpompaa, kun suorituksen tiedetään tulleen vain tietylle tilille, jossa tapahtumien määrä on rajallinen.

Kokonaisnäkymä tuottolähteisiin ja kustannustekijöihin

Uudessa tilirakenteessa voi olla useita yksittäisiä tilejä, joille maksuja vastaanotetaan ja jotka jaottelevat yrityksen rahaliikenteen pienempiin osiin. Yritys voi itse päättää miten tilejä käytetään ja miten rahaliikenne niiden kautta ohjataan. Toisin kuin tiedon koostamista käsin eri lähteistä jälkikäteen, uusi tilirakenne mahdollistaa hyvän hallinnan ja paremman näkymän haluttuihin kokonaisuuksiin. Näkymä tuottolähteisiin ja kustannustekijöihin syntyy helposti ja luotettavasti.

Lisäksi yritys voi itse hallinnoida yksittäisten tilien avaamista, sulkemista ja käyttöoikeuksia – ilman käyntiä tai yhteydenottoa pankkiin. Kun tilit ovat yrityksen omassa hallinnassa eikä pankki vaikuta niiden muodostumiseen, ovat ne ikään kuin virtuaalisia tilejä – sen vuoksi kutsumme uutta kesäkuussa lanseerattua palveluamme OP Virtuaalitiliksi. OP Virtuaalitili on markkinoiden ainoa yritystiliratkaisu Suomessa, jolla yritys itse luo liiketoimintaansa vastaavat tilirakenteet.

Mikä OP Virtuaalitili?

  1. Yrityksesi näköinen tilirakenne: Voit itse luoda yrityksen liiketoimintaa ja kirjanpitoa tukevan tilirakenteen
  2. Reaaliaikainen ja maksuperusteinen näkymä: Analysoi monipuolisesti tuloja ja menoja ja selvitä kohdistumattomat tapahtumat nopeasti
  3. Joustava digitaalinen asiointi: Yrityksen tarpeiden muuttuessa voit helposti omalla käyttöliittymälläsi muokata tilien määrää, käyttöoikeuksia sekä käyttötarkoitusta