Sääntömuutos OP:n indeksirahastoissa

Kaikki indeksirahastomme siirtyvät käyttämään nk. joustavaa hinnoittelumenetelmää rahaston salkun arvostuksessa. Muutoksen myötä rahastojen merkintä- ja lunastuspalkkiot poistetaan. Rahastojen uudet säännöt astuvat voimaan 1.7.

Näille rahastoille otetaan käyttöön joustava hinnoittelumenetelmä. Joustava hinnoittelumenetelmä pyrkii kohdistamaan rahaston kaupankäyntikulut niiden aiheuttajien eli lunastuksia ja merkintöjä tekevien osuudenomistajien maksettavaksi. Joustavaa hinnoittelumentelmää sovelletaan päivittäisessä arvonlaskennassa ja menetelmän käyttöönotolla haluamme edistää pitkäjänteistä rahastosijoittamista ja kiinnittää erityistä huomiota osuudenomistajien yhdenvertaisuuteen.

Tarkempaa tietoa uudesta hinnoittelumenetelmästä voi lukea rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka astuvat voimaan 1.7. alkaen. Rahaston säännöt on saatavilla OP:n konttoreista ja internetistä op.fi/rahastot -sivulta.

Muutos koskee seuraavia rahastoja: OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto, OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto, OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto, OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto, OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto ja OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto.