Trevlig självständighetsdag!

OP Gruppen önskar en trevlig självständighetsdag.

Det är viktigt att var och en kan uträtta sina vardagliga ärenden så självständigt som möjligt. Då samhällets tjänster digitaliseras, behöver många hjälp med att lära sig digitala färdigheter. 

I fjol lärde vi ut digitala färdigheter till över 8 400 äldre människor och andra människor i behov av särskilt stöd. 

För alla är det inte möjligt att lära sig digitala färdigheter. För att göra vardagen lättare för dem har vi skrivit en guide över att smidigt uträtta ärenden utan dator eller smarttelefon och erbjuder olika tjänster som gör hanteringen av ekonomin lättare. Utöver vårt riksomfattande kontorsnät hjälper också vår telefontjänst med låg tröskel våra kunder och deras närstående vid särskilda behov.

Tillsammans genom alla tider