Berätta för oss om dina erfarenheter - vi genomför en kundundersökning bland bank- och försäkringskunder i november 2020

Med undersökningen vill vi ta reda på vad som är viktigt för dig i ditt kundförhållande och hur nöjd du är med att sköta dina ärenden med oss. Genom att framföra din åsikt kan du påverka utvecklingen av vår verksamhet. Förfrågan är öppen till 22.11.2020.

Vi har gjort ett slumpmässigt urval av våra privatkunder för förfrågan och undersökningen genomförs av Feelback Oy på uppdrag av OP. Svaren samlas in med en personlig e-postförfrågan. Du bör inte ange dina nätbankuppgifter för att svara på undersökningen. Banken skickar aldrig sina kunder en länk till någon webbplats där de ska logga in med nätbanks-ID eller ge sin kreditkortinformation.

OP anlitar Feelback Oy för kundförfrågningar och undersökningar. Feelback handlägger uppgifterna för OP Gruppens företags räkning och behandlar enligt avtal personuppgifter för OP Gruppens företags räkning. Mellan den personuppgiftsansvariga och behandlaren är det alltid frågan om överföring av uppgifter. Personuppgifterna överlåts således inte till Feelback Oy.

Adresskälla: OP Kundundersökningsregistret.