Hur nöjd är du med våra tjänster? Delta i OP:s enkät

I maj-juni 2024 genomför vi en kundundersökning bland våra bankkunder.
Med hjälp av förfrågan vill vi ta reda på hur nöjda våra kunder är med våra tjänster och med förmånerna för ägarkunder.  Genom att ge respons och besvara enkäten du fått kan du påverka hur våra tjänster utvecklas.

Till den här undersökningen har vi gjort ett slumpmässigt urval bland våra privatkunder, och undersökningen genomförs av Feelback Oy på uppdrag av OP Gruppen. Svaren samlas in med en personlig e-postenkät som sänds av Feelback Oy.

Du behöver inte använda dina nätbankskoder för att besvara enkäten, och vi frågar inte efter dina betalkortsuppgifter. OP Gruppen skickar aldrig sina kunder några länkar till några webbplatser, där kunden måste logga in med nätbankskoder eller kortuppgifter.

OP Gruppen anlitar Feelback Oy för kundenkäter och undersökningar. Feelback Oy handlägger uppgifterna på uppdrag av OP Gruppens företag och behandlar personuppgifter enligt avtal på uppdrag av OP Gruppens företag. Mellan den personuppgiftsansvariga och behandlaren är det alltid frågan om överföring av uppgifter. Personuppgifterna överlåts således inte till Feelback Oy.

Adresskälla: Andelsbankens kundregister. Dataskyddsbeskrivning för registrets hittar du på sidan.

Du kan hantera av dig givna samtycken, tillstånd och förbud identifierad i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.