Asiakastutkimus

Vi genomför en kundundersökning bland våra privatkunder i november 2019.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur nöjda våra kunder är med oss. Med undersökningen vill vi också förstå vad OP:s ägarkundskap och ägarkundförmåner innebär för våra kunder.

I undersökningen deltar ett urval* av våra privatkunder och undersökningen genomförs av Feelback Oy på uppdrag av OP. Svaren samlas in med en personlig e-postförfrågan. Genom att framföra din åsikt kan du påverka utvecklingen av vår verksamhet. Förfrågan är öppen till 24.11.2019.

OP anlitar Feelback Oy för kundförfrågningar och undersökningar. Feelback handlägger uppgifterna för OP Gruppens företags räkning och behandlar enligt avtal personuppgifter för OP Gruppens företags räkning. Mellan den personuppgiftsansvariga och behandlaren är det alltid frågan om överföring av uppgifter. Personuppgifterna överlåts således inte till Feelback Oy.

 

*Adresskälla: OP Gruppens finansiella instituts kundregister samt OP Gruppens kampanj- och nyhetsbrevsregister. Du kan läsa dataskyddsbeskrivningarna och få ytterligare information om behandlingen av personuppgifter här.