Berätta för oss om dina erfarenheter

I november 2021 genomför vi en kundundersökning bland våra bank- och försäkringskunder. Med hjälp av undersökningen vill vi ta reda på hur våra kunder upplever våra tjänster och hur det är att sköta ärenden med oss. Genom att framföra din åsikt och besvara enkäten kan du påverka utvecklingen av vår verksamhet.

Till den här undersökningen har vi gjort ett slumpmässigt urval bland våra privatkunder, och undersökningen genomförs av Feelback Oy på uppdrag av OP Gruppen. Svaren samlas in med en personlig e-postenkät. 

Du behöver inte använda dina nätbankskoder för att besvara enkäten, och vi frågar inte efter dina betalkortsuppgifter. OP Gruppen skickar aldrig sina kunder några länkar till några webbplatser, där kunden måste logga in med nätbankskoder eller kortuppgifter.

OP Gruppen anlitar Feelback Oy för kundtjänstenkäter och undersökningar. Feelback Oy handlägger uppgifterna på uppdrag av OP Gruppens företag och behandlar personuppgifter enligt avtal på uppdrag av OP Gruppens företag. Mellan den personuppgiftsansvariga och behandlaren är det alltid frågan om överföring av uppgifter. Personuppgifterna överlåts således inte till Feelback Oy.

Adresskälla: OP Kundundersökningsregistret. Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen och få mer information om hanteringen av personuppgifter här.