Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Osuuspankit yhdistyvät 1.5.2024

Kaakkois-Suomessa toteutuu kahden suuren osuuspankin yhdistyminen. Uusi entistäkin vahvempi OP Kaakkois-Suomi tuo hyötyjä asiakkaille, henkilöstölle ja koko alueen elinvoimalle.

Kummassakin pankissa omistaja-asiakkaista koostuvat edustajistot päättivät omissa kokouksissaan yhdistymisestä 27.9. Uusi pankki OP Kaakkois-Suomi aloittaa toimintansa 1.5.2024.

- Yhdistymisellä vastaamme muuttuvan maailman haasteisiin ja pystymme kohdistamaan enemmän voimavarojamme asiakkaiden palveluun sekä alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen menestykseen, kertoo OP Etelä-Karjalan hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo.

- Molemmat pankit ovat merkittäviä toimijoita omilla toimialueillaan. Olemme rakentamassa pankkia, joka kykenee rahoittamaan kaakkoista elinvoimaa paikallisesti myös isommissa hankkeissa, joihin nykyisten pankkien taseet eivät riitä, kertoo OP Kymenlaakson hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola.

- Paikallistuntemuksemme, paikallinen osaaminen ja päätöksenteko säilyvät jatkossakin. Pankit ovat menestyneet viime vuosina hyvin ja tämä mahdollistaa jatkossakin arvojemme mukaisesti yhteisön tukemisen ja paikalliset vastuullisuusteot, jotta täällä Kaakkois-Suomessa olisi hyvä asua ja olla, toteaa OP Etelä-Karjalan toimitusjohtaja Petri Krohns.

- Pankkien yhdistyminen ei aiheuta muutoksia yksittäisen asiakkaan asiointiin tai hänen käytössään oleviin palveluihin. Pankkien omistaja-asiakkaat siirtyvät OP Kaakkois-Suomen omistaja-asiakkaiksi. Kaikki palvelut kuten tilinumerot, OP:n tunnukset ja maksukortit säilyvät ennallaan. Kahden pankin yli 230 työntekijää siirtyvät uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Nykyinen konttoriverkosto säilyy myös ennallaan, kertoo OP Kymenlaakson toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Uuden pankin nimi on Kaakkois-Suomen Osuuspankki eli OP Kaakkois-Suomi ja sen toimitusjohtajaksi tulee OP Kymenlaakson nykyinen toimitusjohtaja Juha Korhonen.

OP Etelä-Karjalan toimitusjohtaja Petri Krohns jää pois pankin palveluksesta uuden pankin aloittaessa toimintansa keväällä 2024. Pankin varatoimitusjohtajan valinta käynnistyy lokakuussa 2023.

 

Lisätiedot:

OP Etelä-Karjala, hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo, puh. 050 308 6181
OP Etelä-Karjala, toimitusjohtaja Petri Krohns, puh. 040 761 2512

OP Kymenlaakso, hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola, puh. 040 055 3648
OP Kymenlaakso, toimitusjohtaja Juha Korhonen, puh. 050 550 4395