Etelä-Karjalan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-30.6.2023

Pankin liikevoitto kasvoi viime vuodesta 

Pankin liikevoitto alkuvuonna oli 22,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 109 prosenttia. Korkojen nousun myötä korkokate jatkoi vahvistumistaan ja oli 21,8 miljoonaa euroa (+110 %). Nettopalkkiotuotot laskivat 9 prosenttia. Kulut laskivat 3 prosenttia kiinteistöjen poistojen ollessa edellistä vuotta pienemmät. Saamisten arvonalennukset olivat 33 prosenttia pienemmät huolimatta heikosta taloustilanteesta.  

Etuja omistaja-asiakkaillemme 

OP-bonuksia 30 % enemmän 

OP Ryhmän vahvan tuloskehityksen ansiosta haluamme edelleen palkita omistaja-asiakkaitamme erilaisilla lisäeduilla. Jo aiemmin olemme kertoneet helpottavamme omistaja-asiakkaidemme arkea maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna.  

Päivittäispalvelujen maksuja ei peritä puolelta vuodelta 

Tämän lisäksi OP Ryhmässä on tehty päätös, että emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Lisäetujen yhteenlaskettu arvo on OP Ryhmän omistaja-asiakkaille yli 100 miljoonaa euroa. 

Uudet asuntoluotot 

Rahoituksen kysyntä on piristynyt kevään ja alkukesän mittaan. Hiljainen asuntomarkkina vaikuttaa kuitenkin edelleen voimakkaasti luottokysyntään. Toisaalta näyttää siltä, että nousseeseen korkoympäristöön aletaan tottua ja asuntolainaa ollaan jälleen valmiita ottamaan. Asuntolainahakemuksia tuli alkuvuonna 25 prosenttia vähemmän ja uusia asuntoluottoja myönnettiin alkuvuonna 45 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Asuntolainahankkeet toteutuvat aiempaa hitaammin. Taustalla on pitkiäkin, useiden kohteiden ehdollisia tarjousketjuja odottamassa toteutumista 

Henkilöasiakkaiden maksuohjelmamuutosten määrä ei ole kasvanut. Asiakkaat vaikuttavat varautuneen sekä sopeutuneen kustannusten ja korkojen nousuun. Korkotilanteesta käydään keskusteluja yleisesti ja mitkä vaikutukset koronnousulla ovat juuri kunkin asiakkaan omaan asuntolainaan ja kuukausimenoihin esim. korontarkistuspäivän tullessa vastaan. Talouden turvaamisen ratkaisut ovat edelleen ajankohtaista monesta näkökulmasta. Koronavuosina opittu säästäminen on jäänyt monelle arkeen ja on nyt näyttäytynyt hyvänä puskurina. Pankin asuntolaina-asiakkaista noin 35 prosenttia on suojannut luottonsa korkokatolla. Alkuvuonna 2023 otetuista asuntolainoista noin 44 prosenttia suojattiin korkokatolla. 

Uudet yritysluotot ja luottokannan kasvu 

Yritysluottojen kysyntä oli alkuvuoden aikana maltillista yleisestä talouden epävarmuudesta ja osin korkotason noususta johtuen. Investointipäätöksiä harkitaan nyt erityisen tarkkaan. Uusia yritysluottoja nostettiin noin 29 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yritysluottokanta kasvoi alkuvuoden aikana 3,1 prosenttia. 

 Taloyhtiöiden peruskorjaus- ja remonttirahoituksia haettiin entiseen malliin, mutta asuntokaupan hiljeneminen näkyy myös uudistuotannon ja siihen liittyvän luotonannon vähentymisenä.  

 Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta yritykset ja maatilat ovat selviytyneet vastuistaan hyvin, eikä maksuohjelman muutospyyntöjä ole tullut aikaisempaa enemmän. 

Yritysten digitaalinen asiointi lisääntyy tasaiseen tahtiin. Noin kahdella kolmasosalla (2/3:lla) pankin yritysasiakkaista on käytössään digitaalisen asioinnin sopimus, jonka kautta asiointi onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.   

Mihin pankin tulosta käytetään? 

Pankin hyvä tulos mahdollistaa mm. seuraavat pankin perustehtävän mukaiset vastuullisuusteot, joilla voimme kehittää maakunnan elinvoimaisuutta sekä eteläkarjalaisten hyvinvointia, jotta täällä olisi hyvä asua ja olla. 

  • Lahjoitimme 200 000 euroa LUT-yliopistolle
    LUT perustaa Lappeenrantaan uusiutuvaan energiaan keskittyvän sähkötekniikan professuurin. Sähkötekniikan osaamiselle on kova kysyntä, kun yhteiskunta siirtyy fossiilisista energialähteistä uusiutuvaan sähköön. Professuuri perustetaan lahjoitusvaroin ja OP Etelä-Karjala on yksi suurimmista lahjoittajista. Lahjoituksella haluamme toimia luonnon ja ympäristön sekä nuorten työllistymisen ja koulutuksen hyväksi. 
  • Mahdollistamme 160:lle 15-17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan yhdistyksissä ja yrityksissä Imatralla, Lappeenrannassa, Ruokolahdella, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Taipalsaarella. Tuen määrä on 56 000 euroa.  
  • Tuemme 45 000 eurolla eteläkarjalaisia yhdistyksiä/seuroja, jotka tarjoavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Seuroille annettavien tukien kautta mahdollistamme 10 000 lapsen ja nuoren harrastustoimintaa Etelä-Karjalassa. 
  • Paikallisena pankkina maksamme verot Etelä-Karjalaan. 

 

Lisätiedot:

Petri Krohns
toimitusjohtaja
OP Etelä-Karjala
Puh. 040 761 2512
petri.krohns@op.fi