Pk-yrityksien vastuullisuusvaatimukset kasvavat, OP Etelä-Karjalan alueella varaudutaan tulevaan

Suuria yrityksiä koskevat vastuullisuusraportointivaatimukset ulottuvat sääntelyn kiristyessä myös suomalaisiin pk-yrityksiin. Vastuullisuusvaatimusten kiristyminen pk-yritysten arjessa näkyy myös osana suuryritysten alihankintaketjuja ja kuluttajien kasvavina odotuksina.

Pk-yrityksien kannalta keskeinen muutos alkaa vuoden 2024 alussa voimaan astuvan EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive eli CSRD) myötä. Se velvoittaa yrityksiä raportoimaan liiketoimintansa vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Raportointivelvoite laajenee vuosittain koskien vuonna 2025 suuria yrityksiä ja vuonna 2026 pörssiin listautuneita pk-yrityksiä.

Poiketen aiemmasta vastuullisuusraportoinnista jatkossa raportointivastuullisten suurten yritysten on kyettävä osoittamaan yhteistyö alihankkijoiden kanssa kestäväksi, joten alihankintayrityksien on pystyttävä osoittamaan oman toimintansa vastuullisuus.

Raportointivaatimukset nousevat nopeimmin alihankintaketjujen kautta 

Moni suomalainen yritys kohtaa velvoitteen taseensa ja liikevaihtonsa kautta jo vuonna 2025, josta eteenpäin kestävyysraportointi koskee listattuja ja listaamattomia yrityksiä, joissa täyttyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta ehdosta: taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa, liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa tai tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. OP Etelä-Karjalan alueella on arviolta 40 yritystä, joilta kaksi kolmesta edellä mainitusta ehdosta täyttyy, kertoo asiakkuusjohtaja Niina Viljakainen OP Etelä-Karjalasta.

- Kannamme huolta siitä, että alueemme yritykset ovat valmistautuneita kiristyvään sääntelyyn vastuullisuusraportoinnin osalta. Mikä tähän asti on ollut brändietu, on hyvin pian olemassaolon edellytys. Alihankintaketjujen kautta raportointivaatimukset ja niiden osaaminen ulottuu pian kaikenkokoisiin yrityksiin, Niina Viljakainen sanoo.

Vaikka alihankkijoilta vaadittava raportointi suuremmille yhtiöille on suppeampaa, vaatii tämä kykyä kerätä tietoa ja toisinaan myös muuttaa toimintaa vastuullisemmaksi.

Alihankintayrityksiltä tullaan odottamaan toimenpiteitä esimerkiksi päästöjen ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä sen todentamiseksi, että yritys huolehtii työntekijöidensä oikeuksista, palkkauksesta ja työturvallisuudesta.

OP Etelä-Karjalan alueella vastuullisuuskysymyksissä on profiloiduttu erityisesti vahvalla teollisuuden alihankintasektorilla, johon ESG-vaateet tulevat isojen yritysten kautta alihankintaketjut huomioiden. Etelä-Karjala tunnetaankin laajalti osaamisestaan etenkin metsä-, teräs- ja konepajasektoreilla.

- Näemme, että asiakaskunnassamme on tehty paljon kehitystyötä vastuullisuuden saralla ja iso osa yrityksistä onkin hyvissä asemissa ottamaan vastaan tulevat raportointivaatimukset. Tällä hetkellä asiakkaitamme mietityttävät vielä kuitenkin erityisesti raportointiin sekä tiedon keruuseen liittyvät asiat, sanoo Niina Viljakainen.

Lisätiedot:

Niina Viljakainen
asiakkuusjohtaja
OP Etelä-Karjala
Puh. 010 258 5241, niina.viljakainen@op.fi