OP Ryhmä lahjoittaa 180 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:lle – OP Etelä-Pohjanmaa mukana 10 000 euron lahjoituksella

Lahjoitus on osa OP Ryhmän lähes 4,5 miljoonan euron panostusta lasten ja nuorten hyvinvointiin vuonna 2023.

OP Ryhmä lahjoittaa Pelastakaa Lapset ry:lle yhteensä 180 000 euroa vuoden 2023 aikana. OP Etelä-Pohjanmaan 10 000 euron lahjoitus on osa tätä merkittävää lahjoituskokonaisuutta. Summa kohdennetaan Eväitä Elämälle -ohjelmaan, joka tukee vähävaraisten perheiden lasten harrastamista. Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Lahjoitukseen osallistuvat OP Osuuskunta ja osuuspankit ympäri Suomen.

- Pelastakaa Lapset ry tekee arvokasta työtä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa ja jatkaa opintoja elämäntilanteesta tai olosuhteista riippumatta. Etelä-Pohjanmaan alueella yhdistys on toiminut jo yli 40 vuoden ajan. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen on vastuullisuustoimintamme keskiössä, ja haluamme käyttää hyvää taloudellista menestystämme tärkeän asian edistämiseen, kertoo OP Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Olli Tarkkanen.

- Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman kautta jaamme harrastus- ja oppimateriaalitukea sekä tarjoamme nuorille mentorointia opinnoissa. Tuki on tarkoitettu lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiin tai jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna esimerkiksi perheen vähävaraisuuden vuoksi. Harrastaminen on lapsen ja nuoren hyvinvoinnille erittäin tärkeää, ja ulkopuolelle jääminen kasvattaa helposti yksinäisyyden ja osattomuuden tunnetta. Hintojen nousu ja energiakriisi ovat jo vaikuttaneet perheiden toimeentuloon. Olemme erittäin kiitollisia OP Ryhmälle tuesta kriittisenä aikana. Paikallisyhdistyksemme jakavat tuen sitä eniten tarvitseville, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Vuonna 2023 OP Ryhmä tukee lasten ja nuorten hyvinvointia yhteensä lähes 4,5 miljoonan euron lahjoituksilla ja sponsoroinnilla. Panostus kohdennetaan etenkin lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä nuorten taloustaitoja ja työllisyyttä edistäviin tekoihin eri puolilla Suomea.