OP Ryhmä lahjoittaa 200 000 euroa Vaasan yliopistolle

Pohjanmaan kolmen maakunnan osuuspankit ja OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta lahjoittavat Vaasan yliopistolle yhteensä 200 000 euroa.

–  Yliopistolahjoituksen avulla tuemme tutkimusta ja opetusta, vahvistamme paikallista osaamista ja lisäämme maakunnallista elinvoimaisuutta. Perustehtävämme mukaisesti haluamme olla aktiivisesti kehittämässä elämisen edellytyksiä koko Pohjanmaan alueella, toteavat OP Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Olli Tarkkanen, OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala ja Vaasan OP:n toimitusjohtaja Ulf Nylund.

Kolmen maakunnan osuuspankeista lahjoittajina ovat Alajärven, Alavuden, Etelä-Pohjanmaan, Jokilaaksojen, Keski-Pohjanmaan, Korsnäsin, Kruunupyyn, Kuortaneen, Laihian, Lehtimäen, Peräseinäjoen, Pietarsaaren, Purmon, Vaasan ja Vimpelin Osuuspankit. OP Ryhmä on tukenut lahjoituksilla pitkäjänteisesti Vaasan yliopiston tutkimus- ja opetustyötä.

– Tällä merkittävällä lahjoituksella voimme kehittää yliopiston toimintaa tulevaisuutta ajatellen. Meillä on jo pitkään ollut hyvää ja laajaa yhteistyötä OP Ryhmän ja alueen osuuspankkien kanssa, sanovat Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto ja yhteysjohtaja Harry Linnarinne.

Valtakunnallisesti OP Ryhmä lahjoittaa yliopistoille 1,8 miljoonaa euroa

Kolmen maakunnan osuuspankkien osuus lahjoituksesta on 80 000 euroa ja OP Osuuskunnan osuus 120 000 euroa. Lahjoitus on osa kokonaisuutta, jossa OP Ryhmä lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä 1,8 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022 päättyvällä varainhankintakaudella. Lahjoituksella OP Ryhmä haluaa tukea suomalaista osaamista ja tutkimusta, luoda edellytyksiä kestävälle kasvulle ja edistää toimintaympäristönsä pitkän aikavälin menestystä.

OP Ryhmän keskusyhteisön osuus kokonaisuudesta on 1,2 miljoonaa euroa. Se jaetaan tasan kymmenelle kauppatieteitä opettavalle yliopistolle: 120 000 euron lahjoituksen saavat Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä LUT-yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Tämän lisäksi osuuspankit lahjoittavat oman alueensa yliopistoille yhteensä noin 620 000 euroa.

– Suurena suomalaisena toimijana meille on tärkeää edistää monipuolista tutkimusta ja osaamista sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Olemme vahvistaneet suomalaisten arjen talousosaamista jo 120 vuoden ajan, ja yliopistojen kautta tuemme maamme talous- ja kauppatieteellistä huippuosaamista, toteaa OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.
Lahjoituksista valtaosa on valtion vastinrahakelpoisia. Vastinraha lisää lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden aikana lahjoitetulle eurolle. Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella 67 miljoonalla eurolla syksyllä 2022.

Lisäksi OP Ryhmän Tutkimussäätiö jakaa vuonna 2022 apurahoja taloustieteelliseen tutkimukseen yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Säätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. Sen painopistealueena on pitkään ollut rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvä tutkimus. Vuonna 2022 säätiö on myös myöntänyt palkintoja sekä tukenut työelämäprofessuureja yhteensä 100 000 eurolla.

Lisätietoja:
OP Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Olli Tarkkanen, +358 10 25 47201
OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala, +358 10 25 63833
Vaasan OP:n toimitusjohtaja Ulf Nylund, +358 10 25 87373