OP Keski-Suomi tulos 1-6/2022: Liiketoiminnan tuloskunto säilyi vahvana talouden heikentymisestä huolimatta

  • Pankin asiakasliiketoiminnan tulos oli vielä tammi-kesäkuussa viime vuotta parempi talousnäkymien voimakkaasta heikkenemisestä huolimatta. Korkokate kasvoi 10 prosenttia ja nettopalkkiotuotot 6 prosenttia. Erityisesti sääntelystä johtuvien kulujen nousua kyettiin kompensoimaan noin kaksi vuotta sitten aloitetulla oman käytön tilojen tehostamisella.
  • Pankin vertailukelpoinen tulos 13,8 milj. euroa (13,7 milj. euroa) kasvoi hieman viime vuoteen verrattuna.
  • Arvonalentumisten määrä kasvoi heikkenevän talouden myötä, mutta varsinaiset luottotappiot olivat edelleen matalalla tasolla. Maksuhaasteiden määrän arvioidaan kasvavan syksyllä sekä ensi vuonna.
  • Pankin vakavaraisuus 37,6 prosenttia (32,8 prosenttia) oli vahvalla tasolla. OP Osuuskunnan hallitus päätti 26.7.2022 tehdä OP Ryhmätasoisen ennakkohakemuksen EKP:lle standardimenetelmän käyttämiseksi vakavaraisuuslaskennassa sisäisten mallien sijaan. Menetelmän käyttöönoton arvioidaan heikentävän pankin CET 1-vakavaraisuutta useilla prosenttiyksiköillä vuonna 2022.
  • Käteisen rahan käyttö on kevään kysyntäpiikin jälkeen palautunut takaisin alenevalle uralle. Tapaamisista 80 prosenttia toteutuu etätapaamisina. Noin vuoden ajan olemme tarjonneet yli 70 –vuotiaille sekä ilmaisen maksupalvelun että OP Tiliviesti -tekstiviestipalvelun. Palveluiden avulla asiakkaat voivat hoitaa lasku-jensa maksun aika- ja paikkariippumattomasti ilman tietokonetta tai älylaitteita.

Asuntolainakysyntä normalisoitunut koronaa edeltävälle tasolle 

Edellistä vuotta vilkkaampi alkuvuoden asuntolainakysynnän kasvu taittui huhtikuussa päätyen 15 prosenttia edellisen vuoden tason alapuolelle. Toisin sanoen kysynnässä palauduttiin aiempaan normaaliin eli aikaan ennen koronaa. Ukrainan tilanne, inflaatio ja korkojen nousu ovat aiheuttaneet epävarmuutta, jonka takia osa potentiaalisista asunnonhankkijoista on ainakin tässä vaiheessa jättäytynyt markkinoilta pois. – Kevään aikana on julkaistu muutama tutkimuskin, joiden mukaan vetäytyjiä olisi 15-20 prosenttia. Sen lisäksi 20-30 prosenttia tarkkailee ja viivyttää toistaiseksi asuntohankkeeseen lähtemistä ja edelleen isona haasteena monella asuntounelmoijalla on ollut kiinnostavan asuntokohteen puute: 2000-luvun iso, hyväkuntoinen perheasunto hyvällä paikalla, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen. 

Asuntolainaneuvottelut ovat muuttuneet merkittävästi aiemmista vuosista. Kun aiemmin puhuttiin lainan korosta lainan alkumetreillä, kyse oli negatiivisen viitekoron aikana käytännössä vain korkomarginaalista. Nyt lähtötilanteessa puhutaan yleisesti koron suhteen tuplasummasta, kun 12 kk viitekorko on 1 prosentin tasolla. – Asiakkaan maksukyky testataan edelleen 6 prosentin korolla laskien, täsmentää Eronen. 

Tammi-kesäkuussa noin puolet uusista asuntolainoista suojattiin koronnousulta. Korkojen nopea nousu on nostanut suojausten hintoja merkittävästi. Kannustamme suojaamaan, sillä korkojen ennustetaan nousevan nopeasti merkittävästi nykytasoa korkeammalle. Säännöllinen säästäminen kannattaa aina ja sitäkin kautta on mahdollista hakea suojaa asuntolainalleen mitoittamalla kuukausisäästön koronnousuennusteita vasten.

– Sijoitusasuntolainojen kysyntä on tippunut viimevuosien huipputasolta lähes 40 prosenttia. Viime vuosina on ollut asunnon vaihtotilanteessa tyypillistä jättää vanha asunto sijoitusasunnoksi. Tämä trendi on nyt katkennut korkojen ja kustannusten nousuun sekä muuhun epävarmuuteen, kertoo Eronen. 

Yli 2000 asiakasta on uutena keskittänyt asiointinsa OP Keski-Suomeen ja Pohjola Vakuutukseen alkuvuoden aikana. Kun eläminen, asuminen, liikkuminen kallistuu merkittävästi ja korot nousevat, keskittämisedut ja asiointivolyymien perusteella saatavat OP-bonukset ovat rahanarvoisia etuja.

Jyvässeudun asuntokauppa hienoisessa laskussa – kaupan koko pienentynyt

Asuntokaupan 1. vuosipuolisko oli määrällisesti hieman edellisen vuoden vastaavaa aikaa niukempi Jyvässeudulla (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa). Käytettyjen asuntojen kauppamäärä väheni kaikissa asuntotyypeissä koko toimialalla yhteensä -3,8 prosenttia. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että asuntokaupan keskikoko on ollut alkuvuonna edellistä vuotta pienempi, sillä kerrostalokauppojen kauppamäärät ovat kasvaneet 8,8 prosenttia, kun taas rivitaloasuntojen kauppamäärä on pudonnut -12,2 prosenttia ja omakotitalokauppojen määrä peräti -20,5 prosenttia. OP Koti Keski-Suomi on pärjännyt alkuvuonna erityisesti rivitalokaupassa, jossa kasvua on 23,3 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta.
 
Asuntokaupan näkymät syksyn ja talven osalta ovat Jyvässeudulla kohtuullisen vakaat taloustilanteen erilaisista haasteista huolimatta. Seutukunnan uudet uudishankkeet piristävät asuntomarkkinaa ja omaan käyttöön ostettavan asunnon hankinnalle on aina oikea hetki.

Markkinariskit jarruttavat yritysten investointihalukkuutta

– Alkuvuodesta koko talouden suunta kääntyi ja näkymät muuttuivat monilta osin mollivoittoisiksi. Ukrainan sodan synnyttämä geopoliittinen epävarmuus, siitä seurannut räjähdysmäinen inflaatio, euroalueen talouden epävarmuus, toimitusketjujen epävarmuudet ja nousevat korot ovat synnyttäneet tilanteen, jossa yritykset joutuvat hyvin tarkkaan harkitsemaan tulevia investointeja ja niiden ajoitusta. Tämä näkyi jo alkuvuodesta yritysten rahoituskysynnässä, koska jo suunniteltuja hankkeita siirretään tai perutaan, kertoo pankinjohtaja Juhana Jacksén

Rakentamis- ja kiinteistöhankkeissa kysyntä on toistaiseksi pysynyt vahvana, mutta näkymät loppuvuoden osalta näyttävät kyseiselläkin sektorilla hiljentymisen merkkejä. Maataloussektorilla kysyntä on ollut toistaiseksi kohtuullisella tasolla, mutta luotonmyöntö kyseiselle sektorille koostuu yhä enemmän käyttöpääomahankkeista ja varautumishankkeista toimialan kustannuspaineista johtuen. 

OP Keski-Suomen yritysluottokanta supistui alkuvuoden aikana -4,2 prosenttia eli -23,1 milj.euroa. Yritysten talletuskanta on kääntynyt ensimmäisen kvartaalin jälkeen nousuun ja alkuvuoden aikana talletuskanta kasvoi 26,8 milj.euroa. OP Keski-Suomen asiakkaat ovat varautuneet kohtuullisen hyvin korkojen nousua vastaan, sillä 29,1 prosenttia yritysten luottokannasta sisältää korkosuojauksen. Alkuvuonna alkanut korkojen nousu on edelleen vilkastuttanut korkosuojausten kysyntää.

Talouden epävarmuus heijastui voimakkaasti sijoitusmarkkinaan, mutta sijoitustuotteiden kysyntä pysyi edelleen vahvana 

Talouden epävarmuus ja heikentyvät näkymät toivat oman haasteensa sijoitusmarkkinoille. Alkuvuosi oli sijoitusmarkkinoilla hyvinkin hermostunut ja pörssikurssit ovat korjanneet vuodenvaihteen tasoista selvästi. Markkinatilanne heijastui varallisuudenhoidon liiketoiminnan volyymeihin kaikissa omaisuusluokissa. Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana – 12,6 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen -12,7 prosenttia. 

– Vaikka kannan muutoksessa nähdään melko voimakas muutos kurssilaskun seurauksena, varallisuudenhoidon uusmyynti on pysynyt vahvana. Henkilöasiakkaat ostivat sijoitustuotteita 57,5 miljoonalla eurolla halpenevasta markkinasta ja yritysasiakkaat 32,4 miljoonalla eurolla. Sijoittajien käyttäytyminen on selvästi muuttunut pitkällä aikavälillä; sijoitussuunnitelmia noudatetaan melko pitkäjänteisesti ja markkinahäiriöihin suhtaudutaan suhteellisen rauhallisesti. Pakkomyyntien sijaan sijoittamiseen suhtaudutaan kärsivällisesti ja usein markkinahäiriöitä käytetään ennemmin sijoitussalkun kasvattamiseen, kertoo Juhana Jacksén.

Näkymät loppuvuoteen

– Putinin sotatoimet, energiaan liittyvät ongelmat, kasvava inflaatio sekä korkojen nousu ovat heikentäneet talouden kuvaa dramaattisesti. Taantuman todennäköisyys on kasvanut selvästi. Kotitalouksien ja organisaatioiden on syytä varautua heikkenevään kehitykseen, sekä oman taloudellisen kestokykynsä varmistamiseen, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Koko tilikauden tuloksen arvioidaan olevan viime vuotta alhaisemmalla tasolla.

Volyymit ja avainluvut Q2 2022