OP Länsi-Suomen tulos 2022: Kustannusinflaatio ja korkojen nousu hiljensivät luottokysynnän

Tulosvuosi 2022 sisälsi poikkeuksellisen määrän ennakoimattomia muutoksia pankin toimintaympäristössä. Talouden hyvä toipumisvauhti koronasta tyrehtyi Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan. Lisäksi ennätysvauhtiin laukannut inflaatio ja markkinakorkojen nousu hiljensivät asuntokaupan ja -lainoituksen vuoden lopulla. Sen sijaan sijoitusmarkkinoilla kysyntä säilyi hyvänä.

Rahoitus ja asuntokauppa hiljenivät vuoden loppua kohti

-Vuoden viimeiset kuukaudet notkahduttivat asuntokaupan ja -lainakysynnän. Viimeisellä kvartaalilla uusia asuntoluottoja nostettiin selvästi alkuvuotta vähemmän, mutta asuntoluottojen kanta kasvoi kuitenkin 1,1 %. Asuntoluottoja korkosuojattiin hyvin ja suojattujen luottojen osuus asuntoluottokannasta vuoden lopussa oli 37,2 %. On ilahduttavaa, että lainan suojanneista asiakkaistamme jo 62 %:lla korkokatto leikkaa lainan kokonaiskorkoa tällä hetkellä, toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa.

OP Koti Länsi-Suomen asuntovälitys kulki vastavirtaan asuntomarkkinassa. Tytäryhtiön kauppamäärä kasvoi 3,7 % vaikka samanaikaisesti Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurannan mukaan Satakunnan vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat vuoden aikana 14,4 %.
-OP Koti Länsi-Suomen markkinaosuus kasvoi yli kolmella prosenttiyksiköllä. Yhtiön asiakastyytyväisyys oli kautta aikojen paras. Sisältäen sekä kiinteistönvälityksen että isännöinnin OP Koti Länsi-Suomi kasvatti liikevaihtoaan 4,6 % sen ollessa 5,34 miljoonaa euroa, Kiuru kertoo.

Pk-yritysten investointihalukkuus heikkeni vuoden loppua kohti. Uusia yritysluottoja nostettiin vuoden aikana 250 miljoonaa euroa eli 20 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysluottojen kanta kasvoi 3,7 %. Yritysten viime vuosien hyvät tulokset antavat tarvittavaa puskuria ja kohonneista koroista
ja kustannuksista huolimatta asiakkaiden luotonhoitokyky säilyi kuitenkin kohtuullisen hyvänä.

Asiakkaat jatkoivat sijoittamista

Sijoitusmarkkinoilla tunnelmat muuttuivat lähes euforisista Venäjän hyökkäyssodan ja korkojen nousun aiheuttamaan laskuun.
-OP Länsi-Suomen asiakkaat pysyivät kuitenkin rauhallisina ja jopa lisäsivät sijoituksiaan nettomääräisesti 65 miljoonalla eurolla. Markkina-arvojen laskusta johtuen asiakkaiden sijoitusvarat (ilman talletuksia) laskivat 4,7 %. Suosituimpia sijoituskohteita olivat korkosijoitukset (ei sisällä talletuksia) ja reaaliomaisuusrahastot. Talletuskanta kasvoi 6 %, kuvailee toimitusjohtaja Kiuru.
-Kokonaisuudessaan korkosijoitukset palasivat tuottaviksi vaihtoehdoksi usean vuoden tauon jälkeen, Kiuru jatkaa.

Vastuullisuuden rooli korostui

Elokuun alusta astui voimaan kestävän rahoituksen sääntelykokonaisuus, jonka myötä sijoitus-neuvonnassa huomioidaan entistä tarkemmin asiakkaiden vastuullisuusmieltymyksiä. Vastuullisuustekeminen näkyi muutoinkin vahvasti poikkeuksellisten tapahtumien vuonna. Voimakas hintojen nousu hankaloitti kotitalouksien talouden hallintaa. Vuoden lopulla OP Länsi-Suomi julkisti
60 000 euron lisälahjoituksen lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Myös 15-17-vuotiaiden nuorten työllistämisteko ”kesäduuni pankin piikkiin” toteutettiin auttamaan sekä nuorten ensimmäisen kesätyöpaikan saantia että yhdistysten taloustilannetta. Pankin taloustaitojen luennoilla kävi
1200 yläkoulun ja toisen asteen oppilasta lisäämässä taloustuntemustaan.

-Alkaneena vuonna OP Ryhmä tukee asiakkaiden taloustilannetta maksamalla 30 %:lla korotetut bonukset mikä tarkoittaa OP Länsi-Suomen omistaja-asiakkaille noin 2 miljoonan euron lisähyötyä. Viime vuonna pankin asiakkaille maksettiin OP-bonuksia 7,7 miljoonaa euroa, toteaa Kiuru.

Pohjola Vakuutuksen maksamien korvausten määrä kasvoi merkittävästi

Pohjola Vakuutus maksoi asiakkailleen yli miljardin euron edestä korvauksia vuonna 2022, mikä oli 11,9 % edellisvuotta enemmän. Maksettujen korvausten määrä OP Länsi-Suomen asiakkaille oli 26,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 22 %. Yhteiskunnan avautumisen myötä erilaiset taudit ovat kiertäneet väestössä korona-aikaa vilkkaammin ja tapaturmia on sattunut enemmän. Terveysvakuutuksien korvaustilastoissa näkyy selvä 33 %:n kasvu verrattuna vuoteen 2021 koko maan tasolla. OP Länsi-Suomen alueella vastaava kasvu oli peräti 49 %. OP Länsi-Suomen henkilöasiakkaista 24 %:lla on Pohjola Vakuutuksen vapaaehtoinen sairaskuluvakuutus -  peitto on paras suurten osuuspankkien keskuudessa

Pankin talousluvut kunnossa

OP Länsi-Suomen korkokate kasvoi korkojen nousun myötä 23,5 %. Myös palkkiotuotot kasvoivat 6 %. Kulujen kehitys säilyi erittäin maltillisella tasolla. Merkittävimmät kulukasvut muodostuivat sääntelyn vaatimuksista ja siihen liittyvistä viranomaismaksuista. Luottokannan laskennalliset arvonalentumiset kasvoivat vuoden loppupuolella 2,9 miljoonalla eurolla. Pankin liikevoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 16,4 % nousten 37,9 miljoonaan euroon.

- Pankin tulosvuosi oli kaikkien odottamattomien tapahtumien jälkeen varsin positiivinen. Näkymä eteenpäin on kuitenkin hyvin sumuinen. Pankit hyötyvät lyhyellä aikavälillä korkotason voimakkaasta kasvusta. Pidemmällä aikavälillä talouskehityksen epävarmuus, luottokysynnän hiipuminen ja asiakkaiden todennäköisesti lisääntyvät luotonhoitokyvyn ongelmat tuovat mukanaan huolia. Tämänkaltaisessa tilanteessa on erittäin tärkeää, että pankilla on puskureita tulevia haastavampia tulosaikoja silmällä pitäen. Huoli oman talouden hallinnasta ja kustannusten kurissa pysymisestä on tänä keväänä varmasti läsnä monen kotitalouden arjessa. Kannustamme asiakkaita olemaan hyvissä ajoin yhteydessä pankkiin, kun tuen tarvetta talouden menojen hallinnassa ilmenee, Kiuru lopuksi toteaa.

Lisätiedot

OP Länsi-Suomi
Toimitusjohtaja Matti Kiuru, matti.kiuru@op.fi, 044 714 1400
Varatoimitusjohtaja Esa Sainio, esa.sainio@op.fi, 044 731 7224

OP Koti
Toimitusjohtaja Jani Raukko, jani.raukko@op.fi, 044 714 1426

Pohjola Vakuutus
Myyntijohtaja Kristiina Kauppi, kristiina.j.kauppi@pohjola.fi, 0400 962 976