Pankin tuloskatsaus 1.1.-30.9.2023: omistaja-asiakkaiden määrä vahvassa kasvussa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli v. 2023 tammi-syyskuussa 48 miljoonaa euroa, ja pankin omat varat vahvistuivat 540 miljoonaan euroon. Asiakasliiketoiminnan volyymi kuitenkin supistui alkuvuoden aikana. Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi alkuvuoden aikana lähes 400 asiakkaalla. Pankki maksoi omistaja-asiakkailleen OP-bonuksia 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Kohonnut korkotaso lisäsi asiakkaiden säästämistä ja toisaalta vähensi luottojen kysyntää.

Pankin liikevoitto oli syyskuun lopussa 48 miljoonaa euroa, ja oli lähes 23 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat erityisesti kohonneen korkotason johdosta kasvaneet korkotuotot. Kulut kasvoivat maltillisesti ja olivat miljoona euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Luottojen arvonalentumistappioiden määrä kasvoi edellisvuodesta, ollen edelleen maltillisella tasolla. Pankin vakavaraisuus vahvistui ja oli syyskuun lopussa 36,8 %. Myös pankin maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla.

- Asiakasliiketoiminnan tuottojen kasvu oli merkittävästi kulujen kasvua nopeampaa ja pankin tulos olikin asetettua tavoitetta parempi. Asiakkaidemme omistamana finanssiryhmänä taloudellinen menestyksemme näkyy omistaja-asiakkaillemme eri tavoin taloudellisina ja muina etuina. Maksamme omistaja-asiakkaillemme pankki- ja vakuutusasioinnista OP-bonusta, ja tänä vuonna maksamme OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Alkuvuoden aikana maksoimme OP-bonuksia lähes 7 miljoonaa euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Uutena lisäpalkitsemisena tarjoamme 83.000 omistaja-asiakkaallemme päivittäispalvelut maksutta vuoden 2024 loppuun saakka, ja vuonna 2024 OP-bonukset kertyvät omistaja-asiakkaille peräti 40 prosentilla korotettuna. Näiden lisäetujen arvioimme tuottavan omistaja-asiakkaillemme ensi vuonna yhteensä jopa noin viiden miljoonan euron lisähyödyn, toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo.

Omistaja-asiakkaiden saamat taloudelliset edut ovat vaikuttaneet myönteisesti pankin omistaja-asiakasmäärän kehitykseen. Alkuvuoden aikana omistaja-asiakkaiden määrä kasvoikin lähes 400 asiakkaalla ja ylitti 83.000 omistaja-asiakkaan rajan.

Pankin asiakasliiketoiminnan volyymin* kehitys oli kuitenkin vaisua alkuvuonna – pankin rahoitustoiminta supistui 3,3 % ollen syyskuun lopussa 2,6 miljardia euroa. Asuntorahoituksessa alkukesällä piristynyt kysyntä hiljeni jälleen syksyä kohti, ja asuntoluottohakemusten määrä laski viime vuodesta. Uusien nostettujen asuntolainojen määrä jäi noin 30 % pienemmäksi kuin alkuvuonna 2022. Asuntokaupan varainsiirtoveromuutoksen arvioidaan kuitenkin vilkastuttavan asuntokauppaa loppuvuoden aikana. Tarjoamme ensiasunnon ostajille asuntolainan ilman toimitusmaksua vuoden 2024 maaliskuun loppuun saakka.

- Yleisen taloustilanteen epävarmuus ja nousevat lainakorot ovat lisänneet asiakkaiden yhteydenottoja lainojen maksusuunnitelmiin liittyen. Ongelmaluottojen määrä ei kuitenkaan ole merkittävästi kasvanut ja asiakkaamme ovatkin suoriutuneet lainojensa hoidosta hyvin. Asiakkaamme ovat alkuvuoden aikana muuttaneet taloyhtiölainoja henkilökohtaisiksi asuntolainoiksi, ja myös muiden pankkien asiakkaat ovat ottaneet meihin yhteyttä ja aktiivisesti kilpailuttaneet asuntolainojaan. Suosittelemme asiakkaita edelleen tukeutumaan pankkimme asiantuntijoihin, jos he kaipaavat tukea oman taloutensa suunnitteluun, Vepsäläinen kannustaa.

Pankin asiakasliiketoiminnan* volyymi oli syyskuun lopussa 6,3 miljardia euroa, joka on 363 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 lopun tilanteessa. Rahoitustoiminnan lisäksi pankin asiakasvarat supistuivat tammi-syyskuun aikana. Vuonna 2022 pankin talletuskanta kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti ja syyskuun lopussa talletuskanta oli tavanomaisemmalla 2,6 miljardin euron tasolla. Talletuskannan muutokseen on vaikuttanut talletuksiin liittyvä tavanomainen kausivaihtelu, lisäksi yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut talletuskehitykseen heikentävästi. Lisäksi talletusten siirtymä sijoittamisen tuotteisiin on jatkunut: asiakkaiden rahastosäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana 11,9 %, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 1,6 % ja indeksilainat jopa 66 %. Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden määrä kasvoi edelleen.

Asiakkaamme ovat päässeet hyötymään nousseessa korkotasosta parantuneina säästämisen tilien korkoina. Pankin tilisäästäjien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana lähes 2000 asiakkaalla ja käyttötileiltä on siirtynyt varoja tuottavampiin tilituotteisiin. Kerros- ja kasvutuottotilien talletukset ovatkin kasvaneet alkuvuoden aikana lähes neljänneksellä. Kasvutuottotili on monelle säästäjälle sopiva tilituote ja se on helppo avata myös op.fi-verkkopalvelussa, kertoo Vepsäläinen.

Pankin 120-vuotisjuhlavuonna vastuullisuustekojen kautta paljon hyvää lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi

Pohjois-Savon Osuuspankki juhlii tänä vuonna 120-vuotista historiaansa. Pankin juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin pankin toimialueen ensimmäiset osuuskassat perustettiin Paukarlahteen, Itä-Karttulaan ja Muuruvedelle. 

-Juhlimme pankin henkilöstön, hallinnon sekä edustajiston kesken pankin juhlavuotta Kuopion Musiikkikeskuksessa lokakuun lopussa, Vepsäläinen kertoo. Pankin 120-vuotisjuhlavuosi näkyy myös pankin yhteiskuntavastuullisuusteoissa, Vepsäläinen jatkaa. Pankin omistaja-asiakkaiden toiveen mukaisesti pankin vuoden 2023 vastuullisuustekojen pääteemana on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, johon pankki panostaa eri keinoin yhteensä 300 000 eurolla kuluvan vuoden aikana.

Alkuvuoden aikana pankki on muun muassa lahjoittanut Itä-Suomen yliopiston tekniikan alan koulutuksen käynnistämiseen 150 000 euroa sekä mahdollistanut palkkatuen kautta yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa 118 nuoren kesätyöpaikan. Lisäksi 1300 pohjoissavolaista lasta ja nuorta on kehittänyt omia taloustaitojaan pankin tukemissa taloustaitohankkeissa. Vielä loppuvuonna pankki lahjoittaa 15 000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirille. Piirin paikallisyhdistykset jakavat lahjoituksen ruokalahjakortteina joulun alla niitä tarvitseville lapsiperheille pankin toimialueella. Lahjoitettavalla summalla hankitaan 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja yhteensä 215 kappaletta. 

*Asiakasliiketoiminta: talletukset, rahastosijoitukset, vakuutussäästöt, tuotto-osuudet, indeksilainat, rahoitustoiminnan erät 

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut.  Pohjois-Savon Osuuspankilla on 83 031 omistaja-asiakasta (30.9.2023 tilanne).