OP Turun Seudun juhlavuoden lahjoitushakuun 134 hakemusta

Julkaistu 4.5.2022

Yhdessä menestyminen on ollut yksi OP Turun Seudun toimintaa ohjaavista arvoista jo sadan vuoden ajan. Paikallinen vuorovaikutus, alueen elinvoimaisuuden kehittäminen ja yhdessä tekemisen tukeminen ovat olleet osa osuustoiminnallista perimää pankin alkuajoista saakka. Näitä perinteitä ja pankin 100-vuotista taivalta kunnioittaen OP Turun Seutu toteutti 100 000 euron lahjoitushaun paikallista hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäville hankkeille.

- OP Turun Seutu on toiminut asiakkaiden ja toimialueen hyväksi jo kunnioitettavat sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi toteutettu lahjoitushaku kokosi toimialueeltamme yhteensä 134 hakemusta yhteiskunnan eri osa-alueilta, kertoo toimitusjohtaja Petteri Rinne.

OP Turun Seutu tekee toimialueellaan laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuoden lahjoitushaku toteutettiin erillishakuna, eikä se vähentänyt muuhun yhteistyöhön kohdennettavaa panostusta. Erillishaun valinnoissa korostuivat uudet kohteet, joiden toimintaa pankki ei ole toistaiseksi vielä tukenut.

- Lahjoitusten kautta haluamme olla mahdollistamassa sekä uusia alkuja että arvokkaiden käytäntöjen jatkumoja niin vapaaehtoistoiminnan, liikunnan, taiteen, tieteen kuin hyväntekeväisyydenkin saralla. Juhlavuodesta teemme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa positiivisten vaikutusten vuoden ja laajennamme hyvän vaikutuspiiriä toimialueellamme entisestään, Rinne toteaa.

Valitsijatoimikunta, johon kuului pankin hallinnon ja johdon edustajia, painottivat valinnoissaan lahjoitussumman mahdollisimman tasapuolista jakaantumista pankin toimialueelle sekä hankkeiden vaikuttavuuden yhteiskunnallista monipuolisuutta. Lahjoituksia jaettiin yhteensä 17 hankkeelle, joiden euromäärät vaihtelivat 1500 - 15 000 € välillä.

Lahjoituspäätöksistä on viestitty kaikille hakemuksen jättäneille.