OP Turun Seudulla hyvä alkuvuosi

OP Turun Seudun alkuvuosi

Koronavirusepidemian siirryttyä viimein taka-alalle alkuvuotta nousivat haastamaan globaalilla tasolla Ukrainan sota, osakemarkkinoiden korjausliike ja ennusteita selvästi nopeammin tapahtunut korkojen nousu. Asuntoluottoja nostettiin vuoden alkupuolella sama määrä kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusia yritys- ja asuntoyhteisöluottoja nostettiin peräti 38,6 % enemmän kuin vertailuajankohdassa, mikä osaltaan kertoo yritysten halusta investoida. ”Korkomarkkinaa ja toimintaympäristön tilannetta peilaten tilanteeseen voi olla suhteellisen tyytyväinen”, toteaa OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.
 

Talletuskasvu hyvällä tasolla

OP Turun Seudun talletuskasvu oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Henkilöasiakkaiden talletukset kasvoivat 3,5 % vuodenvaihteeseen verrattuna ja yritysasiakkaiden talletukset kasvoivat 
1,4 %. ”Markkinaliikkeet ovat saaneet rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen määrän vähenemään sekä markkina-arvon laskun että lunastusten kautta verrattuna vuodenvaihteeseen. On loogista, että tässä tilanteessa asiakkaiden tilivarallisuus on jatkanut kasvuaan epävarmuuden lisääntyessä markkinoilla. Alkuvuoden aikana toteutettiin myös viime vuoden puolella aloitettu tuotto-osuusanti, jolla on edelleen vahvistettu pankin vakavaraisuutta”, pohtii Rinne.
 

Liikevoitto supistui ja kulukehitys maltillista 

Liikevoitto supistui alkuvuonna noin 4 % ollen 20,1 miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa). Liikevoiton pieneneminen johtuu käytännössä luottotappiokirjausten muutoksesta niiden ollessa vertailukaudella negatiivisia. Pankin kulukehitys oli muuten hyvin maltillista, mutta viranomais- ja sääntelykulut jatkuivat kasvuaan. ”Korkokatteen hyvää, noin 6 % kehitystä tuki markkinakorkojen nousu. Palkkiotuottojenkin määrä oli ilahduttavasti noin 5 % kasvussa verrattuna vuodentakaiseen vertailuajankohtaan. Erityisesti kasvussa olivat varallisuudenhoitoon ja lainojen suojaratkaisuihin liittyvät palkkiotuotot”, toteaa Rinne. Pankin järjestämättömien luottojen määrä on pysytellyt samalla matalla tasolla kuin vertailuajankohdassa ollen 1,5 % lainakannasta. ”Kokonaisuutta arvioiden lainakannan voidaan todeta olevan terve ja vähäriskinen”, Rinne jatkaa. 
 

Vakavaraisuus vahvistui

Pankin vakavaraisuussuhde vahvistui ollen 22,3 % (19,6 %) kesäkuun lopussa. ”Pankin tuloksentekokyky on vahvistanut omia pääomia voittovarojen osalta ja rahoitustoiminnan maltillinen kehitys ja päättynyt tuotto-osuusanti ovat osaltaan olleet apuna vakavaraisuuden vahvistumisessa”, pohtii Rinne.

Alkuvuosi tavoitteiden mukainen

”Pankin alkuvuosi 2022 on mennyt pääosin tavoitteidemme ja suunnitelmiemme mukaisesti ja osin paremminkin. Erityisen ilahduttavaa on ollut uusien yritys- ja asuntoyhteisöluottojen kasvu. Toisaalta asuntoluottokannan kehitys ei ole ollut aivan tavoitteidemme mukaista osin resurssipulasta ja osin kovasta hintakilpailusta johtuen. Haluamme kuitenkin ehdottomasti olla toimialueemme asuntolaina-asiakkaiden silmissä kilpailukykyisiä ja suorastaan houkuttelevin vaihtoehto, joten työtä omien prosessiemme hiomisessa vielä riittää. Lisäksi vuoden jälkimmäiseen puoliskoon sisältyy maailmantilanteesta, inflaatiosta ja kohonneista koroista johtuen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, mikä varmasti heijastuu jatkossakin niin luottokysyntään kuin varallisuudenhoitoliiketoimintaan”, muistuttaa Rinne.
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Petteri Rinne, puh. 050 384 6975