Ulf Nylund, Vasa Andelsbank, Vaasan Osuuspankki, OP Vaasa

Vaasan Osuuspankin tulos parani selvästi

Vaasan Osuuspankki paransi tulostaan selvästi viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta siitä, että vuosi oli monessa suhteessa erikoinen. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa, joka on 3,5 miljoonaa euroa ja miltei 70 % parempi kuin vuonna 2021. Toimitusjohtaja Ulf Nylund pitää tulosta hyvänä.

Tulosparannus johtui hänen mukaansa siitä, että korkokate kasvoi, tulot pysyivät hyvällä tasolla ja luotonanto kasvoi voimakkaasti.  

 – Palkkiotuotot kasvoivat, mutta vain 0,7 prosentilla, Ulf Nylund sanoo.

Pankki teki jälleen huomattavia luottotappiovarauksia sellaisten asiakkaidensa vuoksi, joiden taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti vuoden aikana. Tämän lisäksi pankin kustannukset kasvoivat muun muassa joihinkin pankin kiinteistöihin tehtyjen noin 0,4 miljoonan euron alaskirjausten seurauksena.

 

Ennätyksellinen luotonkysyntä

Suomen talouskasvu oli hyvä vuoden alussa, mutta se heikkeni vuoden 2022 loppua kohden. Korkeammat korot, kasvanut inflaatio ja talouskasvun heikkeneminen alkoivat vaikuttaa luotonkysyntään vuoden lopussa.

Sekä asunto- että yritysluottojen kysyntä oli voimakasta suurimman osan aikaa vuodesta, mutta se väheni oleellisesti vuoden loppukuukausien aikana. Pankin luotonanto nousi uudelle ennätystasolle vuonna 2022.

– Matala korkotaso painui historiaan keväällä 2022. Korot nousivat nopeasti ja syksyllä 2022 ne olivat noin 3,5 prosentin tasolla. Useiden asiantuntijoiden mukaan taso säilyy tai jopa nousee edelleen niin kauan kuin inflaatio pysyy 6–7 prosentissa. Vuosina 2019–2022 olen suositellut toistuvasti erityisesti asuntolaina-asiakkaita, mutta myös yrityksiä ja maa- ja metsätalousasiakkaita ottamaan jonkinlaisen korkosuojan yli 10 vuoden lainoille. Viime vuosina näin tehneitä voi vain onnitella, Ulf Nylund sanoo.

Järjestämättömät saatavat suhteessa antolainauksen määrään pysyivät suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2021 ja olivat  vuoden aikana edelleen hyväksyttävällä tasolla Ulf Nylundin mukaan. Yli 90 päivää erääntyneet järjestämättömät saatavat olivat vuoden lopussa 6,4 miljoonaa euroa, ja se oli 0,56 prosenttia luotto- ja takauskannasta. Järjestämättömiä saatavia oli siten 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2021.

 

Volyymit kasvoivat

Pankkitoiminta, joka käsittää pankin kaiken talletus-, antolainaus-, rahasto- ja vakuutustoiminnan, jatkoi kasvuaan ja se oli 2 346 miljoonaa euroa. Kasvua oli 3,07 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2022 aikana Vaasan Osuuspankin asiakkaat nostivat uusia asuntolainoja 110,6 miljoonalla eurolla, mikä on tuntuvasti enemmän edellisvuoteen verrattuna ja historian suurin koko vuoden lukuna (2021: 84,1 milj. e). Asuntolainakanta kasvoi 4,1 prosentilla 504,1 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 aikana nostetuista asuntolainoista 41,9 prosentille otettiin jonkin tyyppinen korkosuoja, mikä on selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Myös useat asunto-osakeyhtiöt ottivat korkosuojan mahdollisia tulevia koronnousuja vastaan.

Pankki myönsi uusia lainoja yhteensä ennätyksellisellä 224,7 miljoonalla eurolla, mikä on noin 58,1 miljoonaa euroa enemmän edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 4,3 prosenttia 1 027,7 miljoonaan euroon, mitä Ulf Nylund pitää hyvänä tuloksena, kun otetaan huomioon kohonneet korot, inflaatio ja hintojen nousu ylipäätään.

Vuoden 2022 aikana Vaasan Osuuspankissa avattiin 215 uutta ASP-tiliä. Vuoden lopussa pankilla oli 1 249 aktiivista ASP-asiakasta.

Vaasan Osuuspankin sijoitusten nettokehitys oli selvästi positiivinen vuoden aikana. Pankin asiakkaat avasivat vuoden aikana 1 140 osakesäästö- ja arvo-osuustiliä. Pankki sai 393 uutta asiakasta, jotka alkoivat säästää eri tyyppisiin sijoitustuotteisiin. OP Private Vaasan asiakasmäärä kasvoi 8 prosentilla ja jatkuvia säästösopimuksia tehtiin yhteensä 3 257. Vuoden aikana pääomaturvattujen sijoitustuotteiden myynti kasvoi 39,1 prosentilla

– Tämä on merkki siitä, että rajatun riskinoton säästäminen kiinnostaa.

Vaasan Osuuspankin yritysasiakassektorin toiminta kehittyi selkeästi positiivisesti myös vuoden 2022 aikana. Kasvutahti oli hyvä ja lainakanta nousi 13,9 prosenttia ja on nyt 473,7 miljoonaa euroa. Yritysten säästö- ja sijoitustoiminnan volyymi pieneni 13,5 prosentilla vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna epävakaiden markkinoiden vuoksi.

– Pankin yritysasiakassektorin yhä aktiivisena jatkunut toiminta tuotti tulosta ja yritämme pitää toiminnan vilkkaana myös vuoden 2023 aikana, Ulf Nylund sanoo.

                            

Merkittäviä omistajaetuja

Asiakasmäärä kasvoi hyvin myös vuoden 2022 aikana: Pankki sai yhteensä 1 954 uutta asiakasta. Pankki sai 627 uutta omistaja-asiakasta ja omistaja-asiakkaita on nyt Vaasan Osuuspankin noin 49 605 asiakkaasta 27 911. Omistaja-asiakkaiden bonusedut olivat joulukuun lopussa 2 040 000 euroa. Vuoden 2023 vaihteen kynnyksellä pankki päätti tukea omistaja-asiakkaitaan antamalla bonuksia 30 prosenttia enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että omistaja-asiakkaat saavat tänä vuonna bonuksia 800 000 euroa viime vuotta enemmän.

Omistaja-asiakkaat voivat käyttää bonuksiaan muun muassa pankkipalveluiden maksamiseen, lakipalveluihin ja Pohjolan vakuutusmaksuihin. Pohjolan vakuutusmaksuihin ne käyttivät yhteensä 1 396 000 euroa vuoden 2022 aikana. Uutena omistaja-asiakasetuna pankki ei peri maksua arvo-osuustilin avaamisesta. Myös osakesäilytys on ilmaista.

Vuoden vaihteeseen mennessä omistaja-asiakkaat olivat sijoittaneet 43,6 miljoonaa euroa (2021: 40,4 milj. e) Vaasan Osuuspankin tuotto-osuuksiin. Vuonna 2023 pankilla on tavoitteena maksaa tuotto-osuuksille korkoa 4,5 prosenttia.

– Tämä on meidän tapamme huomioida uskolliset omistaja-asiakkaamme. Me maksamme takaisin rahaa asiakkaillemme silloin, kun pankilla menee hyvin, Ulf Nylund sanoo.

Nylundin mukaan vuonna 2022 tuotto-osuuksille maksettu 4,45 prosentin korko on jo hyvä. Korkoja maksettiin yhteensä 1 845 397 euroa.

– Syystä voimme sanoa, että tuemme omistaja-asiakkaiden arkea sekä sijoitusten ja rahan pysymistä Pohjanmaalla.

Toimintavuoden aikana Vaasan Osuuspankki antoi tukea usealle yhdistykselle, urheilu- ja kulttuuritaholle sekä kurssitoimintaan, ja auttoi nuoria parantamaan taloustaitojaan noin 85 000 eurolla.

– Tämä on huomattava summa alueen kehittämiseen ja mahdollisuuteen harjoittaa korkealaatuista toimintaa, Ulf Nylund sanoo. 

Tämän lisäksi pankki maksoi – nyt jo viitenä perättäisenä vuotena – kahden viikon palkan 20 nuorelle työskentelystä jossain paikallisessa yhdistyksessä. Pankki on myös tukenut aktiivisesti alueen yrittäjiä keskittämällä hankintojaan paikallisiin palveluihin ja tuotteisiin. Tämän lisäksi se on arponut pääsylippuja omistaja-asiakkaidensa kesken paikallisten kulttuuritoimijoiden tapahtumiin. Pankki tuki rahallisesti eri hyväntekeväisyyskohteita yhteensä noin 40 000 eurolla.

 

Mielenkiintoinen, mutta tuulinen tulevaisuus

Sekä Euroopan että Suomen talouskasvu oli positiivinen suurimmaksi osaksi vuotta 2022, mutta se heikkeni selkeästi loppuvuoden aikana. Viimeisimmät ennusteet osoittavat, että kasvu heikentyy ja voi kääntyä negatiiviseksi vuoden 2023 aikana.

Ulf Nylundin mielestä vuoden 2023 alku näyttää mielenkiintoiselta, jolloin korkotasot ovat normaalit, inflaatio korkea ja hinnat nousussa.

– Levottomuudet maailmalla tuntuvat jatkuvan, minkä vuoksi vuodesta voi tulla tuulinen ja haastava monella tapaa.

Kotimaassa turkistarhausala on edelleen selvä huolenaihe. Elinkeino on syvässä kuopassa, eikä kukaan pysty sanomaan, milloin suunta kääntyy mahdollisesti parempaan. Kannattavuus on ollut heikkoa useiden vuosien ajan.

– Kuluvasta vuodestakaan ei näytä tulevan parempi. Osa alalla toimivista lopettaa todennäköisesti tai joutuu lopettamaan toimintansa, ellei kannattavuutta saada paranemaan nopeasti, Ulf Nylund sanoo.

Hän korostaa, että digitalisaatio otti edelleen uusia harppauksia vuoden 2022 aikana. Monet asiakkaat ovat ottaneet käyttöön verkkopalvelun op.fi, OP-mobiilin ja alkaneet käyttää maksukorttia aiempaa enemmän ostoksia maksaessaan.

– Pankin henkilökunta on tehnyt loistavaa työtä ja panostanut paljon vuoden kuluessa antaakseen henkilökohtaista palvelua. Pankille on tärkeää huolehtia nykyisistä asiakkaistaan hyvin. Henkilökunta ansaitsee kaiken kunnian, Ulf Nylund sanoo.

Pankki- ja vakuutustoiminnan rakennemuutokset jatkuivat myös vuoden 2022 aikana. OP Ryhmässä on käynnissä runsaasti keskusteluja fuusioista, minkä vuoksi Osuuspankkien määrä vähenee voimakkaasti tulevina vuosina. Vuoden 2023 alussa Vaasan Osuuspankki tiedotti, että se suunnittelee fuusiota Korsnäsin Osuuspankin kanssa. Päätös asiasta tehdään kevään 2023 aikana.

– Tämä antaa Vaasan Osuuspankin kaltaiselle vahvalle paikalliselle toimijalle monia uusia mahdollisuuksia. Siksi suhtaudumme luottavaisin mielin vuoteen 2023 taivaalla häämöttävistä huolen pilvistä huolimatta, Ulf Nylund sanoo.

 

Vaasan Osuuspankki lukuina 1–12/2022

Liikevoitto: 8,5 miljoonaa euroa (+67,7 %)
Korkokate: 15,1 miljoonaa euroa (+25,5 %)
Talletukset: 822,0 miljoonaa euroa (+3,3 %)
Antolainaus: 1 027,9 miljoonaa euroa (+4,3 %)
Uudet luotot: 224,7 miljoonaa euroa (+34,9 %)
Uudet asuntolainat: 110,6 miljoonaa euroa (+31,5 %)
Järjestämättömät saatavat: 6,4 miljoonaa euroa (-4,6 %)
Pankkitoiminta: 2 346,1 miljoonaa euroa (+3,1 %)
Palkkiotuotot: 7,9 miljoonaa euroa (+0,7 %)
Hallintokustannukset (sis. henkilöstökust.): 11,6 miljoonaa euroa (+2,3 %)
Odotettavissa olevat luottotappiot ja arvonalennukset:  1 095 923 euroa  
Vakavaraisuusaste:  22,74 %