OP Företagsbanken Abp

OP Företagsbanken Abp betjänar stora företag och institutioner i hela Finland.

Med långvarigt samarbete stöder vi våra kunders framgång, tillväxt och internationalisering. Vi bygger alltid upp lösningarna utgående från våra kunders behov.

Vi är föregångare inom hållbar finansiering och placering i Finland. Som samarbetspartner för företagen vill vi främja en hållbar ekonomi.

Vi erbjuder övergripande tjänster och lösningar för finansiering, ränte- och valutaskydd, betalningar, hantering av kassaflöden och driftskapital samt riskhantering. Vi erbjuder också omfattande och övergripande kapitalförvaltningstjänster.

Vår hemmamarknad är Finland, Estland, Lettland och Litauen.