Kerrostalon ylin kerros taivasta vasten.

Ränteskydd för bostadsbolag

Vill du underlätta planeringen och budgeteringen i ditt bostadsbolag? Anslut ett ränteskydd till bostadsbolagets lån. Att skydda sig mot stigande räntor är en viktig del av långsiktig och ansvarsfull skötsel av bostadsbolagets ekonomi. Med skyddet fixerar du de kommande årens räntekostnader och säkerställer att en räntestegring inte påverkar finansieringsvederlagen.

Skyddar bostadsbolagets lån mot räntestegringar

Fördelar för bostadsbolaget:

 • Skydd mot höjda finansieringsvederlag till följd av räntestegringar
 • Enklare ekonomipanering och budgetering i bostadsbolaget
 • Flexibel betalningsplan: Extra delägarbetalningar är möjliga, liksom amorteringsfrihet vid behov
 • Ett för bostadsbolaget skräddarsytt ränteskydd beaktar bolagets specialbehov
 • Ingen separat avgift för skyddet

Ett ränteskydd är en tilläggsegenskap som kan fogas till bostadsbolagslån som beviljats av en andelsbank. Med ränteskyddet kan ett lån med rörlig ränta ändras till ett fasträntelån för en vald tidsperiod. Den totala räntan på ett skyddat bostadsbolagslån består av en fixerad referensränta och den marginal som avtalats för lånet.

Intresserad?

Boka tid till närmaste andelsbank och kom och prata med oss. Vi bygger tillsammans upp en lämplig helhet för dig.

Ränteskydd för bostadsbolagslån erbjuds av OP Gruppens andelsbanker.

Ett ränteskydd är en tilläggsegenskap som kan fogas till bostadsbolagslån som beviljats av en andelsbank. Med ränteskyddet kan ett lån med rörlig ränta ändras till ett fasträntelån för en vald tidsperiod.

 • Den totala räntan på ett skyddat bostadsbolagslån består av en fixerad referensränta och den marginal som avtalats för lånet.
 • Ett ränteskydd kan fogas till ett nytt eller gammalt bostadsbolagslån som beviljats för nybygge eller grundläggande renovering.
 • I fråga om nybyggen måste äganderätten ha överförts till delägarna innan lånet kan skyddas.
 • Ränteskydd kan inte fogas till räntestödslån.
 • Lånet måste vara bundet till en euriborränta och amorteras i jämna rater.
 • Referensräntan kan inte ändras under skyddets giltighetstid.
 • Ränteskyddet kan upphävas endast i samband med att lånet återbetalas.
 • Ingen separat avgift debiteras för att upphäva skyddet om lånet återbetalas i förtid genom delägarbetalningar.