Mies tehtaalla

EIF-finansieringen sporrar till att investera

OP erbjuder i samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF) två olika riskdelningsgarantier som gör det enklare för ditt företag att få finansiering. Målet med EIF:s riskdelningsgarantier är att öka investeringarna och förbättra tillgången på finansiering för sme-företagen.

EIF-riskdelningsgarantierna ger ditt företag följande fördelar

  • Möjligt få finansiering till ett förmånligare pris.
  • EIF:s riskdelningsgaranti på 50 eller 80 procent minskar ditt företags säkerhetskrav och projektets finansieringsrisk.
  • Finansieringsförhandlingarna och riskdelningsgarantin sköts enligt principen med en och samma lucka via OP.

Passar riskdelningsgarantin ditt företag?

EIF-finansieringen är riktad till onoterade sme-företags ekonomiskt lönsamma behov av finansiering för investeringar och driftkapital.

InnovFin-riskdelningsgaranti är en god finansieringslösning särskilt då ditt företag är snabbväxande och innovativt och satsar kraftigt på utvecklingen av produkter, tjänster och processer. Riskdelningsgarantin passar företag som sysselsätter mindre än 3 000 personer.

SME Initiative riskdelningsgaranti passar för finansiering av sme-företag som sysselsätter mindre än 250 personer. Riskdelningsgarantin begränsas av statsstöd som företaget fått inom tre räkenskapsperioder genom De minimis-regeln.

Läs mer om riskdelningsgarantier:

Finansiering får stöd från Europeiska unionen i enlighet med initiativet om stöd för sme-företag (SME Initiative) genom finansiering från: Europeiska unionen via Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.
Financing is supported by the InnovFin SME Guarantee Facility, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the Investment Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and implementing productive investments in the European Union and to ensure increased access to financing.

Osuuspankit eivät lähtökohtaisesti myönnä niin kutsuttua riskirahoitusta, mutta riskinjakotakauksen kautta yrityksillä on joustavammat mahdollisuudet saada rahoitusta. Suomessa Finnvera tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen pankkirahoituksen rinnalle ja toimii myös pk-yritysten riskirahoituksen myöntäjänä. Ota yhteyttä tai varaa aika osuuspankkiisi ja katsotaan yrityksellesi sopivin rahoitusratkaisu.