Maapallo pöydällä, neljä ihmistä taustalla.

EIF-finansieringen sporrar till att investera

OP är först i Finland med att avtala med Europeiska investeringsfonden (EIF) om SME InnovFin-finansieringsmodellen. OP utvidgade finansieringsmodellen med SME Initiative-riskdelningsgarantin i början av år 2017. Målet med EIF:s riskdelningsgarantier är att öka investeringarna och förbättra tillgången på finansiering för sme-företagen. OP förmedlar fortsättningsvis SME InnovFin riskdelningsgaranti, men SME Initiative avtalet är fullt utnyttjat.

EIF-riskdelningsgarantierna ger ditt företag följande fördelar

  • Möjligt få finansiering till ett förmånligare pris.
  • EIF:s riskdelningsgaranti på 50 procent minskar ditt företags säkerhetskrav och projektets finansieringsrisk.
  • Finansieringsförhandlingarna och riskdelningsgarantin sköts enligt principen med en och samma lucka via OP.

Passar riskdelningsgarantin ditt företag?

EIF-finansieringen är riktad till onoterade sme-företags ekonomiskt lönsamma behov av finansiering för investeringar och driftkapital.

SME InnovFin är en god finansieringslösning särskilt då ditt företag är snabbväxande och innovativt och satsar kraftigt på utvecklingen av produkter, tjänster och processer. Riskdelningsgarantin passar sme-företag som sysselsätter mindre än 500 personer.

SME Initiative passar för finansiering av sme-företag som sysselsätter mindre än 250 personer. Riskdelningsgarantin begränsas av statsstöd som företaget fått inom tre räkenskapsperioder genom De minimis-regeln. Riskdelningsgarantin är fullt utnyttjat.

Läs mer om riskdelningsgarantier:

Financing is supported by the InnovFin SME Guarantee Facility, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the Investment Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and implementing productive investments in the European Union and to ensure increased access to financing.
EIR-rahoitus logot
The Financing benefits from support from the European Union pursuant to the SME Initiative, with funding by the European Union under the ERDF and Horizon 2020, by the Republic of Finland and by the European Investment Fund and the European Investment Bank.