Riskdelningsgarantin ger fart åt företagets tillväxt

OP erbjuder sme-företag Europeiska investeringsfondens (EIF) riskdelningsgaranti. Lånegarantin gör det lättare att få finansiering för investeringar som ger fart åt företagets tillväxt. Med hjälp av grantin kan sme-företag också driva igenom mer riskfyllda projekt än vanligt.

Minskar behovet av säkerheter för ditt företags finansiering

Riskdelningsgarantin täcker upp till 80 procent av säkerheterna för finansieringen.

Finansiering till ett förmånligare pris

Eftersom riskdelningsgarantin minskar risken för finansiären, kan ditt företag få finansiering från OP till ett förmånligare pris.

OP ansöker om riskdelningsgarantin för dig

Vi ansöker om riskdelningsgarantin som en del av finansieringsförhandlingarna med ditt företag.

Passar riskdelningsgarantin ditt företag? Det finns två alternativ

Finansieringen med EIF:s garanti är avsedd för onoterade sme-företags ekonomiskt lönsamma behov av finansiering för investeringar och driftkapital. Vi bedömer förutsättningarna för finansiering och riskdelningsgarantin tillsammans med ditt företag och fattar ett lånebeslut.

InnovFin-riskdelningsgaranti

  • Lämpar sig för snabbväxande, innovativa företag eller för företag som digitaliserar sin verksamhet och som satsar kraftigt på utvecklingen av produkter, tjänster och processer.
  • Avsedd för företag som sysselsätter mindre än 3 000 personer.
  • Kan användas för investeringar, företagsarrangemang och driftkapital.
  • Beviljas för lån på 25 000–7,5 miljoner euro.
  • Riskdelningsgarantins andel är 50 eller 80 procent av lånet.
  • Garantier kan beviljas till 6/2022.

 

Initiative-riskdelningsgaranti

  • Passar för finansiering av investeringar för smeföretag som sysselsätter mindre än 250 personer.
  • Riskdelningsgarantin begränsas av statsstöd som företaget fått inom tre skatteåren genom De minimis-regeln. Sådana beviljas av bland annat Finnvera, Business Finland och NTM-centralen.
  • Beviljas för lån på högst 10 miljoner euro. Riskdelningsgarantins andel är 50 procent av lånet.
  • Garantier kan beviljas till 12/2023.

Finansiering får stöd från Europeiska unionen i enlighet med initiativet om stöd för sme-företag (SME Initiative) genom finansiering från: Europeiska unionen via Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, republiken Finland samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.
Financing is supported by the InnovFin SME Guarantee Facility, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the Investment Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and implementing productive investments in the European Union and to ensure increased access to financing.

Osuuspankit eivät lähtökohtaisesti myönnä niin kutsuttua riskirahoitusta, mutta riskinjakotakauksen kautta yrityksillä on joustavammat mahdollisuudet saada rahoitusta. Suomessa Finnvera tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen pankkirahoituksen rinnalle ja toimii myös pk-yritysten riskirahoituksen myöntäjänä. Ota yhteyttä tai varaa aika osuuspankkiisi ja katsotaan yrityksellesi sopivin rahoitusratkaisu.