OP-Ilmarinen-yhteistyö

Utgör försäkringsverksamhet kärnan i ditt företag? Om inte, läs om hur samarbetet mellan OP och Ilmarinen underlättar livet för dig

Vårt gemensamma mål är att hjälpa kundföretag att göra ett bättre resultat, säger Juho Laine, försäljningschef vid Pohjola Försäkring och Toni Savela, kundchef vid Ilmarinen.

– OP och Ilmarinen samarbetar dagligen, och alla kundrelationer styrs som en helhet. På så vis kan vi erbjuda kunderna det mest omfattande tjänsteurvalet på marknaden under ett och samma tak, säger Juho Laine, försäljningschef vid Pohjola Försäkring, om fördelarna med samarbetet för kunderna.

Finansgruppen OP och arbetspensionsbolaget Ilmarinen har haft ett nära samarbete redan i åratal. Det gemensamma målet har varit att hjälpa kundföretag att göra ett bättre resultat.

Det här lyckas när man aktivt påverkar personalens kompetens, arbetstillfredsställelse och arbetshälsa samt förebygger sjukfrånvaro, olycksfall, utbrändhet och arbetsoförmåga.

I den hektiska vardagen är det endast få företag som hinner sköta allting självständigt.

– Arbetspensionsförsäkring, anskaffning av finansiering och skadeförsäkring utgör inte kärnverksamheten i de flesta företag. Genom samarbete säkerställer vi att kunderna får sina ärenden enkelt och behändigt skötta av pålitliga aktörer, säger Toni Savela, kundchef vid Ilmarinen.

Samarbetet gör det möjligt att reagera snabbt till exempel när företagets situation förändras.

– För en kund som tar alla tjänster under ett och samma tak utser vi ett kundteam. Meddelanden når då mottagaren snabbt och ärendena blir säkert skötta, säger Savela.

En välmående personal syns i företagets resultat

Allt fler anställda är bekymrade för sin arbetsförmåga och många bedömer att de egna krafterna inte kommer att räcka till i det nuvarande arbetet ända fram till pensionsåldern. OP och Ilmarinen vill tillsammans bidra till att de kundföretagens anställda mår bra och orkar i arbetet.

Stärkt arbetsförmåga bland personalen och beredskap mot skaderisker säkerställer kontinuiteten i företagets verksamhet.

– När man har kartlagt och identifierat riskerna och hittat lösningar fattar kunden till sist beslut om vad beredskapen ska gälla och omfatta. Allt det här baserar sig på det förtroende som uppstår när man känner till företagets affärsverksamhet och står till tjänst i vardagen, säger Laine.

Ökat välbefinnande bland personalen gör att även produktionen ökar.

– När man säljer lösningar ska man kunna påvisa alla fördelar finansiellt, till exempel i form av omsättningstillväxt, resultatförbättring eller en minskning av riskerna i företaget, säger Laine.

YEL-vakuutus
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Yrittäjän tapaturmavakuutus_kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
TyEL-vakuutus
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.