Aktieförsäljning eller försäljning av affärsverksamhet?

Ett företag kan säljas antingen genom aktieförsäljning eller genom försäljning av affärsverksamhet. Läs våra tips för försäljning av aktiebolag.

Att sälja ett företag är ett stort beslut. Ett viktigt val gäller försäljningssättet, eftersom det påverkar till exempel beskattningen och andra praktiska frågor kring affären.

Ett aktiebolag kan säljas antingen genom aktieförsäljning eller genom försäljning av affärsverksamhet.

Skillnaderna mellan aktieförsäljning och försäljning av affärsverksamhet

Den centrala skillnaden mellan de två sätten är vem som är försäljaren.  

Vid aktieförsäljning säljer delägarna de aktier som berättigar till innehav av bolaget till köparen, och aktieägarna får köpesumman. Vid förvärvet får köparen alla rättigheter och skyldigheter som aktierna för med sig såsom skulder och ansvar. 

Försäljningen av aktierna i ett aktiebolag i sig påverkar inte företagets verksamhet, men det är möjligt att de nya ägarna vill utveckla affärsrörelsen och göra ändringar. 

Vid försäljning av affärsverksamhet säljer företaget däremot en del av eller hela sin affärsverksamhet till köparen, och köpesumman betalas till det säljande företaget. Ofta får köparen också kund- och avtalsförhållandena vid förvärvet. 

Skulderna och ansvaren överförs inte, utan stannar kvar hos säljaren. En försäljning av affärsverksamhet påverkar inte heller innehavet av aktier i det säljande företaget.

Hur påverkas beskattningen vid aktieförsäljning och försäljning av affärsverksamhet?

Vid en aktieförsäljning betalar bolaget inga skatter, utan den aktieägare som är säljare betalar skatten. Köparen betalar överlåtelseskatten. 

Säljaren kan dra av anskaffningsutgiften för aktierna från köpesumman. Den här differensen betraktas som realisationsvinst, det vill säga överlåtelsevinst, och enligt den bestäms den skatt som ska betalas på överlåtelsevinsten. Överlåtelsevinsten beskattas som kapitalinkomst. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent upp till 30 000 euro och 34 procent för den del som överstiger det här beloppet.

Om ett aktiebolag säljer aktier, beror den skattemässiga behandlingen på om det handlar om en aktieaffär som ska beskattas enligt näringsskattelagen eller enligt inkomstskattelagen.

Eftersom säljaren vid en försäljning av affärsverksamhet är ett företag, betraktas köpesumman som inkomst för företaget. Därför ska det säljande företaget betala skatt enligt samfundsskattesatsen 20 procent. Det säljande företaget kan dock i inkomstbeskattningen dra av den oavskrivna anskaffningsutgiften från köpesumman, och inkomsten är då den differens som uppstår.

Ur aktieägarens synvinkel betalas skatt dubbelt vid en försäljning av affärsverksamhet. Företaget betalar skat vid försäljningen, och aktieägarna betalar skatt då de tar ut lön eller utdelning ur de medel som intäktsförts hos bolaget vid försäljningen. 

Vilket alternativ lönar det sig att välja?

Det är alltid bäst att fundera på försäljningen av ett företag och besluten i anslutning till det från fall till fall. 

Vid valet av försäljningssätt är det många olika delområden som måste beaktas. Centrala frågor är åtminstone köpesumman, villkoren för affären, beskattningen, behovet av pengar samt säljarens framtidsplaner. 

I Finland finns flera företag som specialiserat sig på företagsaffärer. Dessutom står OP till tjänst i frågor som gäller planering och finansiering av företagsförvärv.