Företagets fondplacering

Det kan överraskande samlas överskottsmedel i företagets kassa. Det är alltid ett bra alternativ att spara ur kassamedlen för att öka företagets tillgångar och förbereda sig på eventuella investeringar.

Det lönar sig inte att låta kassamedlen ligga på ett konto. Ett bra, smidigt och till den förväntade avkastningen bättre alternativ är att spara dem i OPs fonder. Låt alltså dina sysslolösa pengar arbeta för dig, dvs. generera avkastning.

Du kan börja fondspara redan med ett litet kapital, så de lösningar som vi erbjuder passar ditt företag oberoende av dess storlek. Du kan när som helst ändra det belopp som placeras eller snabbt lösa in fondandelar vid ett oväntat investeringsbehov.

Effektiv spridning med en enda placering

Blandfonderna är ett enkelt sätt att med en enda placering bygga upp en effektivt spridd placeringsportfölj. De erbjuder ditt företag en enkel lösning för räntabel placering av kassamedel och andra tillgångar.

Av OPs blandfonder placerar till exempel OP-Försiktig, OP-Moderat och OP-Modig globalt på ränte- och aktiemarknaden. Den breda spridningen ger ditt företag möjlighet till utmärkt avkastning i varierande marknadslägen.

Hur börjar jag fondspara?

För att kunna köpa fonder behöver ditt företag ett OP Avtal om sparande och placering. Du sköter enkelt undertecknandet av avtalet genom att komma överens om ett möte med din andelsbank. Läs mer detaljerade anvisningar om placering av företagets tillgångar här.

OP-Försiktig

OP-Försiktig erbjuder, såsom namnet antyder, försiktiga placerare bättre avkastningspotential än ränteplaceringarna. Fonden har den lägsta risken bland alla våra blandfonder och den passar utmärkt för placeringar på kort och medellång sikt.

OP-Moderat

OP-Moderat är en fond med högre aktievikt, vilket höjer fondens förväntade avkastning och samtidigt också risken. Fonden erbjuder ditt företag en balanserad kombination av aktier som ökar avkastningspotentialen och ränteplaceringar som ger skydd.

OP-Modig

OP-Modig är en fond där merparten av placeringarna riktar sig till den globala aktiemarknaden. Vi rekommenderar fonden, om du vill placera jämnt på lång sikt, strävar efter god avkastning och inser riskerna i anslutning till den höga aktievikten.

Närmare information om blandfonder ger din kontaktperson vid OP.

Läs om våra andra fonder

Läs också om våra andra fonder, i synnerhet om realtillgångsfonderna, där till exempel fastighets- och skogsfonderna ger många placerare en god spridning.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.