Kustannustehokkaat indeksirahastot

Kostnadseffektiva indexfonder

Indexfonderna förutsätter att placeraren är intresserad av fluktuationerna på marknaden, men i gengäld är indexfondernas förvaltnings-, tecknings- och inlösenprovisioner låga.

Det lönar sig att komplettera indexfonderna med aktivt förvaltade fonder för tillväxtföretag och tillväxtmarknader samt med temafonder. En bra indexfond avviker inte mycket från jämförelseindexet.

En övergripande skötsel av placeringen förutsätter en egen insats, men indexfonderna ger möjlighet att förmånligt och smidigt realisera sin bedömning om den globala utvecklingen på aktiemarknaden. Portföljförvaltarnas roll i indexfonderna är närmast att förvalta fonden på ett kostnadseffektivt sätt i enlighet med indexet.

Som en del av kapitalförvaltningshelheten lämpar sig indexfonderna sig utmärkt som ett tillskott i vilken portfölj som helst. Tack vare de låga provisionerna är indexfonderna ett utmärkt komplement vid sidan av aktivt administrerade fonder t.ex. för långsiktiga sparare och för pensionssparare. Indexfonderna rekommenderas främst för placerare so tänker lösa in sina andelar efter tidigast sju år.

OP-Nordiska Länder Index

OP-Nordiska länder Index placerar i de största nordiska företagen i enlighet med indexet STOXX Nordic 30.

OP-Amerika Index

OP-Amerika Index placerar i nordamerikanska företag i enlighet med indexet MSCI North America.

OP-Världen Index

OP-Världen Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI World i aktier i stora börsnoterade bolag med global spridning.

OP-Europa Index

OP-Europa Index placerar i stora europeiska företag i enlighet med indexet MSCI Europe.

OP-Asien Index

OP-Asien Index placerar i enlighet med indexet MSCI Pacific i asiatiska företag som nått längre i den ekonomiska utvecklingen.

OP-Finland Index

Placeringsfonden OP-Finland Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet Nasdaq OMX Helsinki Benchmark Cap.