Nainen lukee kirjaa sohvalla vinokaton alla.

Korkokatto

Korkokaton avulla hillitset lainasi korkokuluja vuosiksi eteenpäin.

Korkokatto auttaa hillitsemään lainan korkokuluja, vaikka korot nousisivat

Korkokatolla voit määrittää lainasi viitekorolle ylärajan jopa 14 vuodeksi. Näin turvaat talouttasi korkojen nousun varalta.

Korkokatolla asetat lainasi viitekorolle ylätason, mutta hyödyt myös laskevista koroista

Korkokatolla asetat lainasi viitekorolle ylätason, mutta jos viitekorko on alle asettamasi kattotason, hyödyt myös matalista koroista.

Korkokatolla suojatun lainan maksuohjelma joustaa tilanteesi mukaan

Korkokatolla suojatun lainan maksuohjelmaan voi sopia muutoksia ja voit maksaa lainan ennenaikaisesti takaisin. Tällöin korkokatto päättyy, eikä siitä veloiteta erillistä kulua.

Korkokatto suojaa korkojen nousulta ja tuo mielenrauhaa

Korkokatolla asetat lainasi viitekorolle ylärajan, jonka yli viitekorko ei nouse korkokaton voimassaoloaikana. Korkokaton voit ottaa vanhaan tai uuteen lainaan haluamallesi ajanjaksolle, joko viideksi, seitsemäksi, kymmeneksi tai jopa 14 vuodeksi. 

Korkokatto on korkosuojaus, joka sopii asuntolainaan tai muuhun euriborkorkoiseen lainaan. Asuntolainan lisäksi voit suojata Korkokatolla myös Pankkilainan.

Kuinka korkokatto toimii käytännössä?

 
Korkokatto vaikuttaa maksuerän viitekorkoon. Korkokatto vaikuttaa maksuerän viitekorkoon.

 

Korkokatolla lainan vaihtuvalle viitekorolle määritetään yläraja ennalta sovituksi ajaksi. Viitekorko voi muuttua markkinatilanteen mukaan, mutta se ei nouse tätä ylärajaa korkeammaksi. Kun viitekorko on valitsemaasi ylärajaa matalampi, hyödyt myös matalammasta korosta.

Korkokaton suoja-aika voi olla lyhyempi kuin jäljellä oleva laina-aikasi. Kun korkokatto päättyy, viitekoron muutokset vaikuttavat lainasi korkokuluihin normaalisti.

Kuinka korkokatto toimii eri lyhennystavoissa

Korkokaton voi liittää eri lyhennystavan lainoihin. Korkokatto rajaa viitekoron nousua kaikissa lyhennystavoissa, mutta koronnousun vaikutus lainan maksuerään tai laina-aikaan vaihtelee.

  Muut­tuva annui­teetti Tasa­lyhen­nys Tasa­erä
Maksu­erä
   
Laina­lyhennys
   
Laina-aika
 
Korko­katon vaikutus korkojen noustessa
Hillit­see korko­kulujen kasvua Hillit­see korko­kulujen kasvua Hillit­see laina-ajan pidenty­mistä
Ei muutu

Muuttuva annuiteetti

Laina-aika pysyy samana. Maksuerä voi muuttua, vaikka laina olisi suojattu korkokatolla. Korkokaton hyöty tässä lyhennystavassa on, että se auttaa hillitsemään korkokulujesi kasvua. Laina tulee maksetuksi suunnitellussa aikataulussa. Maksuerä voi myös pienentyä, jos korkotaso laskee.  

Tasalyhennys

Laina-aika ja lainan lyhennys pysyvät samana. Maksuerä voi muuttua, vaikka laina olisi suojattu korkokatolla. Korkokaton hyöty tässä lyhennystavassa on, että se auttaa hillitsemään korkokulujesi kasvua. Korkokaton voimassaoloajaksi voidaan myös määrittää enimmäismaksuerä. Laina lyhenee suunnitellusti eikä laina-aika pitkity.

Tasaerä

Maksuerä pysyy samana. Laina-aika voi muuttua, vaikka laina olisi suojattu korkokatolla. Korkokaton hyöty tässä lyhennystavassa on, että se auttaa hillitsemään laina-ajan pidentymistä, jos korot nousevat. Maksuerä pysyy muuttumattomana, vaikka korot nousisivat, eli kuukausikuluihisi ei tule yllätyksiä.

Autamme valitsemaan juuri sinulle sopivan korkosuojauksen

Korkokaton suojaustaso ja -aika joustavat tarpeidesi mukaan. Pankin asiantuntija auttaa sinua valitsemaan sinulle sopivan korkokattoratkaisun, jossa määritellään esimerkiksi:

  1. Viitekoron kattotaso prosentteina.
  2. Suoja-aika, joka voi olla 5, 7, 10 tai 14 vuotta.
  3. Rajaako korkokatto viitekoron nousua koko lainasi osalta vai suojaako se esimerkiksi puolet lainasta.
  4. Maksatko suojan kustannukset kertamaksuna vai kuukausittain osana lainan marginaalia korkokaton voimassaoloaikana.

Usein kysytyt kysymykset

 

Jos korkojen nousu huolettaa, sinun kannattaa olla yhteydessä omaan Osuuspankkiin. Kartoitamme yhdessä tilanteesi ja toiveesi. Tämän pohjalta löydämme sopivan ratkaisun, jolla varmistamme, ettei tulevia korkomuutoksia tarvitse murehtia. 

Korkokatto rajaa lainasi korkokustannuksia sovitulla aikavälillä ja varmistaa lainan pääoman lyhentymisen myös korkojen noustessa.

Korkokatto on sinulle sopiva korkosuojaus, jos haluat rajata osan lainan korkoriskistä pois, mutta siedät myös lainanhoitokustannusten maltillista heiluntaa.

Muita korkosuojausvaihtoehtoja ovat esimerkiksi pitkä kiinteä korko (koko laina-ajalle) ja kiinteä korkojakso (sovitulle lainajaksolle).

Kiinteän koron ratkaisu sopii sinulle, jos haluat täyden varmuuden kuukausittaisen maksueräsi suuruudesta, ja jos haluat poistaa lainan korkoriskin kokonaan.

Korkokaton voi ottaa uudelle tai vanhalle lainalle. Korkokatto kannattaa hankkia, jos haluat poistaa epävarmuutta lainasi tulevista korkokustannuksista. Näin ollen aina on hyvä hetki suojautua.  

Voit ottaa korkokaton myöhemmin olemassa olevalle lainallesi, kunhan laina-aikaa on jäljellä vähintään haluamasi suojausajan verran.

Jos haluat lisätä korkokaton lainallesi, ota yhteyttä omaan Osuuspankkiisi. Voit täyttää tarjouspyyntölomakkeen, minkä jälkeen asiantuntijamme on yhteydessä sinuun.

Täytä tarjouspyyntölomake korkokatosta

Korkokaton hinta määräytyy valitun suojausajan ja kattotason mukaan. Hintaan vaikuttavat myös vallitseva markkinatilanne sekä odotus tulevasta korkotasosta.

Korkokattotarjous on aina suuntaa antava, sillä vallitseva markkinatilanne sekä odotus tulevasta korkotasosta vaikuttavat korkokaton hintaan. Korkokaton lopullinen taso, pituus ja hinta määräytyvät sopimuksen tekohetkellä.

Voit maksaa korkokaton kokonaisuudessaan hankintahetkellä (kertamaksuinen korkokatto) tai kuukausittain osana lainan kokonaismarginaalia korkokaton voimassaoloaikana (marginaalissa veloitettava korkokatto).

Korkokaton maksaminen marginaalissa

Marginaalissa veloitettavaa korkokattoa maksetaan osana lainan maksuerää. Tällöin se sisältyy lainan kokonaiskorkoon korkokaton voimassaoloaikana. Korkokattoa ei voi päättää ennenaikaisesti voimassa olevalta lainalta. Jos korkokatolla suojattu laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin, korkokatto päättyy, eikä siitä veloiteta erillistä kulua.

Korkokaton maksaminen kerralla

Kertamaksuinen korkokatto maksetaan kokonaisuudessaan sen hankintahetkellä. Kertamaksuisen korkokaton voi päättää lainalta ennenaikaisesti milloin tahansa. Lainan voi halutessaan myös maksaa takaisin ennenaikaisesti korkokaton voimassaoloaikana. Tällöin korkokattokin päättyy ja pankki palauttaa lainan voimassa olevalle pääomalle ja käyttämättä jääneelle korkokattoajalle lasketun korkokattomaksun. Maksun määrä riippuu takaisinmaksuhetken markkinahinnasta sekä alkuperäisen korkokattomaksun suuruudesta.

Korkokatolla suojattu laina on vaihtuvakorkoinen laina, jonka viitekorolle on asetettu yläraja sovituksi ajaksi. Marginaalissa veloitettavan korkokaton lisämarginaali astuu voimaan heti.

Jos korkokatto otetaan uuteen lainaan, viitekorolle asetettu yläraja astuu voimaan heti lainan noston yhteydessä, kun lainalle määritetään ensimmäisen kerran viitekoron arvo.

Jos marginaalissa veloitettava korkokatto otetaan olemassa olevaan lainaan, viitekoron yläraja astuu voimaan sopimuksen teko hetkellä.  

Jos kertamaksuinen korkokatto otetaan olemassa olevalle lainalle, viitekoron yläraja astuu voimaan ottohetkeä seuraavasta korontarkistuspäivästä. 

Vanhan korkokaton voi irtisanoa lainalta, jos olet maksanut korkokattosi kerralla sopimuksen tekohetkellä. Sen tilalle voidaan lisätä haluamasi uusi korkosuojaus.

Jos maksat korkokattoasi osana lainan marginaalia, voit muokata korkokattosi pituutta tai kattotasoa missä tahansa vaiheessa korkokaton voimassaoloaikana. Marginaalissa veloitettavan korkokaton hinta voi tällöin nousta tai laskea markkinatilanteesta sekä korkokaton pituudesta ja -tasosta riippuen.

Kun lainalla on osamaksuinen korkokatto, kokonaiskorkoon sisältyy:  

  • Lainan marginaali
  • Korkokaton lisämarginaali
  • Viitekorko tai korkokattotaso, riippuen siitä kumpi on matalampi

Kun lainalla on kertamaksuinen korkokatto, kokonaiskorkoon sisältyy: 

  • Lainan marginaali
  • Viitekorko tai korkokattotaso, riippuen siitä kumpi on matalampi

Lainan maksuerä muodostuu kokonaiskorosta, lyhennyksestä ja kuluista. Korontarkistuspäivänä alkaa uusi korkojakso edeltävän pankkipäivän eli koronmääräytymispäivän viitekoron arvon mukaisesti. Jos viitekorko on noussut tai laskenut edellisen korontarkistuksen jälkeen, maksueräsi tai laina-aikasi voi muuttua lyhennystavasta riippuen.

Korkokatolla suojatun lainan viitekorko ei kuitenkaan nouse valittua kattotasoa korkeammaksi korontarkistuspäivänä. Tällöin korkokatto hillitsee korkokustannusten nousua. Lyhennystavasta riippuen maksuerä voi myös pienentyä korontarkistuspäivänä, eli hyödyt myös matalammista koroista.

Jos lyhennystapasi on muuttuva annuiteetti, kuukausieräsi voi muuttua yleisen korkotason muuttuessa. Tämä johtuu siitä, että myös lyhennyksen osuus maksuerästä voi kasvaa, jotta laina-aikasi pysyy samana.

Muutos maksuerässä liittyy siis lainasi lyhennystapaan eli maksuerä voi kasvaa korontarkistuspäivänä, vaikka lainallasi olisi korkokatto. Korkokatolla suojatun lainan maksuerä ei kuitenkaan kasva yhtä paljon kuin ilman korkokattoa, sillä korkokatto rajaa korkokulujen nousua. Maksueräsi voi myös pienentyä, jos yleinen korkotaso laskee korkokattotasoa alemmaksi.

Kun maksuerä lasketaan korontarkistuspäivänä uudelleen, huomioidaan lyhennyksen osuuden laskennassa myös korkosuojauksen jälkeinen aika. Laskennassa viitekoron oletetaan vastaavan tuolla ajalla korontarkistuspäivän korkotasoa.

Korkokaton hyöty muuttuvan annuiteetin lainassa on, että korkokatto rajaa korkokulujen osuutta maksuerästäsi. Lisäksi laina tulee maksetuksi sovitussa aikataulussa.

 

Korkokaton myöntää osuuspankki.

Nainen silittää lasta joka leikkii lattialla
Luoton takaisinmaksuturva
Apunasi lainan maksuerien maksamisessa. Tutustu.
OP Vakava sairaus ja henkiturva
Kolme turvaa samassa paketissa: vakava sairaus, tapaturmainen pysyvä haitta ja henkivakuutus.