OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI 2016 kuva

OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016

Merkit talouden käänteestä tarjoavat suotuisan ajankohdan Brasilian nousupotentiaalin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen etenkin kun dollarimääräisenä arvostettuna osakemarkkinoiden taso on huomattavan alhainen kriisivuosia edeltäneisiin tasoihin verrattuna. Osakeindeksin suurimman toimialan, pankkisektorin, tila on lisäksi pysynyt verrattain vakaana talouden merkittävistä vaikeuksista huolimatta. Pankkisektori on säilynyt vakavaraisena, ongelmalainojen kasvu on pysynyt maltillisena ja eikä pankkitoiminnan kannattavuus ole juurikaan kriisivuosina kärsinyt. Kotitalouksien luottamuksen kohentuminen tukee puolestaan kulutustuotteiden toimialan näkymiä ja öljymarkkinoiden vakautuminen edesauttaa energiasektoria. Näilläkin sektoreilla on suuri paino osakeindeksissä. Tuottopotentiaalia tarjoaa myös Brasilian real, jonka käänne vahvistuvaan suuntaan on tapahtunut hyvin alhaisilta tasoilta. Nousutrendillä on potentiaalia jatkua talouden elpymisen ja maltillistuvien inflaationäkymien tukemana, jotka kannustavat myös ulkomaisten pääomavirtojen paluuta Brasiliaan.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:

iShares MSCI Brazil Capped ETF -indeksiosuusrahasto

Laina-aika:

noin 4 vuotta (28.9.016 - 14.10.2020)

Merkintäaika:

15.8.2016 - 23.9.2016

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoitukselle maksettava hyvitys on sidottu kohde-etuudeksi valitun iShares MSCI Brazil Capped ETF -indeksiosuusrahaston tuottoon. Kohde-etuuden tuotto lasketaan lähtöarvon määräytymispäivän (28.9.2016) virallisen päätösarvon ja loppuarvon määräytymispäivän (28.9.2020) virallisen päätösarvon välisenä suhteellisena kehityksenä. Kohde-etuuden arvonmuutoksen laskennassa sovelletaan kolmea tuottoporrasta, mikä tarkoittaa, että sijoittaja pääsee osallistumaan kohde-etuuden positiiviseen kehitykseen sitä enemmän, mitä voimakkaammin kohde-etuuden noteeraus nousee laina-aikana. Tuottoportaat rajaavat lainan hyvityksen laskennassa huomioitavan kohde-etuuden arvonmuutoksen suuruuden riippuen siitä, mille tuottoportaalle kohde-etuuden tuotto määrittyy 28.9.2020.

Rahaston kehitys (tuottoporras) Kohde-etuuden arvonmuutos Valuuttakurssikerroin Lainan tuottokerroin Lainan hyvitys
alle 20 % 0 % 100 %* 100 %** 0 %***
vähintään 20 %, mutta alle 40 % 10 % 100 %* 100 %** 10 %***
vähintään 40 %, mutta alle 60 % 30 % 100 %* 100 %** 30 %***
60 % tai enemmän 60 % 100 %* 100 %** 60 %***

Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan kertomalla huomioitava kohde-etuuden arvonmuutos, joka voi olla 0 %, EURUSD -valuuttakurssikertoimella ja tuottokertoimella, joka on alustavasti 100 % (vähintään 70 %).

Kohde-etuuden pörssinoteerauksen ollessa US-dollarimääräinen vaikuttaa US-dollarin kehitys suhteessa euroon myös mahdollisen hyvityksen suuruuteen. Valuuttakurssikerroin on EURUSDalkuarvo /EURUSDloppuarvo. Sijoittajan saama kokonaistuotto kasvaa kohde-etuuden arvonmuutosta korkeammaksi, mikäli USD on vahvistunut suhteessa euroon. Puolestaan, jos USD on heikentynyt suhteessa euroon, kokonaistuotto on pienempi kuin kohde-etuuden arvonmuutos.

Jos Rahaston arvonkehitys tarkasteltuna 28.9.2020 jää alle 20 %:n lähtöarvostaan, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos Laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-3,40 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.

* Valuuttakurssikerroin riippuu EURUSD-valuuttaparin kehityksestä, esimerkissä on oletettu valuuttakurssi muuttumattomaksi (100 %).

** Tuottokerroin on alustavasti 100 % ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä. Tuottokerroin on vähintään 70 %.

***Lainan hyvitys on edellä laskettu oletuksilla: Tuottokerroin 100 % ja Valuuttakurssikerroin 100 %