venemaisema Helsingin rannassa

OP SijoitusPlus Suomi VII 2020

OP SijoitusPlus Suomi VII/2020 on noin viisivuotinen hajautettu sijoitus seitsemän suomalaisen yhtiön osakekurssien kehitykseen. Lainan kohde-etuutena olevat osakkeet ovat Elisa, Fortum, Kone, Metso, Nokian Renkaat, Sampo ja UPM-Kymmene.

Miksi sijoittaa OP SijoitusPlus Suomi VII/2020 -lainaan?

Kohde-etuutena olevat yhtiöt edustavat omien toimialojensa vahvimpia toimijoita. Mukana sektoreista ovat finanssiala, tietoliikenne, metsäteollisuus, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä kulutustavarat, mikä luo lai-nalle laajaa toimialahajautusta. Yhtiöiden tämänhetkistä nousupotentiaalia tukee niiden vankka markkina-asema omilla markkina-alueillaan ja vakavarainen tuloskunto.
 
Koronaviruksen aiheuttaman osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen kurssit ovat alkaneet elpymään. On perusteltua, että lyhyen aikavälin korkeammat riskit näkyvät yhä joidenkin yhtiöiden osakekursseissa, mut-ta pidempiaikaisille sijoituksille tämä voi tarjota houkuttelevan tason hypätä mukaan. Pidemmän aikavälin tuotto-odotukset ovat houkuttelevat. Valtiot ovat käynnistäneet merkittäviä talouspoliittisia elvytystoimia, joilla tulee olemaan positiivinen vaikutus yleiseen taloustilaan ja samalla yritysten kassavirtoihin. Lainan kohde-etuus on myös hajautettu usealle toimialalle, joka itsessään laskee riippuvuutta yksittäisten toimialo-jen performanssista.
 
Mikäli koronavirustilanne alkaa hiljalleen hellittämään ja markkinat kehittyvät nousujohteisesti, tarjoaisi laina houkuttelevaa tuottopotentiaalia. Kohde-etuuden positiivinen kehitys kerrotaan 160 % (vähintään 120 %) tuotto-kertoimella aina osakekorin 40 % nousuun asti, joten lainan tuottopotentiaali on elpyvissä markki-noissa hyvä. Tämä laina on erinomainen tapa ottaa osaa osakemarkkinoiden mahdolliseen elpymiseen ilman täyttä markkinariskiä, koska tuotteessa on 75 % osittainen nimellispääomanturva.

 

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Osakekori, jossa seitsemän yhtiötä tasapainoin
Laina-aika 17.6.2020 – 4.7.2025
Merkintäaika 11.5.2020 – 12.6.2020
Emissiokurssi 100 %
Vakuus Ei vakuutta
Takaisinmaksumäärä Lainasta maksetaan takaisinmaksupäivänä lainan nimellispääomasta vähintään 75 % sekä mahdollinen hyvitys.

 

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoittajalle maksettava hyvitys riippuu osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osake-korin arvonmuutos lasketaan osakekorin alkuarvon (määräytymispäivä 17.6.2020) ja loppuarvon (määräytymispäivä 17.6.2025) välisenä prosentuaalisena muutoksena. Osakekorin positiivisesta suhteellisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 40 %. Tuottokerroin on alustavasti 160 % (vähintään 120 %). Mikäli lainaehtojen mukainen osakekorin arvonmuutos tarkasteltuna 17.6.2025 on negatiivinen tai nolla, maksettavaa hyvitystä ei muodostu.

Osakekorin arvonmuutoksen ollessa negatiivinen maksetaan lainan nimellispääoma takaisin vähennettynä negatiivisen arvonmuutoksen määrällä kuitenkin siten, että sijoittajille maksetaan eräpäivänä vähintään 75 % lainan nimellispääomasta huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Tällöin sijoittaja kärsii pääomatappiota kohde-etuuden kehityksen mukaan siten, että takaisinmaksettava osuus nimellispääomasta on 75 %:n ja alle 100 %:n välillä.

Jos laina pidetään takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa hyvitystä muodostu, ja sijoittajille maksetaan vähintään 75 % lainan nimellisarvosta, on lainan efektiivinen vuotuinen tuotto mahdollisen kohde-etuuden negatiivisen kehityksen vuoksi tappiollinen maksimissaan 5,54% p.a.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.