OP-Korkotuotto

Talletusta parempaa tuottoa maltillisin riskein

Silloin tällöin sijoittamisessa tarvitaan ripeitä liikkeitä täydentämään varainhallinnan pidemmän tähtäimen visiota. Lyhyen koron rahastot toimivat rahojen väliaikaisena parkkipaikkana esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen säilyttää pääomat ja niiden ostovoima. OP-Korkotuotto on joustava vaihtoehto noin vuoden mittaisille korkosijoituksille.

  • Rahasto tavoittelee pidemmällä aikajänteellä kolmen kuukauden euriborin ylittävää tuottoa.
  • Sijoituskohteena eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden lyhyet joukkovelkakirjat.

Lyhyen koron rahaston tuotto on sidoksissa korkotason muutoksiin. OP-Korkotuotto on luonteeltaan tehostettu lyhyen koron rahasto. Se sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Kun rahaston sijoitukset hajautetaan kohtalaisen luottokelpoisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, liittyy OP-Korkotuottoon tyypillisiin lyhyisiin valtionlainoihin sijoittaviin lyhyen koron rahastoihin verrattuna enemmän sekä luottoriskiä että tuottopotentiaalia. Liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin laajan hajautuksen ansiosta verrattain vähäinen.

OP-Korkotuotto tarjoaa joustavan vaihtoehdon noin vuoden mittaisille talletuksille ja korkosijoituksille. Se soveltuu säästäjälle ja sijoittajalle, joka tavoittelee pääomalle talletuksia parempaa tuottoa, mutta haluaa varojensa olevan tarvittaessa nopeasti käytettävissä. Rahasto palvelee myös yrityksiä, jotka sietävät markkinakoron ylittävän tuoton vastapainona hetkellisiä arvonmuutoksia. Osana hajautettua salkkua OP-Korkotuoton kaltaisella lyhyen koron rahastolla voidaan säätää osakepainon suuruutta.

OP-Korkotuoton toukokuun tuotto -0,24 %

OP-Korkotuotto-rahasto tuotti toukokuussa kulujen jälkeen -0,24 % 3kk euribor-indeksin päätyessä -0,06 %:iin. Korkomarkkinoiden kevään aikana nähty volatiili kehitys sai jatkoa toukokuussa markkinoiden hermoillessa inflaatioriskien lisäksi globaalin rahapolitiikkalinjan nopeaa kiristymistä ja kasvunäkymien viilenemistä. Korot jatkoivat laaja-alaista nousuaan Atlantin molemmin puolin voimakkaimman nousun painottuessa kuitenkin eurokorkojen lyhyempiin maturiteetteihin. Kasvuhuolet ja alavireinen riskitunnelma näkyivät yrityslainojen, etenkin korkean riskin high yield-lainojen luottoriskimarginaalien levenemisenä, mikä korkojen nousuliikkeen ohella painoi rahaston tuottoa toukokuun aikana.

Rahaston rahavirtojen osalta liikkeitä nähtiin jonkin verran ulospäin sijoittajien allokoidessa osin varojaan lyhyen koron rahastoista muihin omaisuusluokkiin. Finanssisektorin painoa rahastossa laskettiin kuun aikana hienoisesti, high yield yrityslainojen painoon ei kuitenkaan tehty muutoksia.

Markkinoilla on kuumeisesti odoteltu jatkuvasti vauhdittuvan inflaation tasaantumista. Inflaatiohuolet eivät kuitenkaan jätä sijoittajia rauhaan, vaikka Yhdysvaltojen huhtikuun inflaatio hellittikin vuositasolla hienoisesti. Pienestä rauhoittumisesta huolimatta, kuluttajahinnat nousivat rapakon takana edelleen yli 8 prosentin vuosivauhtia ja pohjainflaationkin osalta ollaan reilussa 6 prosentissa. Hintojen nousuvauhti on euroalueellakin lähes yhtä hurjaa ja Ukrainan konflikti Venäjä-pakotteineen lisää hintapaineita entisestään. Inflaation laukkaaminen ja laaja-alaistuminen aiheuttaa suurta päänvaivaa hintavakautta tavoitteleville keskuspankeille. Tulikuuma inflaatio onkin pakottanut useat keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaansa kiihtyvässä tahdissa. Fed kiristi korkoruuvia aggressiivisella puolen prosenttiyksikön nostolla toukokuussa ja lisäkoronnostoja nähtäneen kaikissa loppuvuoden korkokokouksissa. EKP:n koronnostosyklin uskotaan käynnistyvän QE-ohjelman netto-ostojen päättymisen jälkeen heinäkuussa. EKP:n odotetaan nostavan ohjauskorkoa jopa kolmesti kuluvan vuoden aikana, mikä tarkoittaisi talletuskoron kääntymistä positiivisen puolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. Keskuspankkien kiristäessä vauhdilla rahahanojaan, ovat huolet kasvun hiipumisesta ja talouden vajoamisesta taantumaan tai jopa stagflaatioon saaneet yhä enemmän jalansijaa sijoittajien keskuudessa. EKP ei toistaiseksi näe merkkejä pelätystä stagflaatiosta, vaikka useissa talousennusteissa kasvulukuja onkin jo korjattu reippaasti alaspäin. EKP joutuu nyt kuitenkin sopeuttamaan rahapolitiikkaansa ennätyskorkean inflaation ja heikentyvän talousnäkymän haastavassa välimaastossa.

Tuula Vierimaa
salkunhoitaja

OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa paremman tuoton saavuttamista.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 0,4–0,8, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika eli jäljellä oleva aika pääoman takaisinmaksuun voi kuitenkin olla pitkä johtuen lähinnä sijoituksista pitkäaikaisiin vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Tämän seurauksena luottoriskilisien muutokset tai liikkeeseenlaskijoiden maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Rahaston sijoitukset pidetään hajautettuina ensisijaisesti valikoituihin hyvän luottokelpoisuuden omaavien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Rahastossa voi olla rajallisessa määrin sijoituksia heikon luottoluokituksen omaaviin liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa sellaisen liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteihin, jolla ei ole luottoluokitusta.

Rahaston vertailuindeksi on 3kk Euribor. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston aktiiviriskin taso on pääsääntöisesti matala ja poikkeaa vain vähän vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Tuula Vierimaa
Vertailuindeksi
Euribor 3 kk
Perustamispäivä
16.09.2002
ISIN
FI4000020375
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,40%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
865 Meur
Osuuden arvo (30.06.)
124,38 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Korkotuotto A −1,25 % −1,91 % −3,13 % −3,37 % −0,96 % −0,59 %
Vertailuindeksi −0,07 % −0,16 % −0,32 % −0,59 % −0,48 % −0,42 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Korkotuotto A +0,20 % −0,93 % +0,93 % +0,12 % +0,07 % −3,25 %
Vertailuindeksi −0,33 % −0,33 % −0,34 % −0,39 % −0,55 % −0,32 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Korkotuotto A 0,78 % -4,05 0,73
Vertailuindeksi 0,04 % -10,05 -